Hore

Ekonomika sveta rozložená na štáty a ich regióny. Mapa, podľa ktorej tvorí SR tisícinu svetového HDP

Ekonomika sveta rozložená na štáty a ich regióny. Mapa, podľa ktorej tvorí SR tisícinu svetového HDP

Na vyjadrenie veľkosti resp. sily ekonomiky používame najčastejšie ukazovateľ hrubého domáceho produktu (HDP). Keď si k nemu v štatistikám vyhľadáme hodnoty pre jednotlivé štáty, môžeme ich vzájomne porovnať, o to viac, ak ide o prepočet HDP na obyvateľa. Ako však z pohľadu HDP vyzerá svet a jeho jednotlivé časti? Vizuálne prehľadný a inovatívny pohľad ponúka unikátna mapa (infografika) zložená z tisíc šesťuholníkov. Každý z nich predstavuje tisícinu svetového HDP. Slovensko je na mape zobrazené práve jedným šesťuholníkom. Zaujímavé je vzájomné porovnanie jednotlivých svetadielov, pri ktorom šokuje najmä slabá ekonomická výkonnosť ľudnatej Afriky. Pridanou hodnotou mapy je najmä zobrazovanie podielu HDP jednotlivých regiónov a metropolitných oblastí. Vyplýva z neho napríklad aj to, že ekonomika Londýna je v porovnaní so Slovenskom osemkrát väčšia. Mapa je k dispozícii na stránke Visual Capitalist a po kliknutí na ňu sa otvorí v plnom detailnom zobrazení. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť