Hore

Aké slané sú moria a oceány? (bádateľská aktivita)​

Návrh vyučovacej hodiny s využitím aktivít bádateľsky orientovaného vyučovania je vytvorený pre žiakov ZŠ, uplatní sa však aj na gymnáziu. Počas aktivít sa žiaci vlastnou činnosťou zoznámia so základnými informáciami o salinite oceánskej a morskej vody. Vedia odpovedať na otázky ako prečo je morská voda slanáodkiaľ v nej soľ pochádza, alebo čo vplýva na rozdielnosť salinity v rôznych oblastiach svetového oceánu. Pomocou pokusu sa zážitkovou formou oboznámia so slanosťou vybraných morí a jazier. Dokážu realizovať jednoduchý pokus podľa návodu.

prečo je more slané

Na stiahnutie:

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály