Hore

Webové stránky pre lepšie učenie (sa)

Lepšia geografia vytvára a publikuje metodiky a vzdelávacie materiály pre školskú geografiu. Také, pomocou ktorých dokáže učiteľ premeniť svoj predmet na radosť ​z poznávania. Geografia má šťastie, čo však iné predmety?

Priali by sme si, aby mali podobné zdroje výučbových metód aj naši kolegovia. Kvalita vzdelávania nám nie je ľahostajná. Žiaci si zaslúžia vyučovacie hodiny, na ktoré sa budú tešiť a budú ich inšpirovať. Učitelia si zaslúžia metodickú podporu, ktorá im pomôže učiť ľahšie, lepšie a radostnejšie. Preto vám ponúkame tento zoznam webových stránok. Možno vás prekvapí, aký je komplexný. Na jeho tvorbe sme pracovali niekoľko rokov. Jednotlivé stránky boli prezentované v pravidelnej rubrike Surfujte s nami v časopise Dobrá škola.  Nižšie sú zaradené do predmetov či vzdelávacích oblastí. Zoznam budeme priebežne aktualizovať.   

Oslobodenie

Virtuálna výstava Oslobodenie, na tvorbe ktorej spolupracovalo Múzeum SNP s Vojenským historickým ústavom, Slovenským filmovým ústavom a Ústavom technológií a inovácií, prináša prehľad o priebehu 2. svetovej vojny na území Slovenska. Výsledkom je pútavé podanie jedného z kľúčovým momentov našich dejín, ktorého kostru tvorí interaktívna časová os. Tá je doplnená o dobové fotografie, digitalizované exponáty, filmové ukážky, mapy a dokonca aj online hry.

vtedy.sk

Poznáte obľúbenú rozhlasovú reláciu Čo sa stalo…s Robom Rothom? V priebehu niekoľkých minút sa v nej zábavnou formou dozviete, aké udalosti sa stali v dejinách v tom-ktorom dni (dátume). Každodenné dejiny približuje aj projekt TASR s názvom Vtedy, ktorý sa zameriava na Slovensko v rokoch 1945 až 1995. Obzretia do minulosti môžu byť zaujímavým spestrením školského dejepisu.

Pred a po

​Ako sa zmenili miesta zo starých zažltnutých fotografií? Porovnávať ako sa podpísal čas na tvári vám známych námestí, ulíc alebo budov, môžete aj cez online nástroj, pomocou ktorého z nich vytvoríte jeden posuvný (porovnávací) obrázok. Projekt Pred a po poteší nielen dejepisárov. 

hravadejeprava.blogspot.com

Dejepis je krásny predmet, najmä keď nie je len o vbíjaní množstva faktov do hláv žiakov, ale o rozvoji ich historického myslenia. Učiť sa dá pútavo a zábavne, tak, že si ho žiaci zamilujú. Neveríte? Pozrite si blog českej učiteľky Olgy Kovaříkovej a presvedčte sa sami. U mňa patrí medzi najväčšie didaktické objavy ostatných mesiacov. Svieže, originálne a obsahovo nabité! Ak vám nerobí problém angličtina, ďalšie nápady na výučbu dejepisu nájdete aj na www.classtools.net/blog.  

HistoryWeb

Okrem mesačníka Historická Revue môžete kvalitné články o histórii čítať aj online – napr. na portáli HistoryWeb.sk. Slovenská veda, a hlavne historiografia, ešte stále skrýva niekoľko pomyslených „zabudnutých kostlivcov“ z minulosti vo svojej skrini. Cieľom portálu HistoryWeb.sk nie je suplovať štátne inštitúcie, ale čiastočne prispieť a pomôcť pri riešení problémov histórie teraz aj v budúcnosti. Snahou je podporiť popularizáciu a bádanie vo vedách historických, ako sú archeológia, história, egyptológia, religionistika a ďalšie. 

SK Dejiny  

Ak ste učiteľom dejepisu, alebo sa len zaujímate o históriu Slovenska, určite vás poteší online archív relácie RTVS s názvom SK Dejiny (bit.ly/skdejiny). Nájdete v ňom všetky doteraz odvysielané časti populárno-náučných diskusií. Venujú sa rôznym témam a osobnostiach našich dejín – Milan Rastislav Štefánik, Oslavy a štátne sviatky, Rodina a jej premeny, Príbeh Slovenska očami zahraničných historikov, Vznik štátu Čechov a Slovákov a pod. Potešiť vás môže aj slovenský blog dejiny.weebly.com.  

Slávne dni
​​
Projekt TASR www.vtedy.sk sprostredkúva udalosti moderných slovenských dejín pre ten-ktorý dátum (deň v kalendári). Rovnaký cieľ majú aj Slávne dni internetovej televízie Stream. Takmer pre každý deň v roku tam nájdete krátke video, ktoré približuje vybranú historickú udalosť. A čo je na tom celom najlepšie? K niektorým videám sú k dispozícii aj metodické materiály pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov. 

dejepis21.cz

Vo verejnej debate čoraz viac počuť, že učenie o dejinách 20. storočia má na školách vážne medzery. Moderné dejiny je potrebné žiakom sprístupňovať nie nudným výkladom, ale cez aktivity, ktoré ich zaujmú, vtiahnu do centra diania a prenesú do daných historických udalostí. Sériu takýchto aktivít nájdete na hore uvedenej webstránke, ktorú je možné, napriek tomu, že je česká, vy­užívať aj v slovenských podmienkach. Okrem množstva didakticky spracovaných tém tu nájdete aj príklady dobrej praxe, metodické príručky (Pamäť a projektové vyučovanie v dejepise: bit.ly/pamatprirucka) alebo interaktívne e-learningové moduly.   

100 rokov ČSR – publikácia Denníka N  

V októbri 2018 vydal Denník N publikáciu o storočnici 1. ČSR. Vďaka zbierke na StartLabe sa podarilo vytlačiť a poslať jej 20-tisíc kusov učiteľom a študentom na 270 škôl zadarmo. Odteraz je možné stiahnuť ju aj vo formáte pdf. Publikácia obsahuje viacero článkov, ktoré sa venujú vzniku a existencii 1. Československej republiky a jej odkazu pre súčasnosť. Viaceré z nich sú priamo použiteľné na vyučovaní (najmä na gymnáziách a stredných školách).

Mýty o 2. svetovej vojne

Viaceré zo vzdelávacích príručiek Denníka N sme si už v Surfujte s nami predstavili (tu ich nájdete všetky). Zaslúžia si to. Ak hľadáte kvalitne spracované texty, s ktorými by mohli vaši žiaci (najmä stredoškoláci a gymnazisti) na vyučovaní pracovať a diskutovať o nich, ste na správnej adrese. Texty najnovšej príručky sú venované mýtom o 2. svetovej vojne a zapĺňajú dieru s materiálmi k dôležitým dejinám 20. storočia. Príručka je vo formáte dostupná na tomto odkaze.

moderni-dejiny.cz

Ďalší český metodický portál, ktorý okrem článkov obsahuje aj množstvo výučbových materiálov, prezentácií, návrhov vyučovacích hodín a pod. Obsah portálu je rozdelený do období, ako napr. 1. svetová vojna, Československo v rokoch 1918-1945, Normalizácia, Od pádu komunizmu k zjednotenej Európe. Raj pre každého moderného učiteľa dejepisu!

socialismrealised.eu

Českým kolegom môžu naši dejepisári závidieť veľké množstvo výborne spracovaných vzdelávacích materiálov, ktoré sa venujú dejinám 21. storočia. Našťastie sú mnohé z nich využiteľné aj na slovenských školách. Zaujímavým prepojením dejepisu a anglického jazyka je projekt Socialism Realised, ktorý obsahuje množstvo multimediálneho obsahu zameraného na komunistický režim v Európe. Na príklade Československa približuje špecifiká života vo východnom bloku. Materiál pozostáva z videí, zážitkov a osobných príbehov, ktoré pokrývajú témy ako politické procesy, kolektivizácia, Pražská jar, invázia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, normalizácia a zamatová revolúcia. 

myjsmetonevzdali.cz

Podobne koncipovaný je aj vzdelávací portál My jsme to nevzdali, ktorý predstavuje obdobia moderných československých dejín cez pohľad pamätníkov, krátke videá, fotografie, dobové dokumenty a audio nahrávky. Učitelia môžu využiť aj pripravené pracovné a metodické listy. Online učebnica je optimalizovaná pre mobilné zariadenia. 

Akce svoboda 1989

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vzniklo množstvo kvalitných a zaujímavých populárno-náučných televíznych programov, článkov a infografík. Česká televízia vytvorila aj jednoduchú digitálnu hru Akce svoboda 1989, ktorá sa stala virálnou na sociálnych sieťach. Čo môže byť väčším dôkazom toho, že bude baviť aj žiakov? Vyskúšajte ju a spolu so žiakmi prejdite rokom 1989 od januára po december. Úlohou hráčov je vyhnúť sa všetkým nástrahám, stretnúť sa s množstvom osobností revolúcie, spoznať kľúčové udalosti a vyhnúť sa výsluchom či väzeniu. Hra je dostupná na adrese ceskatelevize.cz/program/akcesvoboda/.

