Hore

Regionálna geografia

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky. Domino a kartičky, ktoré potrápia aj najšikovnejších

Nemecko (mapová karta)

Severná Európa (mapová hra) Free

Zatúlané štáty Európy (mapová hra)

Východná Európa (kvíz)

Česko (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Štáty sveta (kartová hra)

Francúzsko (mapová karta) Free

Rakúsko (kvíz)

Česká republika (prezentácia)

Mapové domino Európy (hra)

Rusko (prezentácia)

Ukrajina a susedné štáty (mapová hra) Free

Východná Európa (prezentácia)

Štáty bývalej Juhoslávie (kvíz)

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Juhovýchodná Európa (prezentácia)

Naučte žiakov pýtať sa viac. Vyvodzovanie záverov zo zdrojov geografických informácií

Taliansko (mapová hra) Free

Taliansko (mapová karta)

Španielsko a Portugalsko (prezentácia)

Taliansko a Grécko (prezentácia)

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva

Španielsko a Portugalsko (mapová karta)

Južná Európa (otázky a úlohy pred začiatkom tematického celku)

Pobaltské štáty (mapová hra) Free

Severná Európa (priraďovačka)

UNESCO pamiatky Francúzska (interaktívna mapa) Free

Francúzsko (mapové hry) Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Stredná Európa (domino na opakovanie)

Krajiny Nemeckej spolkovej republiky (mapová hra) Free

Poľsko (interaktívna online prezentácia) + mapová karta  ​a online mapová hra (mestá) Free

Česko (mapové hry) Free

Česko (návrh skupinových aktivít)

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Spoznajme Európu! (online stolová hra) Free

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Maďarsko (prezentácia)

Rakúsko (prezentácia)

Nemecko (prezentácia)

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko (prezentácia)

Francúzsko (prezentácia)

Zaplavené Benátky. Vplyv masového turizmu na život  v meste (aktivita)

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (prezentácia)

Severná Európa (prezentácia)