Hore

Poľsko (interaktívna online prezentácia) + mapová karta  ​a online mapová hra (mestá)

Vizitka štátu

Oficiálny názov:  Poľská republika (Rzeczpospolita Polska)
Rozloha:  312 679 km²
Počet obyv.:  38 mil.
Hlavné mesto:  Varšava
Štátne zriadenie:  parlamentná republika
Mena:  poľský zlotý (= 100 grošov)
Úradný jazyk: poľština

Na stiahnutie

Na ceste po Helskej kose
Ako sa rybári v Baltskom mori
Odkiaľ sa berie jantár?

Poľská národná hymna – Mazurek Dąbrowskiego

Mapa

Videá

Linky


Poľská republika patrí k najväčším štátom EÚ, nielen čo sa týka rozlohy (je rozľahlejšia ako napr. Taliansko, alebo Veľká Británia), ale aj počtom obyvateľov. V porovnaní so Slovenskom ich má Poľsko až sedemkrát viac. 

Po II. svetovej vojne sa Poľsko rovnako ako vtedajšie Československo ocitlo pod vplyvom Sovietskeho zväzu a do roku 1989 bolo socialistickým štátom. V roku 2004 vstúpilo spolu s nami a ďalšími štátmi bývalého socialistického tábora do EÚ, čo sa prejavuje rýchlejším hospodárskym rastom  – prílevom zahraničných investícií a čerpaním fondov EÚ na výstavbu a opravu infraštruktúry.  

Rozprestiera sa v severnej časti strednej Európy. Na juhu zdieľa so Slovenskom nielen spoločnú hranicu, ale aj Tatry (najvyšším vrchom Poľska Rysy prechádza slovensko-poľská hranica), s Českou republikou sa delí o Krkonoše. Na severe obmýva jeho brehy Baltské more, kde nájdeme množstvo piesočných pláží. Ako to na poľských plážach vyzerá, si môžete pozrieť v krátkej reportáži.

Väčšinu povrchu pokrývajú nížiny a pahorkatiny, v ktorých je na severe roztrúsených množstvo jazier (Mazurská jazerná pahorkatina ), čím sa táto časť krajiny trochu ponáša na Fínsko. Nížiny a pahorkatiny pôvodne pokrývali lesy a mokrade, v súčasnosti sa využívajú prevažne na poľnohospodárske účely, i keď pôdy nie sú veľmi úrodné. Pri hraniciach s Bieloruskom sa dodnes zachovali ojedinelé nížinné lesy v Bielovežskom národnom parku, ktorý je domovom najväčšej populácie zubra v Európe.

Najdôležitejšími riekami Poľska sú Visla a Odra, ktoré odvádzajú vodu do Baltského mora. Slovensko je s Poľskom spojené hraničnou riekou Dunajec, ktorá svojím prechodom cez pohorie vytvára zaujímavú krajinu Národného parku Pieniny, ktorý sa rozprestiera na oboch stranách hranice. 

Poľsko je národnostne jednotný štát, v ktorom tvoria menšiny menej ako 5 % z celkového počtu obyvateľov. Poliaci patria rovnako ako Slováci a Česi do západoslovanskej jazykovej skupiny. Naše jazyky sú si tak podobné, že nemáme problém s bežným dorozumením sa a po dlhšom pobyte v Poľsku, by sme sa poľštinu rýchlo naučili. S Poliakmi nás spája nielen príbuzný jazyk, ale aj kultúra a viacero zvykov, ktoré sa od našich príliš neodlišujú (napr. maľovanie vajíčok).

Rovnako ako Slováci, aj Poliaci hľadali a hľadajú lepší život za hranicami a migrujú do cudziny, kde ich žije niekoľko miliónov (najmä vo Veľkej Británii a Nemecku). 

Poliaci sú niekedy označovaní aj za jeden z najkatolíckejších národov Európy, nečudo, veď viac ako 90% obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. Z Poľska pochádzal aj dodnes jediný slovanský pápež Ján Pavol II. a v krajine je viacero významných pútnických miest (napr. Čenstochová).

V Poľsku nájdeme desiatky miest s viac ako 100 tisíc obyv. Najväčším mestom je hlavné mesto Varšava, ktoré je nielen politickým, ale aj hospodárskym a kultúrnym centrom krajiny. 

Svetoznámym mestom je aj niekdajšie sídlo poľských kráľov Krakov, ktoré si dodnes zachovalo historický šarm a bolo právom zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri brehoch Baltského mora ležia významné prístavy Gdaňsk, Gdynia a Štetin. V Sliezsku neďaleko hraníc s Českou republikou sa okolo mesta Katovice rozprestiera jedna z najhustejšie zaľudnených oblastí Európy. Vyrástla na ťažbe a spracovávaní uhlia, čo sa stále prejavuje zhoršenou kvalitou životného prostredia.

V hospodárstve Poľska, prevládajú rovnako ako vo všetkých vyspelých krajinách sveta služby, ktoré zamestnávajú aj najviac ľudí. V priemysle dominuje strojárstvo (výroba áut a lodí) ​a elektrotechnický priemysel. I keď sú poľnohospodárstvo a potravinárska výroba stále dôležité hlavne vo vidieckych oblastiach, netvoria výrazný podiel na hospodárstve krajiny, ako sa mnohí Slováci naivne domnievajú pod vplyvom médií a skúseností, keď sa s poľskými potravinami denne stretávajú v obchodoch.

Zloženie poľského vývozu najlepšie pochopíme cez graf, ktorý zobrazuje, čo konkrétne a v akom objeme Poľsko skutočne vyváža. S kvalitou poľských výrobkov to zrejme nebude, až tak zlé, ako sa niekedy tvrdí, čoho dôkazom sú vyspelé krajiny, ktoré sú najväčšími obchodnými partnermi Poľska a s nekvalitou by sa len ťažko uspokojili.  

 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť

Ďalšie materiály k téme