Aká veľká je Afrika? (návrh vyučovacej hodiny)

Aká veľká je v skutočnosti Afrika? Mapy môžu trochu zavádzať (viac v našom článku Neverte mapám sveta). Najmä, ak nosíme v hlave predstavu sveta založenú na Mercatorovom zobrazení. Nechajte žiakov urobiť si v tom jasno. Ponúkanú praktickú aktivitu využijete nielen pri Afrike, ale aj pri téme o kartografických zobrazeniach. Ročník: 1. a 2. (gymnázium) Tematický celok: mapovanie Zeme, Afrika Čas: 45 minút Pomôcky: obrysová mapa Afriky a obrysové mapy vybraných … Čítať ďalej Aká veľká je Afrika? (návrh vyučovacej hodiny)