Hore

Aktivity

Kde sa skrýva zlodej? Detektívne pátranie a rozvoj spolupráce v skupine

Vytvorte žiakom didaktické hry, ktoré ich budú baviť

Ktoré štáty sú ako Slovensko?

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny)

Orava a Kysuce (pracovný list) Free

Na výlete v Bratislave – bádateľská virtuálna expedícia do hlavného mesta​ (aktivita s Google Maps)​

Čo, s kým a za koľko? Zahraničný obchod SR (E-U-R)

Kam sa presťahuje rodina Konôpkovcov? (E-U-R) Free

Slovenské mestá v obrázkových hádankách

Z mesta do mesta (kartové hry o slovenských mestách)

Tak si tu žijeme. Čítanie o živote v slovenských obciach Free

Mestá Slovenska (slepá mapa) Free

Ktorá rieka sa kam vlieva? (pracovný list)

Príbeh rieky Hron (aktivita)

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita)

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita)

Dopravná dostupnosť obcí v okrese (aktivita)

Žiacka cestovná kancelária. Praktické projektové zadanie

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia? (aktivita) Free

Cesta na vysnívané miesto (praktická aktivita)

Malo by byť nad Jánošíkovom vybudované lyžiarske stredisko? (aktivita)

Detektívne pátranie po príčinách a prevencii povodní Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Actionbound. Aplikácia s ktorou je učenie (sa) zábavou Free

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita)

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Kde žijú rodiny s mojim priezviskom?

Korene – rodinné dejiny a geografia (mapová aktivita)

Virtuálne prehliadky v Google Tour Creator Free

Ako sa mení mesto? (aktivita)

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder Free