Rok revolúcie

Vzdelávací projekt Knižnice Václava Havla Rok Revoluce (rokrevoluce.cz), alebo Sametový rok očima youtuberky je určený základným a stredným školám, ale aj všetkým záujemcom zo širokej verejnosti. Projekt vo viacerých krátkych lekciách mapuje revolučný rok 1989 a približuje kľúčové momenty prerodu totalitného Československa na demokratickú krajinu. Jedna lekcia je venovaná aj špeciálne dianiu na Slovensku. Lekciami sprevádza postava fiktívnej youtuberky, ktorú hrá herečka Anna Břenková. Lekcie kombinujú sprievodné slovo súčasnej mladej teenagerky s archívnymi video zábermi a fotografiami. Pomocou nich študenti pochopia atmosféru doby, ktorá im je už príliš vzdialená. Po bezplatnej registrácii je možné si ku každej lekcii stiahnuť metodický list pre učiteľa a pracovný list pre žiakov.

Výlet na Západ v roku 1987

Metodika bola vytvorená pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Je zameraná na pochopenie a precítenie hraníc slobody v komunistickom režime cez tému cestovania a prechodu hraníc. Rolová hra sa odohráva na hraničnom priechode Bratislava – Petržalka, ktorý bol jediným cestným hraničným priechodom na Západ na území Slovenska. Žiaci sa v rámci prípravy na rolovú hru dozvedia viac o každodennom živote pred rokom 1989, o obmedzeniach, s ktorými sa stretával
každý, kto chcel cestovať, o byrokratických procedúrach, ktoré sťažovali cestovanie, ale aj o nelegálnych prechodoch hraníc a brutalite režimu voči tým, ktorí chceli opustiť Československo a
emigrovať na Západ. Cieľom je lepšie pochopenie hodnôt slobody pohybu, úcty k ľudskej dôstojnosti, a právneho štátu, ktoré si v súčasnosti užívame aj vďaka Nežnej revolúcii.
Metodiku je možné využiť aj pre žiakov 9.ročníka základných škôl, podľa uváženia učiteľa. Vhodný počet žiakov v triede pre danú aktivitu je 15 – 35.

testlab.felk.cvut.cz:8283

Štúdium a výučba dejepisu nie sú len o memorovaní faktov. Dôležitou súčasťou dejepisu by mal byť rozvoj kritického myslenia, hľadanie a chápanie súvislostí, porozumenie príčinám a následkom jednotlivých historických udalostí. Pomôcť k tomu môže aj práca s fotografiami, dobovými dokumentmi či audio nahrávkami. To všetko ponúkajú krátke interaktívne cvičenia českého projektu History Lab, ktoré sú dostupné na vyššie uvedenej adrese. Počas práce na cvičeniach musia mať žiaci k dispozícii počítače alebo tablety s pripojením na internet.  Je potrebné sa najskôr bezplatne registrovať. Cvičenia môžete premeniť aj do offline aktivít, stačí ich vytlačiť a rozdať žiakom. Výborné na projekte je to, že sa cvičenia venujú aj tzv. malým dejinám a prezentujú aj menej známe, no zaujímavé príbehy, ako je napr. snaha Antonína Zápotockého o zmenu Vianoc.

senxskutocnost.sng.sk

Úspešnú výstavu SNG s názvom Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945,  dopĺňa výborne spracovaná webstránka. S využitím obrazového materiálu z výstavy podáva informácie o kľúčových udalostiach slovenského štátu – vysvetľuje, za akých okolností došlo k osamostatneniu Slovenska, ako sa situácia v ňom vyvíjala počas druhej svetovej vojny a prečo bol po Hitlerovom páde nevyhnutný jeho zánik. K obsahu, ktorý je členený do 4 kapitol nájdete na webstránke aj sériu pracovných a metodických listov, ktoré vytvorilo Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG. Interaktívnou formou približujú vizuálnu kultúru a ideológiu obdobia slovenského štátu. 

POST BELLUM SK

Post Bellum SK je nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätní-kov kľúčových momentov 20. storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží sa rozprávať ich ďalej: verí totiž, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.

Každý príbeh pamätníka rozpráva o dilemách, ktorým museli naši rodičia, starí rodičia a prarodičia čeliť – a stavia nás pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Pamätníci kľúčových momentov 20. storočia rýchle umierajú.

Holokaust (ne)bol

Príručka s podtitulom Ako učiť o holokauste dnes? (stiahnuteľná tu) obsahuje trinásť vyučovacích aktivít, ktoré nie sú len historickým exkurzom do obdobia nacistického Nemecka, druhej svetovej vojny či Slovenského štátu. Prinášajú aktualizačné momenty, pracujú s prepojeniami na témy extrémizmu a diskriminácie rôznych skupín či osôb v súčasnosti. Príručka je unikátna v tom, že sa jedná o prvý súbor aktivít venovaných danej téme, ktorú vytvorili samotné učiteľky a učitelia z praxe. V prvej polovici príručky nájdete aktivity realizovateľné na druhom stupni základných škôl. Tie sa zameriavajú najmä na témy vzniku predsudkov a mechanizmov diskriminácie na príkladoch z minulosti a súčasnosti. Aktivity zaradené na konci príručky sú náročnejšie a ponúkajú simulačné hry, prácu s obrazovým materiálom a primárnymi zdrojmi a umožňujú žiakom viesť kritickú diskusiu o minulých a súčasných formách extrémizmu a radikalizácie spoločnosti.

O holokauste cez Instagram tínedžerky

Ako by vyzeral holokaust, ak by ho jedno dievča prostredníctvom príbehov a príspevkov na Instagrame ľuďom sprostredkovalo z prvej ruky? Túto otázku si položil tvorca unikátneho projektu Eva Stories Mati Kovachi. Autor projektu a zároveň jeho režisér sa rozhodol zdokumentovať holokaust tak, aby ho pochopil každý mladý človek. Eva Stories je multimiliónový projekt, v ktorom je práve prostredníctvom príspevkov na Instagrame prerozprávaný skutočný príbeh života len 13-ročného židovského dievčaťa Evy Heymanovej. Tá žila aj s rodinou v nacistami okupovanej Budapešti v roku 1944. Viac sa o projekte, ktorý je možné vhodne zakomponovať aj do vyučovania dejepisu na školách, dozviete v tomto článku. Jednotlivé časti príbehu nájdete na adrese instagram.com/eva.stories/.

Príručka globálneho vzdelávanie pre dejepis

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky a autor, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách. 

Dejepis v globálnych súvislostiach

Príručka je určená tým z Vás, ktorí majú záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu prostredníctvom interaktívnych zážitkových aktivít. V príručke nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy. ​

​Zážitkové vyučovanie o staroveku

Inšpirujte sa projektovým vyučovaním, ktoré prepája dejepis s ostatnými predmetmi. Viac v tomto článku.

Slovania vo včasnom stredoveku

Digitálna učebnica venovaná Slovanom od kolektívu autorov zoskupených v Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre, poteší všetkých učiteľov dejepisu. Učebnica podáva široké spektrum informácií o našich predkoch bez zbytočného pátosu a vymyslených mystifikácií. Projekt je odpoveďou na nedostatok vzdelávacích materiálov na tému Slovanov. Okrem množstva zrozumiteľne napísaných učebných textov ponúka aj slovenské preklady písomných dobových prameňov a viacero prezentácií, ktoré môže učiteľ použiť na svojich vyučovacích hodinách. 

dikda.eu

Digitálna knižnica a digitálny archív ponúka množstvo zdigitalizovaných literárnych diel, časopisov a iných tlačovín zo Slovenska. Pravidelne je tam uverejňovaný výber článkov ​z novín spred 100 rokov. Môže byť zaujímavé si ich so žiakmi spolu prečítať. 

geacron.com

V súčasnom svete evidujeme takmer 200 samostatných štátov. V školskej geografii ich berieme ako samozrejmosť, žiaci môžu dokonca nadobudnúť pocit, že politická geografia je niečo stále. Občas sa však udeje zmena, ktorá naruší bežné predstavy o stálosti štátnych hraníc a prinúti nás ich prekresľovať. V minulosti boli zmeny politického usporiadania sveta oveľa turbulentnejšie. Dejepis podáva množstvo príkladov. Vďaka interaktívnemu historickému atlasu na stránke GeaCron môžete spoznať hranice štátnych útvarov od súčasnosti až po obdobie 3000 p. n. l.

Civitates orbis terrarum

Vďaka nástrojom ako je Google Earth a jeho Street View máme v súčasnosti možnosť spoznávať podobu sveta aj bez toho, aby sme museli cestovať. V minulosti mali túto funkciu ručne kreslené mapy a rytiny, ktoré zachytávali niekedy viac, inokedy menej realistickú podobu krajiny a miest. Legendárnym dielom urbánnej kartografie je najmä Civitates orbis terrarum, ktorého šesť zväzkov vydaných medzi rokmi 1572 až 1617 obsahuje podobu 546 najvýznamnejších miest vtedajšieho sveta. Zväzky obsahovali aj zobrazenia niekoľkých miest zo súčasného Slovenska – Bratislavy, Košíc, Nových Zámkov a Komárna. Rytiny všetkých miest zo spomínaného diela sú dostupné na stránke historic-cities.huji.ac.il. 

cyark.org/education

Organizácia CyArk sa venuje digitalizácii historických a kultúrnych pamiatok pomocou najmodernejších technológií. Nie je jediná – podobný projekt má spoločnosť Google a na Slovensku existuje Slovakiana. Čo robí webstránku CyArk pre učiteľov zaujímavou, je séria pripravených aktivít (návrhov vyučovacích hodín) so zameraním na spoznávanie a ochranu pamiatok. Sú koncipované medzipredmetovo, preto je možné ich využiť nielen na dejepise, ale aj na matematike či technike. Zadania okrem iného žiakov povzbudzujú pamiatky merať a tvoriť ich 3D modely. 

dejiny.ceskatelevize.cz

Animovaný seriál ČT o českých dejinách vznikol už v rokoch 2010 až 2012. Pozostáva celkovo zo 111 cca 3-minútových častí, ktoré divákov sprevádzajú dejinami od praveku až po koniec 20. storočia. Na webstránke sú dostupné nielen videá, ale aj interaktívne hry a vedomostné kvízy.

