Hore

Premeny Marsu od jeho vzniku po súčasnosť

Mars je najbližšou planétou od Zeme a i keď umožňuje potenciálne osídlenie, podmienky pre život tam nie sú práve najpriaznivejšie. Rovnako ako Zem, aj Mars prešiel od svojho vzniku pred viac ako 4 miliardami rokov búrlivým vývojom, počas ktorého sa menil jeho povrch i atmosféra. Vydajte sa na cestu do minulosti červenej planéty. Pomocou interaktívnej infografiky Rewind the Red Planet od National Geographic spoznáte nielen premeny planéty v rôznych obdobiach, ale aj vznik a súčasnosť vybraných foriem povrchu, ktoré sú pre planétu typické.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť