Hore

Regionálna geografia

Nemecko (mapová karta) Free

Severná Európa (mapová hra)

Zatúlané štáty Európy (mapová hra)

Východná Európa (kvíz)

Česko (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Taliansko (kvíz)

Štáty Európy ako obrázky (kvíz)

Štáty sveta (kartová hra)

Francúzsko (mapová karta)

Rakúsko (kvíz)

Česká republika (prezentácia)

Mapové domino Európy (hra)

Rusko (prezentácia)

Ukrajina a susedné štáty (mapová hra)

Východná Európa (prezentácia)

Štáty bývalej Juhoslávie (kvíz)

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Juhovýchodná Európa (prezentácia)

Naučte žiakov pýtať sa viac. Vyvodzovanie záverov zo zdrojov geografických informácií

Taliansko (mapová hra)

Taliansko (mapová karta)

Španielsko a Portugalsko (prezentácia)

Taliansko a Grécko (prezentácia)

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva

Španielsko a Portugalsko (mapová karta)

Južná Európa (otázky a úlohy pred začiatkom tematického celku)

Pobaltské štáty (mapová hra)

Severná Európa (priraďovačka) Free

UNESCO pamiatky Francúzska (interaktívna mapa)

Francúzsko (mapové hry) Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Stredná Európa (domino na opakovanie) Free

Krajiny Nemeckej spolkovej republiky (mapová hra)

Poľsko (interaktívna online prezentácia) + mapová karta  ​a online mapová hra (mestá)

Česko (mapové hry) Free

Česko (návrh skupinových aktivít)

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Spoznajme Európu! (online stolová hra) Free

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Maďarsko (prezentácia) Free

Rakúsko (prezentácia) Free

Nemecko (prezentácia)

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko (prezentácia)

Francúzsko (prezentácia)

Zaplavené Benátky. Vplyv masového turizmu na život  v meste (aktivita)

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin

Spojené kráľovstvo a Írsko (prezentácia)

Severná Európa (prezentácia)