Hore

Neviete, ako na bádateľsky orientované vyučovanie? Stiahnite si metodickú príručku s množstvom aktivít

Neviete, ako na bádateľsky orientované vyučovanie? Stiahnite si metodickú príručku s množstvom aktivít

Bádateľsky orientovanému vyučovaniu sme sa venovali už v prípade webstránky badatele.cz, na ktorej nájdete viaceré praktické aktivity, ktoré žiakom pomáhajú rozvíjať ich praktické schopnosti, aplikovať teoretické poznatky v praxi a prepájať učivo s reálnym životom.

Zdá sa, že v Česku to myslia s rozvojom tejto didaktickej metódy vážne a v porovnaní so Slovenskom sú oveľa ďalej. Prečo sa neinšpirovať a nečerpať zo skúseností, ktoré majú? 

Zmeňte vyučovanie na zážitok! Pomôcť vám v tom môže aj nová príručka (zbierka úloh) Badatelsky orientované vyučování zeměpisu, ktorá vznikla ako záverečný výstup z aktivít, ktoré organizovala katedra geografie PF JU v Českých Budějoviciach. Obsahuje spolu 25 praktických úloh, ktoré boli pripravené študentami, pracovníkmi katedry a učiteľmi v projekte zapojených škôl. 

Zbierku, ktorá zahrňuje úlohy venujúce sa využitiu geocachingu vo výučbe, úlohy so zameraním na spracovávanie geografických informácií a dát, kartografiu, topografiu, astronómiu, neživú prírodu a vesmír, ocenia nielen učitelia geografie, ale aj ich kolegovia prírodovedných predmetov. 

Celú príručku je možné voľne stiahnuť na tomto odkaze.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii