Hore

O autorovi Lepšej geografie

Volám sa Peter Farárik a som učiteľom na Súkromnej ZŠ Bakomi (blog). Okrem toho som metodik, bloger, rodič a vášnivý čitateľ správ či faktografie. Som rodený Bystričan žijúci v Banskej Štiavnici, ktorý učiteľsky dospel na Záhorí. Ostatné roky sa intenzívne zaujímam o to, ako zlepšiť vzdelávanie na slovenských školách. Ak mám čas, rád sa oddávam cykloturistike.

Medzi laureátmi  Ceny Generácia 3.0 od Nadácie Pontis. Lepšia geografia zvíťazila v roku 2018 ​v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania

Už od začiatku svojej učiteľskej dráhy som veril, že napriek všetkým problémom, ktoré sa v našom školstve vyskytujú, máme my učitelia šancu robiť veci inak, po svojom, lepšie.  Kto, keď nie my, kedy, keď nie teraz? Po viacročnej učiteľskej praxi na základných školách a gymnáziu, som sa rozhodol, že sa vydám do neprebádaných vôd  a namiesto toho, aby som učil len desiatky detí, pokúsim sa vytvárať vzdelávací obsah pre tisíce.

Od začiatku roku 2015 sa venujem metodickému portálu Lepšia geografia a tvorbe vzdelávacích materiálov, ktorých cieľom je premena tradičnej školskej geografie na moderný vyučovací predmet ​s dôležitosťou, ktorú si zaslúži.

Peter Farárik geografia

Všetko sa to začalo, keď som sa ako mladý, zanietený učiteľ s množstvom voľného času pustil do tvorby didaktických materiálov, ktoré by žiakom pomohli učiť sa lepšie, hravejšie a efektívnejšie. Uvedomil som si, že by bola škoda nepodeliť sa aj so žiakmi a učiteľmi z iných škôl.  Skromne začínajúci portál geoska.sk sa časom stal najnavštevovanejšou stránkou pre školskú geografiu na Slovensku. Tisíce žiakov na ňom našli kvízy, testy, hry a prezentácie pre prakticky všetky učivá.  

Spolupracoval som na tvorbe viacerých metodických prác a publikácií – pracovné zošity Hravá geografia pre vydavateľstvo Taktik, Inovácie v prírodovednom vzdelávaní – Univerzita Komenského v Bratislave. Som autorom troch prác osvedčenej pedagogickej skúsenosti pre Metodicko-pedagogické centrum (Geografia moderne a zábavne, Projektové úlohy v geografiiTvorba interaktívnych cvičení v Learning Apps), každoročných testov z geografie pre talentovú súťaž Expert geniality show (Talentída) a spoluautor metodických príručiek Afrika: mýty a fakty a Globálne vzdelávanie vo vyučovaní geografie na stredných školách, ktoré vydala organizácia Človek v ohrození.

Články z Lepšej geografie vychádzajú pravidelne v časopise Dobrá škola, kde vediem aj rubriku Surfujte ​s nami. Už niekoľko rokov pripravujem pracovné listy a geografické kvízy pre filmy projektu Svet okolo nás. V roku 2018 som vytvoril sedem metodík (návrhov vyučovacích hodín) pre geografiu na základných a stredných školách v rámci národného projektu IT akadémia.

Ako lektor som vystúpil na Letnej škole moderných učiteľov v roku 2013 a prednášal študentom učiteľstva geografie na UK v rámci projektu Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ. Na konci školského roka 2014/15 som pôsobil ako obsahový garant a lektor v projekte Digi škola na kolesách. Viedol som workshopy a prednášky pre študentov a učiteľov geografie na UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, KU v Ružomberku a v EDUpointe. Občas sa objavím s príspevkom na konferenciách ako sú Cesty k dobrej škole, alebo Učíme pre život (prezentácia Keď myslenie nebolí).

V máji 2018 zvíťazila Lepšia geografia ​v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania na Cene Generácie 3.0 od Nadácie Pontis.  V súčasnosti som členom pracovného tímu projektu Civilizácia od Indícia, n.o., ktorého cieľom je konštruktivistické vyučovanie predmetov geografia, dejepis a náuka o spoločnosti v medzipredmetovom prepojení.

V roku 2020 som pre vydavateľstvo Stiefel (ABCedu) autorsky vytvoril pracovný zošiť Geografia 5.

Rozhovory a mediálne výstupy

V prípade záujmu o spoluprácu (tvorba metodických materiálov, prednáška alebo workshop), ma prosím kontaktujte na e-mailovej adrese fararikp@gmail.com.