Hore

Kvízy

Obyvateľstvo a sídla Európy (kvíz) Nové Free

Vodstvo Európy (kvíz) Nové Free

Okrasné okresy (divý kvíz o okresoch Slovenska) Nové Free

Povrch Európy (kvíz) Nové Free

Poloha a členitosť Európy (kvíz) Nové Free

Hospodárstvo Ázie (kvíz) Nové Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz) Nové Free

Spojené kráľovstvo (kvíz) Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (kvíz) Nové Free

Vodstvo Ázie (kvíz) Free

Podnebie Ázie (kvíz) Nové Free

Povrch Ázie (kvíz) Free

Poloha a členitosť Ázie (kvíz) Free

Kaukazská oblasť (kvíz) Free

Irán (kvíz) Free

Náboženstvá sveta (kvíz) Nové Free

Juhovýchodná Európa (kvíz) Free

Južná Európa (kvíz) Free

Severná Európa (kvíz) Free

Západná Európa (kvíz) Free

Stredná Európa (kvíz) Free

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou Free

Riskuj! Prírodné pomery Európy Free

Meniaci sa svet (kvíz) Free

Stavba Zeme, sopky a zemetrasenia (kvíz Kahoot!) Free

Žilinský kraj (kvíz) Free

Poloha a prírodné pomery Južnej Ameriky (kvíz) Free

Zatúlané štáty Európy (mapová hra) Free

Košický kraj (kvíz) Free

Biómy Zeme (kvíz) Free

Poloha, rozloha a členitosť Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Ako poznáš Slovensko? Jednoduchý kvíz na vlastivedu Free

Východná Európa (kvíz) Free

Povrch Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Česko (kvíz) Free

Spojené kráľovstvo (kvíz) Free

Podnebie Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Obyvateľstvo sveta (kvíz) Free

Mapové hry ku Kanade Free

Mapové hry k Austrálii a Oceánii Free

Cesta po Austrálii (hra na opakovanie učiva) Free

Rakúsko (kvíz) Free

Polárne oblasti (online kvíz) Free

Priemysel Európy (kvíz) Free

Prešovský kraj (kvíz) Free

Poloha a členitosť Afriky (kvíz Kahoot!) Free

Štáty a mestá USA (mapové hry) Free

Stredná Amerika a Karibik (kvíz) Free

Kuba (kvíz) Free

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike Free

Obyvateľstvo Južnej Ameriky (kvíz) Free

Brazília (kvíz) Free

Banskobystrický kraj (kvíz) Free

Geografické súradnice (online mapová hra) Free

Mestá Slovenska (slepá mapa) Free

Kvízy o slovenských vrchoch a pohoriach Free

Hry s Google Street View Free

Ukrajina a susedné štáty (mapová hra) Free

Štáty bývalej Juhoslávie (kvíz) Free

Taliansko (mapová hra) Free

Taliansko (mapová karta) Free

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva Free

Pobaltské štáty (mapová hra) Free

Severná Európa (priraďovačka) Free

Poľnohospodárske plodiny (kvíz) Free

Spoznajme Európu! (online stolová hra) Free

Spoznáš hlavné mestá európskych štátov na fotografiách? Free

Fotoschovka. Odhaľ európske mestá skryté v obrázkoch Free

Ako poznáš historické a kultúrne pamiatky Európy? (kvíz) Free

Argentína a laplatské štáty (kvíz) Free

Dejiny európskej integrácie (hra s časovou osou) Free

Vodstvo Európy (kvíz Kahoot!) Free

Povrch Európy (kvíz Kahoot!) Free

Poloha, rozloha a členitosť Európy (kvíz Kahoot!) Free

Vodstvo Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Andské štáty (kvíz) Free

Moreplavci a objavitelia (stolová hra) Free

Juhozápadná Ázia (kvíz) Free

Obyvateľstvo a sídla Afriky (kvíz) Free

Zvery, hory, knihy, ložiská. Aj také sú štátne znaky. Ako ich poznáte? (kvíz) Free

Južná Ázia (kvíz) Free

Južná Amerika – online tajnička na opakovanie učiva Free

Juhovýchodná Ázia (kvíz) Free

Vietnam (kvíz) Free

Štvorka. Skupinová hra na opakovanie geografie južnej Ázie Free

Ázijské puzzle (hra k regiónom svetadielu) Free

Čína (kvíz) Nové Free

Milionár. Súťaž na opakovanie učiva o Amerike Free

Ako poznáš geografické útvary a tvary povrchu? (kvíz v Kahoot!) Free