Hore

Štáty sveta podľa indexu ľudského rozvoja

Štáty sveta podľa indexu ľudského rozvoja

V nedávnej minulosti bolo zaužívaným rozdelenie štátov medzi štáty tzv. prvého, druhého a tretieho sveta. Dnes sa už s takýmto delením v odborných kruhoch nepracuje, i keď je ešte zo zotrvačnosti počuť o „štátoch tretieho sveta“ neraz aj v médiách. Ak by sme však predsa len chceli štáty do takýchto troch „chlievikov“ začleniť, najvhodnejším ukazovateľov by bol pravdepodobne index ľudského rozvoja (HDI – Human Development Index). Práve s hodnotami HDI pracuje mapa, na ktorej sú štáty prvého sveta (najlepšie štáty pre život) zobrazené modrou farbou. Štáty, ktoré vykazujú najnižšie hodnoty indexu ľudského rozvoja sú zas červené. Pravdepodobne vás zaradenie Slovenska medzi najvyspelejšie štáty sveta neprekvapí. I keď sa to mnohým nezdá , ide o ťažko vyvrátiteľný fakt. Osobne je pre mňa prekvapením najmä výsledok Moldavska, ktoré sa z hľadiska HDI radí (ako jediný štát Európy) medzi najmenej rozvinuté štáty sveta. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť