Hore

Veľký ilustrovaný atlas zvierat

Veľký ilustrovaný atlas zvierat

S atlasom som pracoval priamo na vyučovaní – žiaci 5. ročníka v ňom hľadali informácie potrebné k vyriešeniu zadaných skupinových úloh pri učive Rozmanité krajiny Zeme. Prezeranie atlasu ich zaujalo natoľko, že sa mu venovali aj po skončení práce. Utvrdilo ma to v názore, že práca s knihami má vo vyučovaní svoje pevné miesto a význam. O to viac, keď baví. 

Naša Zem je domovom neuveriteľne rozmanitého spektra voľne žijúcich živočíchov, ktoré obývajú všetky prostredia. Žiadny druh nemožno chápať v izolácii, každý je neoddeliteľne spätý s určitým životným prostredím, ktorého je súčasťou. Lovec a lovený, dravec a korisť, zvieratá denné a nočné, suchozemské a vodné – všetky sú dokonale prispôsobené prežiť a prosperovať.

V kníhkupectvách nájdeme množstvo kníh o živote zvierat. Medzi tie, ktoré ma zaujali najviac, patrí Veľký ilustrovaný atlas zvierat od vydavateľstva Svojtka&Co. Atlas obsahuje množstvo zoogeografických poznatkov v populárno-náučnej forme, ktorá je atraktívna a zrozumiteľná aj pre detského a mladého čitateľa.  

Veľký ilustrovaný atlas zvierat

Atlas je rozdelený do niekoľkých častí. V úvode sa venuje základom zoogeografie a stručne predstavuje jednotlivé typy biotopov. Hlavná časť je venovaná podrobnému opisu živočíšstva jednotlivých svetadielov podľa typu krajín (biómov). Každý typ krajiny zároveň obsahuje tzv. zvláštnu tému – dvojstranu venovanú vybranému živočíšnemu druhu, alebo prírodnému fenoménu, ktorý sa s daným typom krajiny spája. Záver atlasu tvorí prehľadný register živočíšnych druhov so základnými informáciami o ich biológii a geografickom rozšírení.

Ak hľadáte vhodný darček pre nadšencov prírody a geografie, s týmto atlasom nemôžete pochybiť. Ukážky z neho si môžete pozrieť vo fotogalérii nižšie. 

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť