Hore

O nás

Občianske združenie Lepšia geografia zaregistrované MV SR dňa 8. 3. 2016 prevádzkuje portál pre učiteľov a študentov geografie, ktorý ponúka rôznorodé vzdelávacie materiály – netradičné aktivity, projektové zadania, námety na pokusy a experimenty, kvízy, hry a pod. Vďaka projektu zažívajú učenie sa inak žiaci na viac ako stovke slovenských škôl.

​V druhom roku existencie (2016) sa činnosť projektu rozšíri o vzdelávacie workshopy pre učiteľov a tvorbu metodických príručiek s praktickými nástrojmi na aplikáciu inovatívnych foriem a metód vo výučbe školskej geografie.

Balíček lepšej geografie

virtuálny kabinet plný nápadov

učenie (sa) hrou

bádateľsky orientované aktivity

projekty praktické pre život

súťaže pre žiakov a učiteľov

dobré tipy na každý deň

 

Dlhodobým cieľom združenia je prispievať k pozitívnej zmene obsahu a foriem súčasného systému vzdelávania na slovenských školách. Za účelom naplnenia svojho cieľa združenie vyvíja (resp. bude vyvíjať v blízkej dobe) činnosť v nasledovných oblastiach:
 

  • tvorba a sprístupňovanie vzdelávacích materiálov cez metodický portál www.lepsiageografia.sk
  • tvorba a distribúcia didaktických pomôcok a metodických príručiek
  • realizácia vzdelávacích a tréningových aktivít v oblasti didaktiky geografie a edukačných inovácií
  • poskytovanie poradenstva a mentoringu učiteľom na školách
  • organizovanie workshopov a voľnočasových aktivít pre deti a mládež
  • organizovanie pravidelných vedomostných súťaží pre žiakov základných a študentov stredných škôl
  • spolupráca s vysokými školami a občianskymi združeniami za účelom skvalitňovania pedagogickej prípravy budúcich učiteľov na fakultách vysokých škôl


Fungovanie občianskeho združenia je zabezpečené cez príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti (platený prístup k vzdelávacím materiálom na metodickom portáli), z predaja vzdelávacích materiálov, vďaka finančným príspevkom z grantov (v roku 2016 získala Lepšia geografia príspevok z grantovej výzvy Môžu ryby lietať? od Nadácie Provida) a členským príspevkom od členov združenia. Všetky príjmy sú použité na chod a ďalší rozvoj aktivít občianskeho združenia. 

Stručné predstavenie Lepšej geografie si môžete pozrieť aj vo vloženom videu: