Hore

Blog

Prečo a ako sa mení geografické vzdelávanie na základnej škole? Vysvetlenie prínosov reformného kurikula z pohľadu geografie

V súčasnosti pripravovaná kurikulárna reforma základného školstva sa výraznejšie dotkne aj geografie. V tomto článku sa ako spoluautor vzdelávacích štandardov pre geografiu a zároveň ako člen autorského tímu vzdelávacej oblasti Človek...

Pre lepšiu budúcnosť Zeme 2. Pokračovanie úspešného e-learningu je o vode a oceánoch

Pamätáte sa na vydarený e-learning o klimatickej zmene pre deti s názvom Pre lepšiu budúcnosť Zeme? Odkedy sme o ňom písali prešiel približne rok a už je tu aj jeho pokračovanie. Všetci,...

Hľadáte spôsob ako zapojiť Ukrajinu a ukrajinských žiakov do geografie? Skúste to s projektom InovEduc

Geografia ponúka viacero možností, ako sa venovať Ukrajine. Nemusíme sa venovať práve prebiehajúcej vojne (ako na to, sme písali tu). Zamerať sa môžeme na Ukrajinu ako štát, jej geografickú charakteristiku...

Ako učiť o migrácii, utečencoch a cudzincoch na Slovensku? Vzdelávacie materiály slovenskej pobočky IOM vám v tom pomôžu

Téma migrácie bola vždy integrálnou súčasťou geografie. Pohyb ľudí patrí medzi dôležité fenomény od počiatkov ľudstva. Cudzinci žijú aj na Slovensku, no donedávna sme im venovali len málo...

Čo sa v geografii učia žiaci na Ukrajine? Učebné osnovy ukrajinskej školy v slovenčine

Počet ukrajinských žiakov na slovenských školách každým dňom rastie. A rásť ešte aj bude. Pre ich lepšiu adaptáciu do nášho školského systému preto potrebujeme spoznať aj vzdelávacie štandardy ukrajinských škôl. Pre jednotlivé ročníky...

Projektovou výučbou ku klimatickému vzdelávaniu – teórie a príklady zo školskej praxe

Klimatická zmena by mala byť horúcou témou školskej geografie, ktorej by sme mali venovať dostatočný čas, priestor a pozornosť. V článku Ako učiť o klimatickej zmene, sme zosumarizovali...

Ako učiť o vojne na Ukrajine? Prehľad existujúcich aktivít a vzdelávacích materiálov

Vojna na Ukrajine a ruská agresia sú témou, ktorú na škole nemožno opomenúť. Uvedomujeme si, že učitelia sa jej so žiakmi už väčšinou venovali a môže dochádzať aj k preťaženiu témou. Ide však o natoľko...

Učte s infografikami zo stránky Graphic News

Medzi hlavnými cieľmi predmetu geografia nájdeme v Štátnom vzdelávacom programe uvedené aj to, že žiaci vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z rôznych informačných zdrojov. Zároveň ich...

Ako (ne)pracovať s učebnicou? Niekoľko poznámok k lepšiemu pochopeniu

V slovenskom školstve (ale aj inde v zahraničí) existuje jeden opomínaný problém. Takmer fetiš. Zdá sa, že učitelia nie celkom rozumejú tomu, na čo slúži učebnica. Mnohí sa jej držia...

Radi skúšate niečo nové? Zapojte sa do tvorby vzdelávacích videí EDU TV

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo projekt, ktorý má pomôcť učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. EDU TV je databázou krátkych...