HiSTORY

Jeden dátum, dve historické udalosti, to je formát relácie RTVS s názvom HiSTORY. Naučiť sa niečo o dejinách nikdy nebolo jednoduchšie a zábavnejšie. Relácia na Dvojke sa prostredníctvom cca 4-minútových animácií sústredí na „deň týždňa“, ktorý spája dve udalosti. Ak hľadáte vhodný materiál na oživenie vyučovacích hodín dejepisu, spoznajte všetky doterajšie diely HiSTORY, ktoré nájdete na Youtube, alebo v archíve RTVS.

slovakiana.sk

Výborný portál www.webumenia.sk, na ktorom nájdete bohatú zbierku výtvarného umenia zo slovenských galérií, má svojho nasledovníka. Slovakiana je novým portálom kultúrneho dedičstva Slovenska. Nájdete tu viac ako milión digitalizovaných kultúrnych objektov aj s ich stručnými popismi. Užívateľské prostredie je mierne chaotické, ale pri troche snahy nájdete to, čo potrebujete. Zaujímavou je najmä sekcia Virtuálna exkurzia, kde máte spolu so žiakmi možnosť spoznať vybrané historické a kultúrne pamiatky cez ich trojrozmerne nasnímané modely, ktoré obsahujú aj nahovorený výklad. Portál má potenciál stať sa vhodným vzdelávacích zdrojom pre výtvarnú výchovu či predmet Umenie a kultúra. Najväčším prínosom však bude najmä pre umelecké odbory SOŠ.

tiki-toki.com

Štúdium dejín sa nezaobíde bez usporiadania jednotlivých historických udalostí na časovú os. Online nástroje na tvorbu interaktívnych časových osí si preto v dejepise isto nájdu uplatnenie. O to viac, že v nich okrem učiteľa môžu tvoriť aj žiaci. Spracovanie regionálnych či lokálnych dejín tak môže dostať novú sviežu podobu. Samozrejmosťou je možnosť pridávania fotografií, videí a odkazov do vytváraných časových osí, čím sa hotové diela stávajú interaktívnymi v pravom slova zmysle. Na výber máte z viacerých dostupných nástrojov, okrem tiki-toki.com sú výbornými i timeline.knightlab.comsutori.com.  

Slovenské mýty

Denník N vydal zaujímavý časopis – pozostáva z článkov, ktoré sa venujú tzv. slovenským historickým mýtom a faktami sa ich snažia argumentačne vyvrátiť. Pútavé čítanie môže byť aj vhodným materiálom na dejepis. Všetky články sú dostupné aj online.

Výučbové zdroje pre starovek

Na internete nájdete stovky webstránok, ktoré vám môžu byť pri výučbe dejepisu nápomocné. Ak vám nerobí problém angličtina, k staroveku nájdete množstvo materiálov napr. na teachingideas.co.uk alebo ​ancienthistory.mrdonn.org.
K starovekému Grécku je výborným zdrojom inšpirácie aj tento článok, alebo návrhy vyučovacích hodín od PBS.  

Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Keď som sa raz ocitol na kolokviu múzejných pedagógov, bol som milo prekvapený koľko vzdelávacích aktivít pre verejnosť a školy slovenské múzeá pripravujú. Od pracovníkov múzeí a galérií často zaznievalo, že síce pripravia kvalitný program, no chýba záujem zo strany učiteľov a škôl. Zmeniť to môže aj nový Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR, ktorý pripravila odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie (OKVAV) v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS). Kompletná ponuka programov z oblasti múzejnej pedagogiky na Slovensku má slúžiť učiteľom, ktorí chcú rozšíriť výučbu vybraných predmetov prostredníctvom vzdelávania v múzeu. Portál obsahuje rôzne vyhľadávacie filtre a rozhodne stojí za pozornosť. 

eyewitnesstohistory.com

Učenie (sa) dejepisu môže dostať šťavu aj pomocou príbehov, postrehov a výrokov priamych aktérov a svedkov historických udalostí. Práve nim sa venuje webstránka EyeWitness to History, ktorá ponúka dobový materiál od staroveku až po moderné dejiny. Zdroje stačí preložiť (na gymnáziu možno ani netreba) a pretaviť do učebného materiálu, pomocou ktorého žiaci spoznajú pohľad na vybrané udalostí dejín od ich účastníkov.  

pribeh.banskastiavnica.travel

Spoznajte so žiakmi dejiny Banskej Štiavnice, historickej i súčasnej pýchy Slovenska cez interaktívnu stránku, ktorá sa môže stať vzorom pre ďalšie mestá. História mesta UNESCO je tu rozdelená do deviatich príbehov (Sopka, Vzostupy a pády, Baníci a obyvateľstvo, Ohrozenia, Priemysel a vynálezy, Architektúra…), ktoré sú spracované ľahkým, pútavým jazykom. Všetky príbehy sú sprevádzané kvalitnými fotografiami, dobovými vyobrazeniami a krátkymi animovanými videami. Stránku využijete na dejepise, geografii i vlastivede.

Populárno-náučne o dejinách

Máte v triede nadšencov pre históriu, alebo si len chcete doplniť vedomosti a nemáte práve chuť na siahodlhé historické traktáty? Vypočujte si populárno-náučný podcast Dejiny denníka SME a časopisu Historická revue, ktorého nová časť vychádza vždy každú nedeľu. Samozrejme, okrem audia môžete ostať verný aj písanému slovu a zahĺbiť sa do článkov v Historickej revue alebo na Historywebe. Som presvedčený, že vo všetkých spomenutých prípadoch ide o materiál, ktorý je možné využiť priamo v škole, pri domácej príprave žiakov alebo ako podklad pre projektové zadania.


21 dní pre tvorivejší život

Tvorivosť a inovácie sú dôležité. Zároveň aj povedomie o ochrane duševného vlastníctva. Pekne spracovanú metodiku plnú praktických aktivít pre žiakov nájdete na stránke ŠPÚ. Ďalšie informácie a materiály k téme sú k dispozícii tu.

Bad News – od falošných správ k chaosu!

Chcete učiť o falošných správach, hoaxoch a dezinformáciách pútavo a hravo? Skúste to s českou online hrou, v ktorej sa stanú so žiakov obchodníci s falošnými správami. Cieľovou skupinou hry sú mladí ľudia od 15 do 30 rokov. K hre je dostupná aj informačná brožúra, ktorá pomáha pedagógom používať hru vo výučbe a poskytuje detaily, kontext a doplňujúce informácie.

Stretnutím k porozumeniu

Metodická príručka obsahuje deväť vzdelávacích aktivít na témy migrácie, integrácie, identity, interkultúrneho dialógu a hate speech. Jej cieľom je ponúknuť rôznorodé perspektívy na životné skúsenosti ľudí, ktorí nútene alebo dobrovoľne opustili svoj domov, ale aj na to, ako my sami vnímame cudzincov a cudzinky a kde môžeme nachádzať spoločné prieniky. Aktivity obsahujú príbehy, simulácie či skupinové diskusie. V každej je kľúčovou je osobná reflexia – priestor stretnúť sa predovšetkým sami so sebou – spoznať lepšie svoju identitu, kultúrne prostredie a normy, ktoré formovali „okuliare“, ktorými nazeráme na svet. Aktivity využívajú interaktívne metódy a prvky zážitkovej pedagogiky a sú vhodné pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl, ako aj pre prostredie neformálneho vzdelávania.

Ako viesť svoju triedu k férovosti

Hodnotové vzdelávanie na mnohých slovenských školách dlho neexistovalo. Triednické hodiny by sa teraz mohli premeniť na priestor, kde učitelia hovoria so žiakmi o korupcii. Zmenu na školy prináša spolupráca Nadácie Zastavme korupciu a Štátneho pedagogického ústavu. Nadácia Zastavme korupciu pod metodickým vedením ŠPÚ vytvorila manuál pre jeden školský rok. Ide o sériu desiatich na seba nadväzujúcich modelových triednických hodín, ktoré rozvíjajú témy ako férová tvorba triednych pravidiel, každodenné etické dilemy, či prečo je výhodnejšie nepodvádzať.

Školy, ktoré menia svet (1. časť / 2. časť)

Často sa na Slovensku sťažujeme, že občania tejto republiky sú pasívni. Asi rovnako často sa sťažujeme, že škola nepripravuje deti na aktívne občianstvo v dospelosti. Táto príručka chce prispieť k tomu, aby slovenské školy podporovali u svojich žiakov aktívny občiansky prístup k životu, teda, aby rozvíjali občianske kompetencie žiakov. Ponúka preto veľmi praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov. Okrem príručky sa oplatí pozrieť aj webstránku Inštitútu pre aktívne občianstvo, kde toho nájdete oveľa viac.

obcankari.cz

Česká Asociácia učiteľov občianskej výchovy a spoločenských vied zastrešuje učiteľov, ktorí sa rozhodli prispieť k zvýšeniu prestíže svojho predmetu a chcú ho učiť tak, aby napĺňal ciele, ktoré vo výchovno-vzdelávacom systéme má, resp. má mať. Asociácia spravuje metodický portál, na ktorom nájdete množstvo vzdelávacích materiálov, námetov, inšpirácií, lekcií a príručiek. 

obciankari.sk

Svoj domovský prístav už majú aj slovenskí učitelia občianskej výchovy. Občiankari sú internetovou komunitou nielen pre učiteľov, ale aj študentov jedného z najpodceňovanejších a zároveň najdôležitejších predmetov v našom vzdelávacom systéme. Nájdete tu pravidelne dopĺňané články, námety na praktické aktivity, odkazy na zaujímavé publikácie a mnoho ďalšieho. 

Kompasito

Keď budú deti vedieť o svojich právach, dokážu odsúdiť ich zneužívanie. Keď budeme pracovať s deťmi v prospech ľudských práv, získame si ich rešpekt. A keď sa deti samy začnú zasadzovať o ochranu ľudských práv, dokážu sa podieľať na budovaní lepšieho sveta. Metodická príručka plná praktických a zážitkových aktivít je neoceniteľným príspevkom k podpore detí a obhajobe ich ľudských práv v celej Európe.

vychovakobcanstvi.cz

Učiteľom neprávom podceňovaného predmetu občianska výchova ponúkam pre ich študentov lekcie z práva, no a pre tých, ktorí ešte stále neskúsili projektové vyučovanie, je tu veľká pomoc – príručka vychádzajúca z praxe. Neobídeme ani škôlkárov, ktorých zoznámime s tým, že svet je krásny, keď je farebný. A tí, ktorí neustále kontrolujú, či už konečne prišlo leto, jeseň, jar alebo zima, sa môžu stať aspoň na chvíľu meteorológmi.

obcanskevzdelavani.cz

Nepoznám dôvody a nejdem hľadať vinníka, je však očividné, že na Slovensku veci nefungujú tak, ako by mali a mohli. Ako inak si vysvetliť obrovské množstvo výborne spracovaných vzdelávacích materiálov, lekcií a koncepcií k rôznym oblastiam a témam v Česku a ich takmer úplnú absenciu u nás? Zatiaľ, čo my o výchove k občianstvu väčšinou len diskutujeme,
​u susedov ju majú spracovanú takmer do detailu. 

respektneboli.eu

Chcete učiť tak, aby žiaci na vaše vyučovacie hodiny etiky, občianskej výchovy, alebo dejepisu nezabudli? Tak, aby boli počas nich motivovaní, aktívni a aby ich preberaná téma zaujala? Zabudnite nachvíľu na prezentácie, interaktívne tabule a tablety – skúste to cez skupinové vyučovanie a metódu E-U-R. Bohatým zdrojom takto koncipovaných vyučovacích celkov so zameraním na ľudské práva a prácu s médiami je česká webstránka Respekt nebolí. Výučbové materiály vychádzajú z reálnych príbehov ľudí, ktoré sú v lekciách spracované formou textov, komiksov, audio nahrávok, krátkych animácií a videí, pričom všetky využívajú overené postupy rozvoja kritického myslenia. Autorkou väčšiny lekcií je Nina Rutová, lektorka programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu a garantka projektu Médiá tvorivo. 

streetlaw.eu

Ako môže vyzerať oboznamovanie študentov stredných škôl a gymnázií so základmi práva, ukazuje inovatívny projekt Street Law. Na jeho českej webstránke nájdete (v sekcii Materiály) množstvo interaktívnych aktivít, rolových a simulačných hier, ktorých cieľom je vtiahnuť študentov do sveta práva. Až mi je ľúto, že neučím občianku!

Ilustrovaná kniha zlých argumentov

​Ovládať vecnú argumentáciu, kriticky myslieť a slušne komunikovať by mal vedieť každý priemerný absolvent strednej školy. Bohužiaľ, skutočnosť je odlišná. Malým príspevkom k zlepšeniu tohto stavu môže byť obsahovo aj vizuálne pôsobivá Ilustrovaná kniha zlých argumentov, ktorú si môžete stiahnuť zdarma. Kniha je v slovenčine a venuje sa zvyčajným chybám v argumentácii, ktoré vysvetľuje aj cez ilustrácie a konkrétne príklady. 

Učitelia proti dezinformáciám

Medzi dôležité ciele výchovy a vzdelávania sa v ostatnom čase zaradili aj rozvoj kritického myslenia a schopnosť odolávať dezinformáciám. Pomôcť učiteľom zorientovať sa v neľahkej téme môže pomôcť aj publikácia Učitelia proti dezinformáciám II., ktorú vydal Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Zborník zostavený z prednášok je dostupný aj online. Projekt usiluje o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti. Prínosnými môžu byť najmä články Radikalizácia mládeže a čo s ňou môžu robiť učiteliaAko zvládnuť diskusie o extrémizme. Komunikačné rady a metodické návody pre učiteľov.  

​slideshare.net/MichalKaderka

Žijeme v tzv. postfaktuálnej dobe, kde má vymyslená správa pre mnohých väčšiu váhu ako fakty. Informačnú vojnu už otvorene pripúšťa aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí, v cudzine bijú už dávno na poplach. Školy majú učiť pre život, preto je potrebné, aby sa venovali aj tejto dôležitej téme, ktorej podcenenie môže podkopať základy demokracie. Ako na to? Inšpirovať sa môžete prácou českého učiteľa Michala Kaderku, ktorého materiály sú dostupné na SlideShare. Autor vytvoril už aj samostatnú webstránku Svět médií, na ktorej nájdete množstvo materiálov a inšpirácie.

Klamstvá a konšpirácie – príručka pre stredné školy

Príručka o tom, ako sa vyznať v správach na internete vyšla ako súčasť N magazínu (3/2017). Tlač a distribúciu príručky podporili čitatelia Denníka N – vyzbierali viac ako 30-tisíc eur, čo umožnilo rozdať príručku viac než 30-tisíc študentom stredných škôl. Príručku si môžete zadarmo stiahnuť vo formáte PDF (tutu alebo tu) a vytlačiť. Ďalšie články z N Magazínu nájdete tu.

Ako sa šíria falošné správy? Online hra

Aké je to mať vlastný dezinformačný web? Nechajte to žiakov zažiť vďaka spravodajskej online hre, ktorú pripravil server iROZHLAS.cz. V roli dezinfomátora sa pokúsia ovplyvniť verejnú mienku, zdiskreditovať svojich odporcov i vyvolať politický škandál. Vtipná krátka hra je vhodná na etickú výchovu, náuku o spoločnosti alebo informatiku. Pokrýva aktuálnu dôležitú tému a svojim spracovaním žiakov určite zaujme. 

trainbra.in  

Vzdelávacích materiálov na rozvoj kritického myslenia nie je nikdy dosť. Venuje sa mu aj nový projekt od tvorcov známych portálov matika.in alebo gramar.in. Portál obsahuje nielen učebné texty, ale aj interaktívne úlohy či pracovné listy k mnohým témam, ako sú argumentačné fauly, hoaxy, fake news, stereotypizácia a pod. Učiteľom umožňuje online správu tried a zadávanie úloh žiakom aj na doma.

Ako fungujú médiá 

Čo sú to médiá, ako viesť školský časopis, ako vznikajú kauzy, akým správam sa dá veriť či ako sa zmenia médiá v blízkej budúcnosti. Aj o tom je nová príručka z dielne Denníka N. Je určená predovšetkým učiteľom, ktorí vedú predmet mediálna výchova alebo túto tému zaraďujú ako prierezovú na iných predmetoch. Príručka je voľne stiahnuteľná vo formáte pdf. 

Kovyho mediální ring

Všetci sa zhodneme, že mediálna gramotnosť je v súčasnosti veľmi dôležitá, jej kvalitná realizácia na školách však často stále absentuje. Pomôcť k zlepšeniu súčasného stavu môže aj výborný projekt Kovyho mediální ring v rámci českého programu Jeden svět na školách. Známy youtuber Kovy v ňom žiakov zoznamuje s mnohými aspektami médií a ich fungovania v praktických lekciách a úlohách.  

Byť v obraze

Česká televízia vytvorila v rokoch 2009 – 2011 vzdelávaciu sériu Být v obraze, ktorá pokrýva viacero tém mediálnej výchovy. Dodnes je aktuálna a dostupná v archíve televízie. Okrem desať vzdelávacích filmov (dĺžka cca 25-minút: bit.ly/2ISGodp) ponúka aj tzv. kabinet, v ktorom sú spracované metodiky a návrhy aktivít pre témy ako sú noviny, rozhlas, televízia, televízne správy, internet, reklama, televízna zábava, médiá a politika, médiá a celebrity, mediálna logika a pod.   

Same World

Vyučovanie by malo byť prepojené s reálnym svetom. Ak učíte geografiu, občiansku náuku, etickú výchovu alebo dejepis, je vhodné venovať sa aj globálnym témam. Medzi kvalitné zdroje, ktoré ponúkajú návrhy konkrétnych vzdelávacích aktivít pre školské využitie sa zaraďuje aj portál európskeho projektu S.A.M.E. WORLD. Jeho obsah je rozdelený do troch tematických okruhov – Environmentálna spravodlivosť, Zmena klímy a Environmentálna migrácia. Spolu viac ako 35 vzdelávacích aktivít rozvíja širokú škálu kompetencií. Každá aktivita obsahuje anotáciu, podrobný metodický opis, prípadne materiály na stiahnutie. A všetko je to aj v slovenčine. 

moralmachine.mit.edu

Súčasťou riadiaceho systému tzv. autonómnych áut, ktoré ovláda počítač a nie ľudský vodič, bude aj algoritmus, ktorý mu napomôže rozhodnúť sa pri kolíznych situáciách. Praktická otázka najvhodnejšieho riešenia dopravnej situácie môže byť zároveň aj etickým problémom. Predstavte si, že autu zlyhajú brzdy a rúti sa na ostrovček plný ľudí, čakajúcich na električku. Pri náraze môže niekoľko z nich zahynúť, no vodičovi sa vďaka airbagom pravdepodobne nič nestane. Druhou možnosťou je nasmerovanie auta do betónovej bariéry na opačnej strane cesty, no hrozí, že vodič zahynie, alebo utrpí vážne zranenia (bit.ly/moralmach). Vedci z MIT vytvorili stránku Moral Machine, ktorá formou simulácií modeluje rôzne dopravné kolízie a hľadá riešenia etických problémov – koho by bolo „výhodnejšie“ v danej situácii obetovať. Téma je vhodnou na diskusiu o morálnych dilemách budúcnosti a jednotlivé úlohy z Moral Machine sa môžu stať zaujímavou súčasťou etickej výchovy. 

Sme tu spolu

Kartová hra, ktorej cieľom je viesť neformálnym a zážitkovým spôsobom žiakov a žiačky stredných škôl k aktívnemu občianstvu, osobnej angažovanosti, odvahe a empatii. Hra prostredníctvom úloh a otázok podnecuje žiakov k socializácií a reflexii verejného priestoru. Vznikla ako alternatíva k mobilným hrám. Hoci existuje aj ako mobilná aplikácia, nevťahuje hráčov do virtuálnej reality, ale podnecuje ich k vnímaniu okolia a spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú. Jej cieľom je prekonať odcudzenie jedinca v spoločnosti. Jednoduchými otázkami a úlohami sa hráči dostávajú do magického kruhu hrania sa v realite, v priestoroch, ktoré nie sú bežne na hru určené. 

Dve tváre jedného sveta

Deti sa stotožňujú najmä so svojimi rovesníkmi, aj preto je do vzdelávania vhodné vnášať aktivity, ktoré ich zoznámia so životom detí vo svete a zároveň im priblížia dôležitosť školy a vzdelania. Takými sú aj aktivity pre žiakov prvého stupňa z príručky Dve tváre jedného sveta, ktorú vydal UNICEF Slovensko už v roku 2009 a je voľne dostupná vo formáte pdf. Starší žiaci zas môžu spoznať ako cestujú do školy deti v rôznych častiach sveta cez aktivitu Cesta do školy. Nájdete ju na tomto odkaze.

Romantické násilie

Metodická príručka určená stredným školám ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré reflektujú témy ako príčiny radikalizácie mladých, extrémizmus, identita, vylúčené skupiny, diskriminácia či občianska angažovanosť. Príručka obsahuje interaktívne metódy citlivé k daným témam.

Príručka globálneho vzdelávanie pre ON

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách.

Ako vieme, že to funguje?

Ak ste niekedy uvažovali nad tým, ako zistiť postoje svojich žiakov, následne na ne reagovať aktivitami počas vyučovania
​a na konci vedieť vyhodnotiť posun a zmenu v postojoch, príručka Ako vieme, že to funguje, vás určite poteší. Obsahuje 20 praktických aktivít spolu s pracovnými listami, materiálmi, ako aj príkladmi rôznych metód, pomocou ktorých môžete zisťovať postoje nielen v multikultúrnej výchove a globálnom vzdelávaní. 

pdcs.sk/sk/publikacie

Riešeniu konfliktov a mediácii sa už dlhodobo venuje aj mimovládna organizácia PDCS. Množstvo ich doposiaľ vydaných kníh, publikácií a príručiek nájdete bezplatne dostupné v online knižnici. Pre učiteľov sú v publikáciách cenné najmä návrhy konkrétnych aktivít, ktoré môžu využiť pri svojej práci s deťmi a mládežou. Svoje miesto si nájdu v občianskej náuke, etickej výchove alebo na triednických hodinách. Inšpiratívne čítanie nájdete aj v blogoch, ktoré sú súčasťou webstránky.  

Slovenská debatná asociácia

Bez diskusie nie je demokracia. Vedieť správne diskutovať
a používať argumenty by malo patriť k základom toho, čo sa žiaci v škole naučia. Nie vždy je tomu tak. Žiakom, ktorí radi diskutujú a zaujímajú sa o svet okolo seba, odporučte zapojenie do aktivít Slovenskej debatnej asociácie. Nie je to len o stredných školách.

Plánovanie mesta

Najmladší obyvatelia miest a obcí, hoci najmä oni budú znášať dôsledky dnešných rozhodnutí, majú iba málo praktických možností, ako tieto rozhodnutia ovplyvniť. Staňte sa so žiakmi aktívnymi účastníkmi rozhodovania o živote a budúcnosti miesta, v ktorom žijú. Príručka projektu Čiary na mape od organizácie Slatinka obsahuje opis viacerých aktivít, pomocou ktorých sa naučia nielen občianskej participácii, ale aj množstvu praktických zručností. 

Kde žijeme

Prínosom pre aktívne vzdelávanie žiakov o ich bezprostrednom životnom prostredí môže byť aj metodická príručka Kde žijeme, ktorú s podtitulom Návrh projektového vyučovania a jeho realizácia v environmentálnej výchove na 2. stupni základných škôl, vydalo už takmer pred desiatimi rokmi občianske združenie Pangea. Celý program, ktorý je vhodný najmä pre regionálnu a environmentálnu výchovu (prípadne na realizáciu vzdelávacieho programu projektových dní) je rozdelený do šiestich tematických celkov: Učíme sa spolupracovať, Spoznávame svoje okolie, Čo na to ľudia?
Od lokálnych problémov ku globálnym, Čas na zmenu a Naša ruka k dielu. 

architektiveskole.cz

Skvelým projektom od našich západných susedov sú Architekti v škole – víťazi 2. ceny Eduína v kategórii ZOOM (rok 2017). Cieľom projektu je cez portál s metodickými materiálmi vzdelávať deti od útleho veku v témach architektúry, urbanizmu a priestorového plánovania. Ponúkané vzdelávacie aktivity pracujú s medzipredmetovými vzťahmi a môžete ich využiť vo viacerých vyučovacích predmetoch od matematiky, cez občiansku náuku až po geografiu (či vlastivedu). Žiaci napr. spoznávajú funkčné členenie sídla, vytvárajú model vlastného mesta, alebo sa učia rozlišovať architektonické štýly a vývojové etapy miest.

Nebo, peklo, raj…

Pri práci so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít sa učitelia neraz stretávajú s rôznymi formami násilného správania. Násilie môže mať mnoho podôb a jeho aktéri naň reagujú často inak ako majorita. Metodická príručka Nebo, peklo, raj otvára priestor na pomenovanie problémového správania, jeho odsúdenie a nájdenia vhodných spôsobov obrany i alternatív vedúcich k riešeniu konfliktov. Obsahuje osem spracovaných tém súvisiacich s násilným správaním, ku ktorým sú uvedené konkrétne techniky práce so skupinou – rolové hry, výchovno-vzdelávacie aktivity a pod.

Rómovia: Mýty a fakty

Príručka organizácie Človek v ohrození je určená učiteľkám ​a učiteľom základných a stredných škôl, ale aj všetkým, ktorí chcú bližšie porozumieť Rómom, problematike (sociálneho) vylúčenia, či získať odpovede na rôzne otázky. Prvá, informačná časť detailne a citlivo rozoberá najčastejšie mýty ​a stereotypy o Rómoch. Tie, ktoré veľakrát zaznievajú v mediálnom aj verejnom priestore a predstavujú len nejaký, oklieštený výsek reality. Táto časť obsahuje spolu osem mýtov. V metodickej časti nájdete podnetné aktivity, ktoré sú prispôsobené školskému prostrediu (pripravené na 45-minútovú vyučovaciu hodinu). Využívajú E-U-R model (evokácia, uvedomenie a reflexia), rozvíjajú kritické myslenie a podnecujú diskusiu. Sú vhodné pre žiakov od 14 rokov ​a zároveň využiteľné aj v kontexte neformálneho vzdelávania.

Stories that Move

Bezplatný online nástroj na učenie o rozmanitosti a diskriminácii založený na skutočných príbehoch a skúsenostiach mladých ľudí.

Hrdinovia – Vzdelávací program pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia
 
Metodická príručka prináša vzdelávací modul a skúsenosti organizácií Človek v ohrození a Outward bound Slovensko so vzdelávacím programom, ktorý využíva zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo na posilnenie mladých a ich osobný rozvoj. Nájdete v nej informácie o tom ako prebiehala príprava tímu inštruktorov, ako a prečo môže dobrovoľníctvo fungovať a posilňovať mladých zo sociálne vylúčených komunít. Obsahuje aj zdieľanie skúsenosti inštruktorov – čo konkrétne fungovalo a čo bolo výzvou. Príručka obsahuje aj opisy jednotlivých blokov a aktivít. 

Cudzinci v našich školách 

Na školách sa čoraz častejšie stretávame s deťmi, ktoré sa narodili mimo Slovenska a slovenčina nie je ich rodným jazykom. Ako im pomôcť začleniť sa a ako predchádzať nedorozumeniam či sklamaniam? Pomôcť vám môžu aj publikácie a metodické príručky českej organizácie Meta, o.p.s., ktoré sú voľne dostupné na stránke www.meta-ops.cz/metodicke-a-vyukove-materialy. Na to, aby ste príručky využili, nemusíte mať v triede ani žiakov z koreňmi v zahraničí. Príručka Jaká je škola u mně doma (bit.ly/skolyvcudzine) prináša zaujímavé rozhovory so žiakmi a študentmi z rôznych krajín sveta, s ktorými môžete pracovať na geografii, náuke o spoločnosti či etickej výchove. 

Otvorená hra 

Projekt, za ktorým stoja dvaja mladí slovenskí psychológovia, je praktickým pomocníkom vo svete komunikačných techník. Stránka Otvorená hra obsahuje množstvo článkov na rôzne témy spojené s komunikáciou, rozvoj ktorej by mal byť samozrejmou súčasťou výchovno-vzdelávacích cieľov každej školy. Jednotlivé materiály využijete nielen na etickej alebo občianskej výchove, ale aj počas triednických hodín a pri rôznych mimoškolských aktivitách. Okrem iného sa naučíte, kedy sa neoplatí mať posledné slovo, ako sa brániť manipulatívnym argumentom, prečo sa oplatí byť asertívnym alebo ako podať kritiku a nenarobiť si pri tom nepriateľov.

onlinezivakniznica.sk

Ako u žiakov rozvíjať toleranciu? Najlepšie cez osobné stretnutia s ľuďmi a ich príbehmi. Nie vždy sa to dá, preto existuje projekt Online živá knižnica, pomocou ktorej ich stretnete aspoň virtuálne. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj príbeh a podeliť sa o neho s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia, ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely a predsudky medzi nami.

Korupcia. Námety na vyučovanie pre školy

Podľa vydania svetového rebríčka vnímania korupcie Transparency International skončilo Slovensko na 66.mieste zo 183 hodnotených krajín. Je to piate najhoršie umiestnenie ​z krajín Európskej únie. S problematikou korupcie je preto dôležité oboznamovať už žiakov a študentov na školách. Pomôcť vám pri tom môže aj metodická príručka, ktorú pripravil Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Prakticky zamerané aktivity sa venujú témam ako sú napr. čo je dobré a čo zlé pre spoločnosť, čo je korupcia, čo je odmena, čo je nečestné konanie a čo je trestný čin, čo je klientelizmus, čo je to verejné obstarávanie, alebo čo je pranie špinavých peňazí.​

fingrplay.cz

Rozumieť financiám a dokázať spravovať rodinný rozpočet sú schopnosti, ktoré škola dostatočne nerozvíja, i keď by ich mala pokrývať v rámci finančnej gramotnosti. Ak hľadáte praktické aktivity, ktoré žiakom priblížia svet peňazí, skúste to s českým e-learningovým programom FinGR Play. Hráč v nej má na starosti finančný život vybranej rodiny. Desať hracích kôl pokrýva rôzne každodenné situácie, pričom hráč získava spätnú väzbu, pomocou ktorej sa dozvie dopady svojich finančných rozhodnutí. 

zlatka.in

Portál plný hravých úloh a zadaní pre rozvoj finančnej gramotnosti pre žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ. Rozmanité úlohy
​sú vhodné aj na matematiku.

econedlink.org

Učivá súvisiace s ekonómiou ostávajú na školách v úzadí. Na gymnáziách sa s nimi študenti stretávajú v občianskej náuke, v systéme škôl však existujú aj školy zamerané na obchod a ekonómiu. Učitelia ekonomických predmetov určite ocenia metodický portál od Council for Economic Education, ktorý obsahuje okrem množstva vzdelávacích videí aj stovky návrhov vyučovacích hodín (lessons), pre široké spektrum tém. Portál je síce v angličtine a vychádza z amerických reálií, jeho obsah si však šikovný učiteľ dokáže vhodne prispôsobiť.

hrauctovnik.dennikn.sk

Korupcia je komplikovanejší problém, ako sa môže na prvý pohľad zdať. A ľudia, ktorí ju odmietnu, môžu čeliť mnohým problémom. To ukazuje online hra Dobrák, zloduch a účtovník, ktorú si vďaka Denníku N môžete so žiakmi zahrať aj v slovenčine. V hre si vyskúšate, aké to je byť v koži riaditeľa finančného odboru mesta. Valia sa na vás požiadavky zo všetkých strán a vy sa musíte správne rozhodovať. Každé vaše rozhodnutie má vplyv na hospodárenie mesta, ale aj na to, akú dôveru budete mať medzi politikmi a podnikateľmi – a teda aj na to, či si svoju pozíciu udržíte, budete vyhodený, alebo skončíte vo väzení.

nadaciamilanasimecku.sk/omigracii

Téma migrácie sa stala dominantnou v mediálnom ​a spoločenskom diskurze. Informácie o nej často prinášajú rôzne zovšeobecňovania či dokonca manipulatívne správy. To zvyšuje mieru predsudkov a xenofóbnych postojov v spoločnosti. Funkciou vzdelávania a výchovy v školách je aj reflektovať aktuálne témy. Práve téma migrácie prináša diskusiu, v ktorej je dôležité rozvíjať kompetencie kritického myslenia. Preto som rád, že vznikol projekt, ktorý tému migrácie pokrýva aj vo vyučovaní. Vyskúšajte niektorú z dvanástich výborne spracovaných aktivít, ktoré sú vhodné pre viacero predmetov na základnej a strednej škole. 

lidevpohybu.eu

Téme migrácie sa venuje aj český projekt Lidé v pohybu. Jeho materiály vám pomôžu umožniť žiakom lepšie pochopiť problematiku migrácie a utečencov, viesť s nimi konštruktívnu diskusiu a spoločne hľadať odpovede na neľahké otázky, Okrem kompletne spracovanej metodiky obsahuje aj návrhy vzdelávacích aktivít pre rôzne vyučovacie predmety. 

Farebná škola

Príručka s podtitulom Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáčky, ponúka 8 aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Farebná škola 2

Metodická príručka, ktorú pripravila Nadácia Milana Šimečku, dopĺňa sériu príručiek Farebná škôlka a Farebná škola, ktoré boli určené deťom v materských školách a na prvom stupni ZŠ. Ambíciou príručky je atraktívnym spôsobom reflektovať témy a javy, s ktorými sa žiaci bežne stretávajú vo svojom okolí či v médiách. Ponúkané aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačných zručností. Väčšina aktivít nájde uplatnenie na etickej či občianskej výchove, niektoré sú využiteľné aj na hodinách slovenského jazyka alebo dejepisu. Príručka pokrýva témy ako sú identita, migrácia, menšiny, ľudské práva, hejt a hoaxy. Vo formáte pdf je na stiahnutie dostupná na tomto odkaze.

O Európskej únii

Povedomie slovenskej spoločnosti o Európskej únii a jej fungovaní je na nízkej úrovni a často je sprevádzané rôznymi mýtmi. Ak učíte o EÚ na náuke o spoločnosti alebo geografii, určite vám pomôžu vzdelávacie materiály na oficiálnej stránke EÚ, ktoré sú voľne dostupné aj v slovenčine. Nájdete ich na adrese bit.ly/eudetskykutik. Na strednej škole môžete siahnuť aj po publikácii Mýty o európskej integrácii (bit.ly/mytyeu). Ako funguje Európska únia, aké výhody a nevýhody nám prináša jej členstvo a prečo je dôležité zúčastňovať sa volieb do Európskeho parlamentu? Ak sa chcete týmto dôležitým a aktuálnym otázkam venovať v škole, pomôcť vám môže aj nová metodická príručka Denníka N Mýty o EÚ (voľne stiahnuteľná na adrese bit.ly/mytyoeu), séria krátkych videí na zmudri.sk/p/europska-unia či stránka euromyty.sk. Zaujímavým môže byť pre žiakov aj online test (bit.ly/2EmsrmZ), v ktorom sa zábavnou formou dozvedia k akému typu voličov patria. Výbornou je aj volebná kalkulačka na yourvotematters.eu.    

svetlopodperinou.sk

Svetlo pod perinou tvorí 57 príbehov od 57 autorov/autoriek a 57 ilustrátoriek/ilustrátorov. Budú vychádzať počas jedného roka na webe, aby boli dostupné pre všetky deti. Tešiť sa môžete aj na príbehy vo forme podcastov, ktoré časom pribudnú. Každý príbeh je venovaný jednej slovenskej osobnosti. Príbehy sú krátke a zrozumiteľne napísané. Vhodné sú preto aj pre menej skúsených čitateľov. Na konci každého príbehu nájdete otázky na diskusiu či zamyslenie. Inšpiratívne príbehy môžete využiť nielen na slovenčine, ale aj etickej výchove či náuke o spoločnosti.

PenPal Schools
 
Otvorte sa svetu a umožnite žiakom učiť sa spolu s ich rovesníkmi zo zahraničia. Okrem Skype in the Classroom (bit.ly/skypeskola), Postcrossingu (postcrossing.com) či eTwinningu (etwinning.net) to môžete skúsiť aj s PenPal Schools na adrese penpalschools.com. Zaregistrovanie je bezplatné pre učiteľa i žiakov. Následne si môžete vybrať zo stoviek tém, na ktorých môžu žiaci pracovať. Jednotlivé témy obsahujú stručné zadania. Žiaci komunikujú so svojimi rovesníkmi a spoločne zdieľajú svoje poznatky na témy ako sú architektúra a školy vo svete, životné prostredie, ľudské práva a pod. Celé to funguje tak trochu ako sociálna sieť, ktorá vám umožňuje písať nielen komentáre, ale vkladať aj fotografie, videá či zvukové nahrávky.

worldslargestlesson.globalgoals.org

V roku 2015 medzinárodné spoločenstvo (OSN) zadefinovalo ciele, ktorých napĺňanie by malo viesť k riešeniu najzávažnejších problémov dnešného sveta, zaslúžiť sa o zmenu i lepší život. Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja pokrývajú kľúčové oblasti, medzi ktoré patrí aj vzdelávanie. Ak má byť škola prepojená s reálnym svetom a životom, je vhodné, aby sa o nich žiaci dozvedeli aj v škole. O to viac, že sú spracované v podobe kvalitných vzdelávacích materiálov a scenároch vyučovacích hodín, ktoré nájdete v sekcii „free materials“ na vyššie uvedenej stránke. Sú v angličtine, no šikovný učiteľ si ich dokáže poľahky prispôsobiť svojim potrebám. Stránka poskytuje aj viacero možností ako začleniť vzdelávanie o cieľoch udržateľného rozvoja aj do dlhodobých školských projektov. Viac sa o téme dozviete aj v slovenskej príručke na adrese bit.ly/cielerozvoja.  

Hodnotové strety hrou

Ako môže vyzerať spolužitie jednotlivcov a skupín v spoločnosti, ak zastávame iné hodnoty? Ako sa vysporiadať s menšinovými názormi, s odlišnosťou, inakosťou? Ako pristupovať k ostatným, ak je rôznorodosť stále väčšia a priestor na tradičnú komunikáciu tvárou v tvár akoby sa zmenšoval? Dnešná spoločnosť aj škola stojí pred výzvou, na ktorú musí reagovať. Pomôcť vám v tom môže aj príručka Hodnotové strety hrou, ktorú si môžete stiahnuť na stránke organizácie PDCS. Okrem hier a aktivít, ktoré pokrývajú témy ako sú hodnoty spravodlivosti, osobnostný vývin, rozvoj empatie, hodnoty demokracie či tolerancie a vyžadujú celú vyučovaciu hodinu, obsahuje príručka aj množstvo námetov na hravé energizéry, „icebreakery“ a rýchle kritické otázky, ktoré využijete na triednických hodinách, ranných kruhoch alebo kedykoľvek, keď chcete žiakov prekvapiť, zaujať a zároveň naštartovať k mysleniu.

Debata ako kľúč k úspechu

Asi budete súhlasiť, že škola by mala rozvíjať aj kritické myslenie, schopnosť argumentácie a vzájomnú kultivovanú diskusiu s vecným obsahom a bez argumentačných faulov. Aby sme to mohli v žiakoch rozvíjať, nezaobídeme sa bez debaty. Ako viesť diskusie, námety na praktické cvičenia, zásady a dobré rady, to všetko nájdete v sérii metodických príručiek od Slovenskej debatnej asociácie. Na stiahnutie sú dostupné na tejto adrese.


Úlet s knihou

Vzťah ku knihám, čitateľská gramotnosť, schopnosť čítať s porozumením, cieľ spraviť zo žiakom celoživotných čitateľov. Témy, pri ktorých sa nenájde nik, kto by pochyboval o ich dôležitosti. Ak ste učiteľ, alebo rodič, ktorý sa snaží o rozvoj čitateľských návykov pri vlastných deťoch, určite vás zaujme projekt Úlet s knihou. Okrem recenzií kníh pre deti a mládež ponúka k vybraným titulom aj návrh konkrétnych aktivít. Ďalším projektom, ktorý vám pomôže na ceste k radostnému čítaniu je Čítajme si spolu. Super je aj Prečítané leto.

gramar.in

Po webstránke na precvičovanie matematiky (matika.in) vznikol aj jej súrodenec pre slovenčinu. Obsahuje množstvo úloh a hier na precvičovanie gramatiky od 1. po 6. ročník ZŠ, ktoré si nájdu uplatnenie na vyučovaní i v rámci domácej prípravy žiakov. 

viemeposlovensky.sk

Podobná stránka ako predošlá. Obsahuje online úlohy a hry na precvičovanie gramatiky, pravopisu a prácu s textom.

dtlo.sk

K známym učiteľkám slovenského jazyka a literatúry na Slovensku patrí Jaroslava Koníčková, ktorá svoje články uverejňuje aj na portál eduworld.sk. Jej stránku, ktorá je zameraná na výučbu slovenského jazyka, literatúry, tvorivého písania a tvorivej dramatiky, sa rozhodne oplatí navštevovať.

jurajsabol.sk

Inšpiratívna stránka učiteľa slovenčinára, na ktorej nájdete články k zamysleniu, no najmä množstvo kvalitne spracovaných materiálov, ktoré môžete využiť priamo pri práci so študentmi. 

​mofifa.wordpress.com

Učiteľský blog Moniky Jagnešákovej, ktorá od školy momentálne pauzuje, ale jej niekdajšia práca nás môže stále inšpirovať.

vyucovani.estranky.cz

Ďalšia z učiteľských stránok, ktorá sa pre vás môže stať inšpiráciou. Obsahuje ukážky použitia viacerých zaujímavých metód na prácu s textom, rozvoj čitateľskej gramotnosti atď.

Baštrng

Projekt Baštrng herca Michala Kubovčíka ponúka množstvo vtipných videí o známych literárnych dielach, ktoré sú spracované v skratke a súčasnou modernou formou, ktorá je deťom a mladým ľuďom blízka. 

Komiks v škole

Česká organizácia Člověk v tísni sa cez svoj program Varianty už dlhodobo venuje vzdelávaniu a tvorbe metodických príručiek, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych vyučovacích predmetoch. Už klasikou sú tie zo série Bohouš a Dáša mění svět. Najnovšia príručka série s názvom Jak vyzrát na komiks?! približuje prácu s komiksom vo výučbe. Ponúka stručný úvod do histórie žánru a odhaľuje princípy jeho tvorby. Zároveň obsahuje sedem pracovných listov, ktoré sú vytvorené na precvičovanie základov komiksovej tvorby – tvorenie bublín, orientácia v poradí komiksových panelov, práca so zábermi, výrazy postáv, využitie farieb a pod. Metodická časť zas ponúka štyri návrhy vyučovacích hodín, ktoré využívajú komiks pri témach globálneho vzdelávania. Všetky publikácie vydané v programe Varianty nájdete na tomto odkaze.  Návrhy desiatok vyučovacích hodín a aktivít sú zas dostupné tu.

storybird.com

Urobte si so žiakmi niekoľko posedení tvorivého písania, so Story Bird to bude baviť malých i veľkých. Webstránka, ktorú BBC nazýva skvelou, Edutopia úžasnou a Oxford University Press pokladom, nemôže byť krokom vedľa. O čo vlastne ide? Nástroj umožňuje tvorbu troch základných útvarov – longform článku, e-knihy alebo jednostránkovej básne. Text sa píše vždy k sade obrázkov alebo kresieb, ktorých vynikajúca grafická a umelecká úroveň podnecuje kreativitu žiakov. Všetky vytvorené diela si môžu žiaci vzájomne komentovať a hodnotiť v bezpečnom prostredí, ktoré bolo vytvorené špeciálne pre školské využitie. Webstránka je okrem slovenčinárov vynikajúcou pomôckou aj pre vyučujúcich cudzích jazykov. 

Story Starters

Pri tvorivom písaní môžete využiť tento vtipný online nástroj, ktorý náhodne generuje tému (naratív), na ktorý majú deti písať svoje príbehy. Aby ste ho mohli používať, nezaobídete sa bez angličtiny. Dá sa to však zvládnuť aj cez Google Prekladač, alebo tak, že si žrebované možnosti vopred preložíte, prepíšete do slovenčiny, vytlačíte a na hodinách používate vo forme kartičiek. Ako štartovače tvorivého písania sa dajú výborne použiť aj kocky Story Cubes

ctenarska-gramotnost.cz

Ak chcete u žiakov rozvíjať čitateľskú gramotnosť, nič lepšie ako túto stránku nenájdete. Obsahuje nielen množstvo inšpirácie, ale aj konkrétne vyučovacie metódy. Takto má vyzerať kvalitný tematicky zameraný portál. 

Interaktívne cvičenia

Na stránke gymnázia v Moldave nad Bodvou nájdete množstvo interaktívnych online cvičení zo slovenského jazyka, ktoré sú vytvorené v programe Hot Potatoes.

skolskenoviny.sk

Máte na škole šikovných malých novinárov, alebo sa na školské noviny ešte len chystáte?  Vyskúšajte webstránku Školské noviny! Bezplatný systém umožňuje tvorbu školských online novín alebo časopisov. Okrem svojej vlastnej tvorby v ňom môžu žiaci čerpať aj informácie priamo z textových a obrazových servisov TASR a stať sa tak spravodajskými editormi. K dispozícii je redakčný a blogovací systém so šiestimi šablónami. Finálne vydanie svojich novín si môžu žiaci stiahnuť vo formáte pdf, vytlačiť a smelo vykročiť za svojimi čitateľmi. Mediálna výchova našla svoju silnú zbraň. 

Šotkoviny

Skvelá hravá stránka pre deti (v češtine), ktoré radi píšu ​a tvoria. Obsahuje množstvo článkov, rád ako písať, tvoriť školský časopis a pod. 

ptac.cz

Ak sa zaujímate o rozvoj čitateľskej gramotnosti a aplikovanie prierezových tém v jednotlivých predmetoch, pozrite si českú stránku PTaČ. Nájdete tu nielen teoretické základy a didaktické východiská, ale aj množstvo prakticky spracovaných aktivít na konkrétne predmety a témy. Môžete ich rýchlo a prehľadne vyhľadať prostredníctvom filtra v sekcii Učební jednotky

epals.com 

Starší učitelia si určite pamätajú, ako si kedysi slovenskí žiaci dopisovali s priateľmi zo Sovietskeho zväzu. Časy sa zmenili, vzdelávací potenciál výmeny zážitkov a skúseností s kamarátmi zo zahraničia však ostáva. O to viac, ak zahŕňa možnosti spolupráce na tematicky zameraných projektoch týkajúcich sa vedy. Táto webstránka umožňuje učiteľom ​z celého sveta nadviazať vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi rôznych vekových kategórií a záujmov. Doprajte žiakom listových kamarátov zo zahraničia, registrácia je zdarma. Použitím jednoduchého filtra a kľúčových slov vyhľadáte učiteľov, projekty, alebo školy z krajín, s ktorými by ste radi spolupracovali. Môžete si vytvoriť aj vlastný projekt, do ktorého sa zapoja zahraniční učitelia a ich žiaci. Žiaci môžu počas projektov komunikovať vo zvolenom jazyku a prostredí – cez e-maily, videohovory alebo chat.

