Kam sa presťahuje rodina Konôpkovcov? (E-U-R)

Škola by vraj mala učiť pre život. Ak vychádzame z toho presvedčenia, prirodzene prepájame vyučovacie predmety a hľadáme prieniky učiva s reálnym svetom. Práve takto vznikla aktivita, ktorej zadanie pre žiakov nájdete opísané nižšie. Stačí, že žiakom pošlete odkaz na článok a môžu pracovať. Pred prácou ich rozdeľte do skupín (max. 4-členné) a každej zabezpečte počítač alebo iné zariadenie s pripojením na internet. Potrebné je vytlačiť a pripraviť aj všetky prílohy. … Čítať ďalej Kam sa presťahuje rodina Konôpkovcov? (E-U-R)