Hore

Štáty sveta podľa indexu ľudského rozvoja

Štáty sveta podľa indexu ľudského rozvoja

V nedávnej minulosti bolo zaužívaným rozdelenie štátov medzi štáty tzv. prvého, druhého a tretieho sveta. Dnes sa už s takýmto delením v odborných kruhoch nepracuje, i keď je ešte zo zotrvačnosti počuť o „štátoch tretieho sveta“ neraz aj v médiách. Ak by sme však predsa len chceli štáty do takýchto troch „chlievikov“ začleniť, najvhodnejším ukazovateľov by bol pravdepodobne index ľudského rozvoja (HDI – Human Development Index). Práve s hodnotami HDI pracuje mapa, na ktorej sú štáty prvého sveta (najlepšie štáty pre život) zobrazené modrou farbou. Štáty, ktoré vykazujú najnižšie hodnoty indexu ľudského rozvoja sú zas červené. Pravdepodobne vás zaradenie Slovenska medzi najvyspelejšie štáty sveta neprekvapí. I keď sa to mnohým nezdá , ide o ťažko vyvrátiteľný fakt. Osobne je pre mňa prekvapením najmä výsledok Moldavska, ktoré sa z hľadiska HDI radí (ako jediný štát Európy) medzi najmenej rozvinuté štáty sveta. 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť