Hore

Prezentácie

Žilinský kraj (prezentácia)

Georeliéf (prezentácia)

Pedosféra (prezentácia)

Biosféra (prezentácia)

Obyvateľstvo Zeme (prezentácia pre interaktívnu tabuľu) Free

Litosféra (prezentácia)

Obyvateľstvo sveta (prezentácia)

Cesta do hlbín Zeme (prezentácia pre interaktívne tabule)

Čo môžeme vidieť na glóbuse (prezentácia)

Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme (prezentácia)

Poloha a členitosť Afriky (prezentácia)

Poloha a rozloha Afriky (učebný text pre žiakov) Free

Prírodné pomery Ázie (prezentácia)

Kanada (prezentácia)

Vodstvo a povrch Ázie (interaktívna mapa)

Prírodné pomery Austrálie a Oceánie (prezentácia)

Humánna geografia Austrálie a Oceánie (prezentácia)

Cesta po Austrálii (hra na opakovanie učiva) Free

Polárne oblasti (prezentácia)

Stredná Amerika a Karibská oblasť (prezentácia)

Brazília (prezentácia)

Tropické dažďové lesy (obrázkové hádanky)​

Záhorská nížina (prezentácia) Free

Argentína a Laplatská oblasť (prezentácia)

Česká republika (prezentácia)

Bratislava – hlavné mesto SR (prezentácia) Free

Bratislavský kraj (prezentácia) Free

Kultúra SR (prezentácia) Free

Cestovný ruch Slovenska (prezentácia) Free

Priemyselná výroba SR (interaktívna mapa)

Priemysel SR (prezentácia) Free

Poľnohospodárstvo SR (prezentácia) Free

Hospodárstvo SR (prezentácia) Free

Vývoj a štruktúra hospodárstva SR (prezentácia) Free

Vývoj osídlenia územia SR (prezentácia)

Sídla Slovenska (prezentácia)

Obyvateľstvo Slovenska (prezentácia) Free

Jazerá, umelé vodné nádrže a podzemná voda na Slovensku (prezentácia) Free

Ochrana prírody a krajiny – kalamity a prírodné hrozby (prezentácia pre interaktívne tabule)

Reliéf Slovenska (prezentácia) Free

Pôdy Slovenska (prezentácia) Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule)

Vodstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule)

Poloha, rozloha a hranice SR (prezentácia)

Rusko (prezentácia)

Východná Európa (prezentácia)

Juhovýchodná Európa (prezentácia)

Španielsko a Portugalsko (prezentácia)

Taliansko a Grécko (prezentácia)

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva

Poloha, rozloha a členitosť Európy (prezentácia)

Atmosféra Zeme (prezentácia)

Poľnohospodárstvo (prezentácia) Free

Povrch Afriky (prezentácia)

Obyvateľstvo a sídla Ázie (prezentácia) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (interaktívna mapa) Free

Andská oblasť (prezentácia)

Vodstvo Afriky (prezentácia)

Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky (prezentácia)

Turecko a Zakaukazsko (prezentácia)

Južná Ázia (prezentácia)

Obyvateľstvo a sídla Afriky (prezentácia)

Hospodárstvo Afriky (prezentácia)

Priemysel (prezentácia)

Severná Afrika (prezentácia)

Rovníková Afrika (prezentácia)

Juhovýchodná Ázia (prezentácia) Free

Južná Afrika (prezentácia)

Cestovný ruch (prezentácia)

Čína a Mongolsko (prezentácia)

Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe (interaktívny e-learningový modul) Free

Japonsko a Kórejský polostrov (prezentácia)

Cestovný ruch Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu)

Hydrosféra (prezentácia)

Doprava Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu)

Maďarsko (prezentácia) Free

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek

Rakúsko (prezentácia) Free

Činnosť vody – život rieky (prezentácia)

Stredná Ázia (prezentácia)

Činnosť ľadovcov (prezentácia)

Nemecko (prezentácia)

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko (prezentácia)

Činnosť vetra (prezentácia)

Francúzsko (prezentácia)

Spojené kráľovstvo a Írsko (prezentácia)

Severná Európa (prezentácia)

Pohyby Zeme (prezentácia)

Zem vo vesmíre. Výučbové aplikácie a pracovné listy Free