Hore

Zabudnuté remeslá. Kniha o tom, ako sa veci robili v minulosti

Zabudnuté remeslá. Kniha o tom, ako sa veci robili v minulosti

V súčasnej dobe nadbytku a masovej výroby sa k slovu čoraz výraznejšie dostávajú aj niekdajšie remeslá. Jarmoky sa stávajú opätovne miestom stretnutí s remeselníkmi a ich umením. Záujem o ručne vyrábané produkty rastie. Ich kvalita a trvácnosť je spojená s konkrétnym človekom, kupujúci podporuje svoju miestnu komunitu.  

Oboznámiť deti a mládež (ale pokojne aj ich rodičov) s niekdajšími remeslami sa dá nielen návštevou jarmokov a skanzenov. Siahnuť môžete aj po knihe Zabudnuté remeslá.

Na 64 stranách predstavuje spolu takmer 30 remesiel, medzi ktorými nechýbajú tesárstvo, hrnčiarstvo, kolárstvo, kováčstvo, garbiarstvo a pod. Každému sú venované dve strany so všeobecným opisom remesla a stručným vysvetlením jednotlivých činností remeselníka. Text dopĺňajú kvalitné farebné fotografie.  

Silnou stránkou knihy je názornosť. Čitateľ si vďaka pútavému textu spojeného s fotografiami konkrétnych výrobkov, nástrojov a pracovných postupov, vytvorí o danom remesle jasnú predstavu aj v prípade, že o ňom predtým nič nevedel. 

hrnčiarstvo

Kniha je vhodná pre všetky vekové kategórie (zaujala aj moju 3-ročnú dcéru) a určite by sa nestratila ani v školskej knižnici. Učiteľ s ňou môže so žiakmi pracovať napr. na dejepise, technike, regionálnej výchove, či vlastivede.

zabudnuté remeslá kniha

Jedinou výhradou, ktorá môže byť knihe adresovaná je fakt, že odráža zahraničné reálie a všetky fotografie v nej pochádzajú zo skanzenu v Tirolsku. Hodnotu knihy, ktorá je len stručným úvodom do sveta remesiel, to však pre slovenského čitateľa nijako zvlášť neznižuje.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať