Hore

Čo je Lepšia geografia?

Metodický portál Lepšia geografia je hlavnou činnosťou rovnomenného občianskeho združenia. Našim cieľom je meniť spôsob výučby geografie na slovenských školách, tvoriť a publikovať nové vzdelávacie materiály pre učiteľov, stať sa vedúcou silou v inovácii geografického vzdelávania na Slovensku a popularizovať geografiu vo verejnosti. Sme radi, že našu prácu oceňujú nielen učitelia, ale aj odborníci na vzdelávanie. V roku 2018 sme získali Cenu Generácie 3.0 v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania.  Prezentáciu Lepšej geografie na vyhlasovaní cien si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Portál Lepšia geografia je najväčším zdrojom vzdelávacích materiálov a metodík pre školskú geografiu na Slovensku. Svojim rozsahom a kvalitou sa nestratí ani v porovnaní s podobne zameranými portálmi vo svete. Naopak, napriek skromným podmienkam, v ktorých vzniká, ich v mnohom predčí. Obsah Lepšej geografie tvorí viac ako 500 vzdelávacích materiálov a metodík (návrhy vyučovacích hodín, prezentácie, kvízy, pracovné listy, projektové zadania…). Okrem nich u nás nájdete pravidelne pridávané články zo sveta geografie a vzdelávania či zaujímavé mapy, videá a fotografie. Informujeme aj o knihách, atlasoch a publikáciách, ktoré sa venujú geografii alebo vzdelávaniu. Pre žiakov organizujeme vedomostnú súťaž Zemeznalec.

Webinár autora Lepšej geografie o dištančnom vyučovaní geografie

Počas dištančného vzdelávania v prvej vlne na jar 2020 sme Lepšiu geografiu sprístupnili pre všetky školy, rodičov a žiakov zdarma. Chceli sme tak pomôcť školám a učiteľom vysporiadať sa s náročnou situáciou. Ako učiť online s Lepšou geografiou zaznelo aj na konferencii Školy za demokraciu. Pozrite si jej záznam.

Ochutnajte z našich materiálov. Zdarma si ich pozriete kliknutím na obrázok.

Ďakujeme všetkým učiteľom a školám, ktoré nám dôverujú, využívajú naše vzdelávacie materiály, dávajú nám pozitívnu spätnú väzbu ​a sú členmi Lepšej geografie (cca 150 členských škôl) s prístupom ku kompletnému obsahu metodického portálu. Okrem malých grantov od nadácií (Pontis, ESET a Provida) sú práve ročné a mesačné členstvá hlavným zdrojom príjmov občianskeho združenia. Bez nich sú fungovanie a ďalší rozvoj Lepšej geografie nemožné.

Z účasti na konferenciách a workshopoch

Predsedom občianskeho združenia Lepšia geografia a autorom väčšiny vzdelávacích materiálov na metodickom portáli, je učiteľ Peter Farárik. Jeho pracovné skúsenosti, publikované diela a mediálne výstupy spoznáte na tomto odkaze.