Hore

Aké slané sú moria a oceány? (bádateľská aktivita)​

Návrh vyučovacej hodiny s využitím aktivít bádateľsky orientovaného vyučovania je vytvorený pre žiakov ZŠ, uplatní sa však aj na gymnáziu. Počas aktivít sa žiaci vlastnou činnosťou zoznámia so základnými informáciami o salinite oceánskej a morskej vody. Vedia odpovedať na otázky ako prečo je morská voda slanáodkiaľ v nej soľ pochádza, alebo čo vplýva na rozdielnosť salinity v rôznych oblastiach svetového oceánu. Pomocou pokusu sa zážitkovou formou oboznámia so slanosťou vybraných morí a jazier. Dokážu realizovať jednoduchý pokus podľa návodu.

prečo je more slané

Na stiahnutie:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť