Hore

Rusko a jeho časové pásma

Rusko a jeho časové pásma

Rusko, rozlohou najväčší štát, musí mať zákonite množstvo časových pásiem. Preto možno prekvapí, že do najviac časových pásiem (až 12) zasahuje územie Francúzska (rebríček). Samozrejme, Francúzsko vďačí za toto prvenstvo svojim zámorských teritóriám.  Územie Ruska je rozdelené do 11 časových pásiem ako ich vidíme na mape, len od roku 2014. Anexia Krymu znamenala pre polostrov nielen zmenu politickej moci, ale aj zmenu času na Moskovský.  V roku 2011 prestalo Rusko používať letný čas. Následkom toho je v období od konca marca do konca októbra medzi Moskovským a Stredoeurópskym časom len jednohodinový rozdiel. Zaujímavosťou je, že všetky ruské vlaky (s výnimkou  Sachalinu) sa riadia podľa Moskovského času. Lietadlá sa pre zmenu riadia miestnym časom. Ak by ste chceli bez výpočtov a rýchlo vedieť, koľko je práve hodín v tej-ktorej časti Ruska, využite www.timeanddate.com. V najväčšom meste Kamčatky je práve toľkoto.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť