Hore

Kde sa plnia slovenské minerálne vody?

Kde sa plnia slovenské minerálne vody?

Napriek svojej malej rozlohe je Slovensko veľmi bohaté na výskyt podzemných minerálnych, pramenitých a liečivých vôd. Vďaka rôznym geologickým podmienkam počas formovania rezervoárov týchto vôd, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstva zrážok v danej oblasti takmer nemožno nájsť na Slovensku dve identické vody s rovnakým zložením. ​Odkiaľ pochádzajú slovenské prírodné liečivé, minerálne a pramenité vody, ktoré sú bežne dostupné v našich obchodov si môžete pozrieť na interaktívnej mape zo série Povedz to cez mapu (jej súčasťou je aj mapa kúpeľných miest)Ďalšia mapa s touto tematikou je dostupná na webstránke copijeme.sk. Ak si chcete vodu nabrať priamo z prírodného zdroja sami, nájdite všetky pramene vo vašej lokalite pomocou mapového projektu SAŽP. Odborníci môžu siahnuť aj po Atlase podzemných vôd SR.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať