Hore

Prejdite sa oceánskym dnom suchou nohou

Svetový oceán zaberá viac ako 70 percent povrchu Zeme a podľa posledných meraní dosahuje jeho priemerná hĺbka presne 3682,2 m.  Už od počiatkov ľudského úsilia vychádzať s jeho obrovskou silou, sa snažíme pochopiť jeho vlastnosti a princípy. Nie je to jednoduché, to podstatné sa skrýva pod hladinou. Platí to aj o povrchu morského dna, ktoré má ďaleko od detských predstáv rovnej plochy ponášajúcej sa na dno smaltovanej vane. Veda a moderné technológie nám len nedávno odhalili celkový obraz komplikovanosti oceánskeho dna v jeho plnej kráse. Rovnako ako na pevnine, aj tu sa dvíhajú vysoké, dlhé pohoria, do ktorých sa zarezávajú hlboké doliny. Pozrite si krátke video od NOAA – takto by vyzerali oceány bez vody. Video odporúčam premietnuť aj žiakom. Ešte som sa nestretol s tým, že by nezaujalo.  

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať