Hore

Odkiaľ sa berie soľ a cukor?

Odkiaľ sa berie soľ a cukor?

Soľ bola už odnepamäti vzácnou surovinou, s ktorou sa obchodovalo na obrovské vzdialenosti. Na soli sa dalo zarobiť, odkaz rozprávky Soľ nad zlato preto až tak nepreháňal. S dostupnosťou sladidiel to bolo ešte horšie. Slovo cukor je v európskych jazykoch odvodené z arabského sukkar a to zo sanskrtského śarkarā (sladký). 

Pestovanie cukrovej trstiny sa okolo roku 6000 p.n.l. rozšírilo z Melanézie do Indie a Perzie. Z Indie pochádzajú aj prvé zmienky o varení sladkej šťavy z cukrovej trstiny v 5. storočí, odkiaľ sa v 7. storočí táto technika rozšírila do Číny. Zahustená šťava sa nalievala do kužeľovitých drevených alebo hlinených nádob, kde kryštalizovala; tak vznikli homole cukru. Do Ríma sa saccharum dovážalo už v neskorej antike ako lahôdka a luxusný tovar. Po zániku Rímskej ríše tento obchod zanikol a cukor priviezli až účastníci križiackych výprav okolo roku 1100 a Benátčania začali trstinu pestovať v Libanone. Od 16. storočia sa cukrová trstina pestovala v kolóniách, najmä na Kube a v celej karibskej oblasti, cukor však zostával luxusným artiklom a bežní ľudia ďalej sladili medom. Roku 1800 sa na svete vyrábalo asi 180 tisíc ton surového cukru.

Súčasná ročná produkcia cukru je 160 miliónov ton. Vylúhovať cukor dokázal ako prvý francúzsky botanik Olivier de Serres až v roku 1590. Pestovanie cukrovej repy sa v Európe rozšírilo až počas napoleonských vojen, kedy Británia blokovala kontinentálne prístavy a dovoz trstinového cukru. Výrobu repného cukru zaviedol roku 1802 F. C. Achard vo Wiňsku v Dolnom Sliezsku, kde vznikol prvý cukrovar na svete. Od polovice 19. storočia sa cukor stal Európe bežnou komoditou, jeho spotreba stále rástla. Koncom 19. storočia prevážila svetová produkcia repného cukru nad trstinovým a v Rakúsko-Uhorsku sa 88 % cukru vyrábalo v českých krajinách (zdroj).

Príbehu soli a cukru v súčasnom svete je venovaný aj fotografický výber od Boston Globe, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze. Pochádzajú z neho aj obe v článku použité fotografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť