Hore

Kde sa plnia slovenské minerálne vody?

Kde sa plnia slovenské minerálne vody?

Napriek svojej malej rozlohe je Slovensko veľmi bohaté na výskyt podzemných minerálnych, pramenitých a liečivých vôd. Vďaka rôznym geologickým podmienkam počas formovania rezervoárov týchto vôd, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstva zrážok v danej oblasti takmer nemožno nájsť na Slovensku dve identické vody s rovnakým zložením. ​Odkiaľ pochádzajú slovenské prírodné liečivé, minerálne a pramenité vody, ktoré sú bežne dostupné v našich obchodov si môžete pozrieť na interaktívnej mape zo série Povedz to cez mapu (jej súčasťou je aj mapa kúpeľných miest)Ďalšia mapa s touto tematikou je dostupná na webstránke copijeme.sk. Ak si chcete vodu nabrať priamo z prírodného zdroja sami, nájdite všetky pramene vo vašej lokalite pomocou mapového projektu SAŽP. Odborníci môžu siahnuť aj po Atlase podzemných vôd SR.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály