Hore

Prečo Európa potrebuje imigrantov? (grafy)

Migrácia patrí k najväčším témam súčasnej Európy. Prečo bude v budúcnosti ešte aktuálnejšou zobrazujú grafy uverejnené v článku na The Economist. Dlhodobo nízky prirodzený prírastok sa prejavuje nielen rýchlym starnutím obyvateľstva európskych štátov, ale aj stagnáciou a v mnohých prípadoch úbytkom populácie. Tento proces sa už v blízkej budúcnosti výrazne zintenzívni. Podľa údajov Eurostatu by do roku 2050 neklesol počet obyvateľov bez imigrácie len Írsku, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu a Nórsku. Naopak, štáty ako Nemecko alebo Taliansko by do polovice 21. storočia stratili bez imigrácie viac ako 15% populácie. Predpokladá sa, že Slovensku klesne počet obyvateľov aj v prípade väčšej otvorenosti k prílevu imigrantov. Obavy z integrácie väčšieho množstva prisťahovalcov sú namieste, rovnako ako vecná diskusia o tom, ako sa chce naša spoločnosť vysporiadať s prípadnou budúcnosťou bez nich.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť