Hore

Prečo Európa potrebuje imigrantov? (grafy)

Migrácia patrí k najväčším témam súčasnej Európy. Prečo bude v budúcnosti ešte aktuálnejšou zobrazujú grafy uverejnené v článku na The Economist. Dlhodobo nízky prirodzený prírastok sa prejavuje nielen rýchlym starnutím obyvateľstva európskych štátov, ale aj stagnáciou a v mnohých prípadoch úbytkom populácie. Tento proces sa už v blízkej budúcnosti výrazne zintenzívni. Podľa údajov Eurostatu by do roku 2050 neklesol počet obyvateľov bez imigrácie len Írsku, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu a Nórsku. Naopak, štáty ako Nemecko alebo Taliansko by do polovice 21. storočia stratili bez imigrácie viac ako 15% populácie. Predpokladá sa, že Slovensku klesne počet obyvateľov aj v prípade väčšej otvorenosti k prílevu imigrantov. Obavy z integrácie väčšieho množstva prisťahovalcov sú namieste, rovnako ako vecná diskusia o tom, ako sa chce naša spoločnosť vysporiadať s prípadnou budúcnosťou bez nich.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť