Hore

Aký typ učiteľa geografie ste? Pozrite si webinár, ktorý vám otvorí oči

Priznám sa, že webináre príliš nesledujem. Teraz som však spravil výnimku a neľutujem, práve naopak. Téma, ktorú načrtáva Petr Knecht, didaktik geografie z Masarykovej univerzity v Brne (pozrite si aj jeho publikácie, stoja za to) a zároveň učiteľ geografie na základnej škole, sa mi zdá byť v súčasnosti priam kľúčovou. Možno viete, možno nie, som členom komisie, ktorá pracuje na kurikulárnej reforme a na stole je zmena obsahu vzdelávania v podstate všetkých predmetov. Geografie obzvlášť. Všade vo svete, kde si niečím takým prešli, tvrdia jediné – nie je nič ťažšie, ako zhodnúť sa na tom, čo by sa malo na školách učiť. Prístupov a pohľadov je nespočetne veľa, počet vyučovacích hodín je obmedzený a do úvahy treba brať aj zotrvačnosť školského systému a návyky učiteľov.

Ako je možné pristupovať ku geografii, ktorá je v rámci vedných odborov skutočne špecifická šírkou svojho záujmu, prezentuje v skratke práve Petr Knecht. A to veľmi jednoducho na príklade typov učiteľov geografie. Kde sa v jeho typologizácii vidíte? Ste učiteľ popisovač (Kde, čo, ako?), vysvetlovač (Prečo?), interakcionista (zaujímajú vás najmä vzťahy medzi prírodou a činnosťou človeka), environmentalista (dávate dôraz na koncept udržateľnosti), lokalista (slepé mapy sú základ), milovník máp (základ je naučiť pracovať s rôznym typom máp), facilitátor (učíte žiakov všeobecné kompetencie a kritické myslenie skrz geografiu) alebo syntetizátor (prepájate témy predmetov kdekoľvek je to možné)?

Samozrejme, ideálom je byť z každého typu trochu, všetci sme však vychýlení tým, alebo oným smerom. A to ovplyvňuje aj náš pohľad na školskú geografiu – o čom vlastne je, čo je jej cieľom a obsahom. Po preštudovaní kurikúl (štandardov či obsahov) pre geografiu v rôznych štátoch sveta, je zjavné, že pri pohľade na postavenie, význam a obsah školskej geografie nepanuje zhoda. Preto tomu tak nebude ani u nás medzi učiteľmi, či v širokej verejnosti. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Hoci to znie ako fráza, zlatá stredná cesta sa javí byť nielen najschodnejšou, ale aj najlepšou.

Podstatu jednotlivých typov učiteľov podľa Knechta si dovoľujem z videa uverejniť aj v podobe obrázku nižšie. Je fajn občas sa k nemu vracať. Spodný obrázok zas zobrazuje príklady uchopenia jedného pojmu (obsahu – sopky) rôznym spôsobom. Kliknutím na obrázky ich zväčšíte.


Dokument s odkazmi a šablónami, ktoré sú vo videu spomenuté, nájdete na tomto odkaze.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť