Hore

Prezentácie

Hydrosféra (prezentácia s úlohami) Nové Free

Žilinský kraj (prezentácia) Free

Georeliéf (prezentácia) Free

Pedosféra (prezentácia) Free

Biosféra (prezentácia) Free

Obyvateľstvo Zeme (prezentácia pre interaktívnu tabuľu) Free

Litosféra (prezentácia) Free

Obyvateľstvo sveta (prezentácia) Free

Cesta do hlbín Zeme (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Čo môžeme vidieť na glóbuse (prezentácia) Free

Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme (prezentácia) Free

Poloha a členitosť Afriky (prezentácia) Free

Poloha a rozloha Afriky (učebný text pre žiakov) Free

Prírodné pomery Ázie (prezentácia) Free

Kanada (prezentácia) Free

Vodstvo a povrch Ázie (interaktívna mapa) Free

Prírodné pomery Austrálie a Oceánie (prezentácia) Free

Humánna geografia Austrálie a Oceánie (prezentácia) Free

Cesta po Austrálii (hra na opakovanie učiva) Free

Polárne oblasti (prezentácia) Free

Stredná Amerika a Karibská oblasť (prezentácia) Free

Brazília (prezentácia) Free

Tropické dažďové lesy (obrázkové hádanky)​ Free

Záhorská nížina (prezentácia) Free

Argentína a Laplatská oblasť (prezentácia) Free

Česká republika (prezentácia) Free

Bratislava – hlavné mesto SR (prezentácia) Free

Bratislavský kraj (prezentácia) Free

Kultúra SR (prezentácia) Free

Cestovný ruch Slovenska (prezentácia) Free

Priemyselná výroba SR (interaktívna mapa) Free

Priemysel SR (prezentácia) Free

Poľnohospodárstvo SR (prezentácia) Free

Hospodárstvo SR (prezentácia) Free

Vývoj a štruktúra hospodárstva SR (prezentácia) Free

Vývoj osídlenia územia SR (prezentácia) Free

Sídla Slovenska (prezentácia) Free

Obyvateľstvo Slovenska (prezentácia) Free

Jazerá, umelé vodné nádrže a podzemná voda na Slovensku (prezentácia) Free

Ochrana prírody a krajiny – kalamity a prírodné hrozby (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Reliéf Slovenska (prezentácia) Free

Pôdy Slovenska (prezentácia) Free

Geologický vývoj, stavba a nerastné suroviny (prezentácia) Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Vodstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Poloha, rozloha a hranice SR (prezentácia) Free

Rusko (prezentácia) Free

Východná Európa (prezentácia) Free

Juhovýchodná Európa (prezentácia) Free

Španielsko a Portugalsko (prezentácia) Free

Taliansko a Grécko (prezentácia) Free

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva Free

Poloha, rozloha a členitosť Európy (prezentácia) Free

Atmosféra Zeme (prezentácia) Free

Poľnohospodárstvo (prezentácia) Free

Povrch Afriky (prezentácia) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (prezentácia) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (interaktívna mapa) Free

Andská oblasť (prezentácia) Free

Vodstvo Afriky (prezentácia) Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky (prezentácia) Free

Turecko a Zakaukazsko (prezentácia) Free

Južná Ázia (prezentácia) Free

Obyvateľstvo a sídla Afriky (prezentácia) Free

Hospodárstvo Afriky (prezentácia) Free

Priemysel (prezentácia) Free

Severná Afrika (prezentácia) Free

Rovníková Afrika (prezentácia) Free

Juhovýchodná Ázia (prezentácia) Free

Južná Afrika (prezentácia) Free

Cestovný ruch (prezentácia)

Čína a Mongolsko (prezentácia) Free

Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe (interaktívny e-learningový modul) Free

Japonsko a Kórejský polostrov (prezentácia) Free

Cestovný ruch Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu) Free

Hydrosféra (prezentácia) Free

Doprava Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu) Free

Maďarsko (prezentácia) Free

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek Free

Rakúsko (prezentácia) Free

Činnosť vody – život rieky (prezentácia) Free

Stredná Ázia (prezentácia) Free

Činnosť ľadovcov (prezentácia) Free

Nemecko (prezentácia) Free

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko (prezentácia) Free

Činnosť vetra (prezentácia) Free

Francúzsko (prezentácia) Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (prezentácia) Free

Severná Európa (prezentácia) Free

Pohyby Zeme (prezentácia) Free

Zem vo vesmíre. Výučbové aplikácie a pracovné listy Free