Hore

Veľký ilustrovaný atlas zvierat

Veľký ilustrovaný atlas zvierat

S atlasom som pracoval priamo na vyučovaní – žiaci 5. ročníka v ňom hľadali informácie potrebné k vyriešeniu zadaných skupinových úloh pri učive Rozmanité krajiny Zeme. Prezeranie atlasu ich zaujalo natoľko, že sa mu venovali aj po skončení práce. Utvrdilo ma to v názore, že práca s knihami má vo vyučovaní svoje pevné miesto a význam. O to viac, keď baví. 

Naša Zem je domovom neuveriteľne rozmanitého spektra voľne žijúcich živočíchov, ktoré obývajú všetky prostredia. Žiadny druh nemožno chápať v izolácii, každý je neoddeliteľne spätý s určitým životným prostredím, ktorého je súčasťou. Lovec a lovený, dravec a korisť, zvieratá denné a nočné, suchozemské a vodné – všetky sú dokonale prispôsobené prežiť a prosperovať.

V kníhkupectvách nájdeme množstvo kníh o živote zvierat. Medzi tie, ktoré ma zaujali najviac, patrí Veľký ilustrovaný atlas zvierat od vydavateľstva Svojtka&Co. Atlas obsahuje množstvo zoogeografických poznatkov v populárno-náučnej forme, ktorá je atraktívna a zrozumiteľná aj pre detského a mladého čitateľa.  

Veľký ilustrovaný atlas zvierat

Atlas je rozdelený do niekoľkých častí. V úvode sa venuje základom zoogeografie a stručne predstavuje jednotlivé typy biotopov. Hlavná časť je venovaná podrobnému opisu živočíšstva jednotlivých svetadielov podľa typu krajín (biómov). Každý typ krajiny zároveň obsahuje tzv. zvláštnu tému – dvojstranu venovanú vybranému živočíšnemu druhu, alebo prírodnému fenoménu, ktorý sa s daným typom krajiny spája. Záver atlasu tvorí prehľadný register živočíšnych druhov so základnými informáciami o ich biológii a geografickom rozšírení.

Ak hľadáte vhodný darček pre nadšencov prírody a geografie, s týmto atlasom nemôžete pochybiť. Ukážky z neho si môžete pozrieť vo fotogalérii nižšie. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Mohlo by vás zaujímať