Hore

Kde v Európe sa rodia deti mimo manželstva?

Kde v Európe sa rodia deti mimo manželstva?

Napriek tomu, že sa Slovensko môže javiť ako prevažne konzervatívna krajina, mimo manželstva sa u nás narodí vyše 40 percent detí. Toto číslo má stúpajúcu tendenciu, v roku 2001 bolo takýchto detí menej ako 20 percent. Samozrejme, tento údaj nemusí “hovoriť o rozpade mravov”. Možno ho skôr považovať za dôkaz postupného odklonu veľkej časti populácie od nutnosti uzavretia manželstva v súvislosti s očakávaním prírastku do rodiny, ktorá bola ešte donedávna akousi spoločensky vynútenou tradíciou. Neznamená to, že 40 percent detí vyrastá v neúplnej rodine, skôr to, že ich rodičia si svoje spolužitie zákonne nelegitimizovali. Zaujímavým je aj pohľad na podiel narodených detí mimo manželstva v jednotlivých regiónoch Európy, ktorý podáva mapa uverejnená na stránke Kartografia ekstremalna. Možno prekvapí, že vo všeobecne konzervatívne vnímanom Rusku je podiel mimomanželských detí vyšší, ako v prípade západného Nemecka.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať