Nápady na prácu s mapou. Množstvo námetov a inšpirácií pre (nielen) školskú geografiu

Vyrobte si nástenné mapy Vytvorte spolu so žiakmi veľké nástenné mapy na tému, ktorú práve preberáte. V triede ju zaveste na stenu, nech tam visí dlho na očiach. Založte so žiakmi tradíciu, že s každým ďalším učivom vyznačia do mapy nové informácie, až z pôvodne prázdnej slepej mapy vznikne farebné dielo, ktoré bude neustále otvorenou učebnicou geografie v triede. Postup ako na to, nájdete v tomto článku. Cvičte zrak na slepých … Čítať ďalej Nápady na prácu s mapou. Množstvo námetov a inšpirácií pre (nielen) školskú geografiu