Hore

Afrika

Namaľujte si na stenu mapy a premeňte ich na geografické hry, ktoré majú žiaci stále poruke Nové Free

Odkiaľ sa vzali názvy svetadielov a oceánov? (aktivita) Free

Slepé mapy na premietanie cez projektor Free

Prírodné pomery Afriky (mapová karta)

Poloha a členitosť Afriky (prezentácia) Free

Poloha a rozloha Afriky (učebný text pre žiakov) Free

Štáty sveta (kartová hra) Free

Poloha a členitosť Afriky (kvíz Kahoot!) Free

3D modely krajín z cesta Free

Deti a ich hračky. S čím sa hrajú deti vo svete? (aktivita) Free

Povrch Afriky (prezentácia) Free

Povrch Afriky (návrh skupinových aktivít) Free

Geografia kávy. Kde sa pestuje a ako sa spracúva? Návrh voňavej vyučovacej hodiny Free

Vodstvo Afriky (prezentácia) Free

Tvorba infografiky. Najdlhšie rieky sveta a Afriky Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky (prezentácia) Free

Tu (ne)žijú levy (návrh vyučovacej hodiny) Free

Živočíchy Afriky (maľovanka) Free

Zvierací detektív. Spoznáte africké živočíchy podľa zvukov? Free

Let orlice Aničky z Afriky na Slovensko (aktivita) Free

Európsky zápas o Afriky (návrh vyučovacej hodiny)

Africké bingo Free

Zaostrené na Afriku (návrh vyučovacej hodiny) Free

Obyvateľstvo a sídla Afriky (prezentácia) Free

Obyvateľstvo a sídla Afriky (návrh skupinových aktivít) Free

Obyvateľstvo a sídla Afriky (kvíz) Free

Nebezpečenstvo jediného príbehu. Návrh vyučovacej hodiny o našich predstavách o Afrike Free

Hospodárstvo Afriky (prezentácia) Free

Hospodárstvo Afriky. Návrh aktivít pre skupinové vyučovanie

Jeden svet, množstvo rozdielov. Zadanie na prácu so štatistickými údajmi

Príbehy úspešného podnikania v Afrike (návrh vyučovacej hodiny)

Statetris (netradičné mapové hry) Free

Severná Afrika (prezentácia) Free

Rovníková Afrika (prezentácia) Free

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému Free

Svet v našom nákupnom košíku – kakao (aktivity) Free

Južná Afrika (prezentácia) Free

Dve tváre jedného sveta (metodická príručka) Free

Podnebie Afriky. Skupinové úlohy, ktoré idú do hĺbky Free

Aká veľká je Afrika? (návrh vyučovacej hodiny) Free

Chňap! Kartová hra na opakovanie učiva (+ vytvorená hra k Afrike) Free

Vyrobte si mapové puzzle Free

Freedonia (mapová aktivita) Free

Cesta po Afrike. Hra na opakovanie učiva