Hore

Kde v Európe sa rodia deti mimo manželstva?

Kde v Európe sa rodia deti mimo manželstva?

Napriek tomu, že sa Slovensko môže javiť ako prevažne konzervatívna krajina, mimo manželstva sa u nás narodí vyše 40 percent detí. Toto číslo má stúpajúcu tendenciu, v roku 2001 bolo takýchto detí menej ako 20 percent. Samozrejme, tento údaj nemusí „hovoriť o rozpade mravov“. Možno ho skôr považovať za dôkaz postupného odklonu veľkej časti populácie od nutnosti uzavretia manželstva v súvislosti s očakávaním prírastku do rodiny, ktorá bola ešte donedávna akousi spoločensky vynútenou tradíciou. Neznamená to, že 40 percent detí vyrastá v neúplnej rodine, skôr to, že ich rodičia si svoje spolužitie zákonne nelegitimizovali. Zaujímavým je aj pohľad na podiel narodených detí mimo manželstva v jednotlivých regiónoch Európy, ktorý podáva mapa uverejnená na stránke Kartografia ekstremalna. Možno prekvapí, že vo všeobecne konzervatívne vnímanom Rusku je podiel mimomanželských detí vyšší, ako v prípade západného Nemecka.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť