Hore

Kde sa plnia slovenské minerálne vody?

Kde sa plnia slovenské minerálne vody?

Napriek svojej malej rozlohe je Slovensko veľmi bohaté na výskyt podzemných minerálnych, pramenitých a liečivých vôd. Vďaka rôznym geologickým podmienkam počas formovania rezervoárov týchto vôd, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstva zrážok v danej oblasti takmer nemožno nájsť na Slovensku dve identické vody s rovnakým zložením. ​Odkiaľ pochádzajú slovenské prírodné liečivé, minerálne a pramenité vody, ktoré sú bežne dostupné v našich obchodov si môžete pozrieť na interaktívnej mape zo série Povedz to cez mapu (jej súčasťou je aj mapa kúpeľných miest)Ďalšia mapa s touto tematikou je dostupná na webstránke copijeme.sk. Ak si chcete vodu nabrať priamo z prírodného zdroja sami, nájdite všetky pramene vo vašej lokalite pomocou mapového projektu SAŽP. Odborníci môžu siahnuť aj po Atlase podzemných vôd SR.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť