Hore

Tropické dažďové lesy (obrázkové hádanky)​

Medzi nápadmi na oživenie vyučovania školskej geografie, ktorých celý zoznam je dostupný na tomto odkaze, sa určite nestratia ani obrázkové hádanky. Práve tie sú ideálnym štartérom (vstupnou aktivitou) pri takmer akejkoľvek preberanej téme a učive. Prebuďte nimi žiacke mysle aj zvedavosť. Všetci predsa vieme, že s motivovanými žiakmi sa pracuje lepšie.

Myšlienka obrázkových hádaniek nie je nijako nová a má množstvo podôb. Môže ísť napr. o obrázkové rébusy typu dingbat (príklad o slovenských mestách), spájanie obrázkov s pojmamipostupné odkrývanie fotografie, alebo záhadné mapy.

Obrázková hádanka, ktorú si predstavíme v tomto článku je založená na jednoduchom nápade, s ktorým som sa v angličtine stretol pod názvom A question of… the nine-number picture board. Na danej webstránke si môžete pozrieť viacero konkrétnych (a rôznych) príkladov využitia metódy. 

škola obrázkové hádanky

Jedna hra pozostáva z deviatich obrázkových hádaniek, ktoré môžu byť spracované buď vo forme interaktívnej prezentácie v PowePointe, alebo v podobe vytlačených kartičiek. Hádanky sú vytvorené tak, aby v žiakoch prebúdzali zvedavosť, ale zároveň pre nich neboli neriešiteľnými. Cez hádanky má učiteľ možnosť sprostredkovať žiakom “ochutnávku” témy (učiva), poodkryť z nej niekoľko zaujímavých faktov, dozvedieť sa, čo o nej už žiaci vedia a čo by ich prípadne najviac zaujímalo. 

V prípade verzie pre PowerPoint pozostáva hra z deviatich očíslovaných a rôznofarebných políčok. Hádanka pre každé políčko sa otvorí kliknutím na plochu políčka. Kliknutím na číslo uprostred, políčko zmizne, čo je vhodné urobiť po vyriešení každej hádanky. Hracia plocha tak bude prehľadná a nestane sa, že rovnakú hádanku otvoríte viackrát. Správne odpovede pre všetky hádanky nájdete na slide, ktorý spustíte kliknutím na ikonku otáznika.

odlesňovanie v Amazónii

Počas tohto krátkeho štartéru (úvodnej aktivity) môžete zo žiakov vytvoriť dve, až štyri súťažné tímy, ktoré si v každom kole vyberajú jednu hádanku (políčko). Za správnu odpoveď získavajú bod. Samozrejme, súťažiť je možné aj s individuálnymi žiakmi. 

​Niekedy je lepšie aktivitu nepoňať ako súťaž, ale skôr ako príležitosť na diskusiu ohľadne zobrazených tém v hádankách. V prípade obrázkových hádaniek na tému tropické dažďové lesy sa tak môže učiteľ spoločne so žiakmi pristaviť pri dôvodoch odlesňovania, bohatej biodiverzity, alebo vplyvu na atmosféru Zeme.

Spomínanú prezentáciu môžete využiť aj ako šablónu na tvorbu vašich vlastných obrázkových hádaniek na ľubovoľné témy. Stačí jej len zmeniť obsah – nahradiť text a obrázky. Takto vytvorenú prezentáciu je možné pretransformovať aj do podoby kartičiek, ktoré po vytlačení rozdáte žiakom rozdeleným do skupín. Ktorej skupine sa podarí prísť na kĺb všetkým hádankám? A ako sa budú odpovede skupín odlišovať?

Na stiahnutie:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť