Hore

Atlas migrácie pomáha rozumieť svetu v pohybe

Atlas migrácie pomáha rozumieť svetu v pohybe

Migrácia sa stala témou, ktorá hýbe nielen svetom, ale aj médiami, politikou a spoločnosťou, ktorú rozdeľuje na takmer znepriatelené tábory. Aby tomu tak nebolo, stačilo by držať sa viac faktov a menej emócií.

Migrácia sprevádza ľudstvo už od jeho vzniku, práve vďaka nej sme osídlili všetky časti Zeme. Súčasný svet je výsledkom minulých migrácií, tie súčasné zas ovplyvnia to, ako bude vyzerať svet v budúcnosti. Migrácia je jednou z najväčších výziev 21. storočia. Cez hranice štátov migruje síce len asi 3,5% ľudí na Zemi, migračné procesy však ovplyvňujú celý svet. V dobe globalizácie existuje len málo štátov a regiónov, ktorých by sa migrácia, či už vnútroštátna, alebo medzinárodná, netýkala.

Ak chceme migrácii porozumieť lepšie, nestačí nám sledovať len médiá. I keď tému pokrývajú často kvalitne, nie je v nich priestor na hlbší rozbor, tobôž nie na serióznejšiu geografickú analýzu. Aj preto ma potešilo zistenie, že vydavateľstvo Lingea nevydáva len jazykové slovníky, ako som sa mylne domnieval, ale v ponuke má aj atlasy, ktoré stoja za povšimnutie. Jedným z nich je Atlas migrace, ktorý vyšiel v českom preklade z francúzskeho originálu v roku 2020. Pozrime sa naň bližšie.

Atlas má síce len 96 strán a na prvý pohľad ide o útlu knihu, v dostatočnej hĺbke však odhaľuje podstatu trendov v pohybe ľudstva v súčasnom svete. Autorka Catherine Wihtol de Wenden sa v ňom snaží odpovedať na otázky, kam sa dnes ľudia sťahujú, prečo, a tiež pred čím, odkiaľ a kam utekajú. Kniha skúma príčiny a následky, opisuje minulosť aj súčasnosť a skladá sa zo šiestich hlavných kapitol: Migrace: hlavné charakteristiky, Evropa: magnet na imigraci, Migrace v rozvíjejících se zemích: arabský svět, Afrika a Asie, Nový svět: cílové země, Hlavní politické otázky zítřka a Hledání nové světové rovnováhy.

Silnou stránkou knihy je skutočnosť, že nejde len o teoretický úvod do problematiky migrácie, ale väčšina strán je venovaných migrácii v konkrétnych regiónoch či štátoch sveta. Tie sú opísané v podobe prípadových štúdií, ktoré okrem základných faktov v textovej podobe obsahujú aj detailne spracované mapy a infografiky. Práve mapová zložka poteší každého geografa, keďže ide často o mapy, ktoré nie sú bežne dostupné a ponúkajú komplexný obraz migračných procesov v tej-ktorej oblasti.

Čo ma na atlase skutočne zaujalo, je pestrosť spracovaných regiónov. Pozornosť je venovaná aj tým, ktoré sa bežne na stránky novín nedostanú a o ktorých preto máme len málo informácií.

Informácie o migrácii v jednotlivých regiónoch sú spracované vždy na dvojstránke, čo je dostatočný priestor na stručné oboznámenie sa s tamojšou situáciou, no zároveň nie je čitateľ zavalený detailami, v ktorých by sa strácal. To umožňuje využiť vybrané časti knihy aj ako podklad pre tvorbu prípadových štúdií pre využitie v školskej geografii, napríklad na gymnáziách a vysokých školách. Zároveň je detailnosť tak akurát na efektívne samoštúdium pre učiteľov, ktorí majú chuť sa vzdelávať a byť tak pre žiakov zdrojom kvalitných a neskreslených informácií.

Na atlase je cenné, že informácie podáva prehľadne, jasne a objektívne. Nemá aktivistické ambície premeniť vás na „vítačov“ ani na „odporcov“ migrantov. Jeho jedinou slabšou stránkou je neaktuálnosť niektorých dát a teda aj máp (zobrazujú napríklad pomery v roku 2011 alebo 2015), môže to byť však spôsobené nedostupnosťou novších údajov a napokon, pri živej téme, akou migrácia bezpochyby je, sa časom stane neaktuálnou prakticky akákoľvek kniha.

Ak vás téma migrácie zaujíma, s výberom tohto atlasu netrafíte vedľa a stane sa pre vás obľúbeným kúskom v domácej či školskej knižnici. Je dobré mať fakty vždy poruke. I keď sú názory mnohých voči faktom odolné.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť

Mohlo by vás zaujímať