Zlatý fond denníka SME

Najväčšia otvorená knižnica na slovenskom internete, v ktorej nájdete mnohé slovenské klasické (i menej známe) literárne diela bezplatne.

Veľký slovenský nárečový slovník

Pri učive o slovenských nárečiach sa vám môže hodiť tento šikovný nárečový slovník aj s mapou. 

ludoslovensky.sk

Zdroj zdigitalizovaných textov slovenských ľudových piesní, porekadiel, prísloví či dokonca ľudových nadávok. Stránka, pri ktorej sa dajú stráviť hodiny. Každá pieseň obsahuje nielen text a notový záznam, ale aj audio stopu a niečo ako karaoke režim. Pôvod piesní je zobrazený aj na mape.

Tablexia

Poznáte vo svojom okolí deti s dyslexiou? Ak áno, vyskúšajte s nimi aplikáciu (hru) Tablexia, ktorá bola vytvorená na tréning ich kognitívnych schopností. Je určená nielen pre školy ako doplnok výučby a pedagogicko-psychologické poradne, ale aj ako pomôcka pre ľudí s dyslexiou, pre ich samostatný rozvoj. Hra obsahuje šesť hracích modulov, ktoré zaujmú nielen svojou hrateľnosťou, ale aj výborným grafickým spracovaním. A čo je najlepšie, hra je dostupná aj v slovenčine.

Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu

Rozvoju kritického myslenia sa už dlhodobo venuje aj český vzdelávací projekt, ktorého výsledky sú dostupné na stránke kritickemysleni.cz/inspirace.php.  Učiteľom na všetkých stupňoch vzdelávania ponúka konkrétne praktické metódy, techniky a stratégie. V bohatom online archíve projektu si môžete stiahnuť všetky doteraz publikované čísla časopisov Kritické listy a Kritické lístky. Je v nich toľko inšpirácie, že máte čo skúšať ďalších pár školských rokov.


telocvikari.sk

V súčasnosti existujú metodické portáli pre viaceré vyučovacie predmety. Teší nás, že sa medzi ne zaraďuje už aj priestor, kde môžu svoje skúsenosti a námety zdieľať učitelia telesnej výchovy. Na webstránke nájdete inšpiratívne videá a články, ktoré vám pomôžu zlepšiť a spestriť hodiny telesnej výchovy. Pozrite si ukážky vyučovacích hodín od skúsených pedagógov, zoznámte sa s netradičnými športami a pohybovými hrami, alebo si prečítajte zaujímavé rozhovory a reportáže. 


Encyklopédia hier

Zmysluplné hry svoje miesto v škole určite majú. Pozrite si rozsiahlu online encyklopédiu hier na stránke www.hra.cz 
​a nájdite si takú, ktorá sa práve hodí k aktuálne preberanej téme. Pri hľadaní vám pomôžu filtre na triedenie podľa cieľa hry alebo prostredia. Encyklopédia obsahuje opis stoviek hier na rozvoj osobnosti – intelektu, tvorivosti, sociálnych zručností, motoriky, vôľových vlastností a sebapoznania. Hry sú vhodné nielen na etickú či občiansku výchovu, ale môžete ich využiť aj na ďalších predmetoch. Určite sa im tiež potešia pracovníci školských klubov detí, CVČ a ďalších mimoškolských zariadení, v ktorých sa pracuje s deťmi ​a mládežou. 

Hopskoč

Rodičia a učitelia vedia, že deti sa učia najradšej hrou. Prečo to teda nevyužiť? Poďte sa s deťmi hrať! Napríklad aj hry, ktoré nájdete opísané v zbierke nápadov, aktivít a hier, ktorá je dostupná ako aplikácia Hopskoč. Stiahnuť si ju môžete úplne zdarma. Obsahuje 365 hier na každý deň v roku, ktorých kvalitu zaručuje autorstvo českej skautskej organizácie Junák. Bližšie informácie, ukážky hier a odporúčania nájdete na stránke hopskoc.cz. Ďalšie tipy na hry v prírode sú dostupné na jdeteven.cz/cz/hry.

vytvarna-vychova.cz 

Nápadov a námetov na výtvarnú výchovu nie je nikdy dosť. Oživte preto výtvarnú výchovu novými nápadmi. Na internete ich nájdete takmer nekonečné množstvo. Je fajn poznať webstránku, kde sú pekne pokope – takou je aj spomínaná česká stránka, kde nájdete bohatú inšpiráciu výtvarných námetov pre materské a základné školy, opisy výtvarných techník a pracovné listy na rozvoj grafomotoriky.

Výtvarná výchova netradične

Námetom na výtvarnú výchovu sme sa v našej rubrike venovali už viackrát. Ak by ste napriek tomu hľadali niečo nové, skúste metodickú príručku Výtvarná výchova netradične od autorky Kláry Lacovej. Príručka, ktorú vydala IUVENTA už v roku 2003, je v súčasnosti dostupná na stiahnutie.

dobre-napady.sk

Webstránka verná svojmu názvu ponúka množstvo dobrých nápadov na všeličo a kadečo. Medzi tou záplavou nápadou nájdete nejeden originálny pre výtvarnú výchovu, techniku či školský klub detí. 

crayola.com/lesson-plans/

Ak hľadáte inšpirácie na tvorivé aktivity vhodné nielen na výtvarnú výchovu, ale aj ďalšie predmety (geografia, dejepis a pod.), vyskúšajte portál výrobcu písacích potrieb Crayola. Obsahuje stovky originálnych nápadov a námetov, ktoré si vaši žiaci zamilujú. 

Ako maliari vidia svet

V knihe Ako maliari vidia svet prevedú kamaráti GALÉ a RIA galériou slávnych slovenských maliarov všetky deti. Naučia sa, ktoré výtvarné techniky používali, a uvidia, aké zázraky s nimi dosiahli.  Na vlastnej koži si naši malí umelci môžu vyskúšať, akým spôsobom slávni maliari svoje diela vytvorili.  Ak ešte neviete, čo je to línia, reprodukcia, ornament či figúra, a pritom máte kreslenie zo všetkého najradšej, táto kniha je presne pre vás. Všetky tieto veci a ešte oveľa vás naučia nezbedníci GALÉ a RIA. Tak už poďme nato! Čítajte, kreslite, maľujte a hrajte sa v galérii slovenských výtvarníkov.

30 obrazov, ktoré by ste mali poznať

V spolupráci so Slovenskou národnou galériou vybral Denník N tridsať zásadných obrazov našej histórie, ktoré ukazujú nielen to, ako sa menilo a vyvíjalo Slovensko, ale aj podoba umenia od 11. storočia až po nežnú revolúciu. Skvelé čítanie a pozeranie, ktoré dokáže zaujať aj tých, ktorí sa o umenie až tak nezaujímajú. Celý článok je bezplatný.

Príbehy obrazov a sôch / plus iné knihy

Autorka blogu odetskychknihach.sk recenzuje knihu Príbehy obrazov a sôch tak podrobne a zoširoka, až sa stáva článok bohatým zdrojom nápadov a inšpirácií pre výtvarnú výchovu či dejiny umenia. V článku je spomenutých množstvo kníh, ktoré majú u detí potenciál prebudiť záujem o umenie.

Úplne nová Mamutia kniha techniky

Kniha, ktorá rozhodne stojí za to.​ Celosvetový bestseller sa dočkal nového slovenského vydania a rozšírenia o najnovšie výdobytky vedy a techniky, aby mladí čitatelia pochopili, ako funguje všetko od veterných mlynov až po WiFi. V tejto výnimočnej knihe sa zoznámite so základnými princípmi, ​na ktorých fungujú rôzne vynálezy, a zistíte, ako objavy z minulosti pomáhajú budovať lepšiu budúcnosť. 

webumenia.sk 

Unikátny web Slovenskej národnej galérie obsahuje online zbierku viac ako 17 tisíc výtvarných diel zo slovenských zbierkotvorných galérií. Návštevníkom umožňuje ich jednoduché vyhľadávanie a prezeranie. Ideálna pomôcka,
​s ktorou môžete byť spolu so svojimi žiakmi k umeniu bližšie ako kedykoľvek predtým, a to nielen na umeleckých školách. Nechajte sa nadchnúť Fullom, Benkom, Brunovským a ďalšími našimi umelcami svetového formátu. Alebo ešte lepšie, spoznajte tých doteraz pre vás neznámych.

slovakiana.sk

Nasledovníkom Webu umenia je Slovakiana – portál kultúrneho dedičstva Slovenska. Nájdete tu viac ako milión digitalizova-ných kultúrnych objektov aj s ich stručnými popismi. Užívateľské prostredie je mierne chaotické, ale pri troche snahy nájdete to, čo potrebujete. Zaujímavou je najmä sekcia Virtuálna exkurzia, kde máte spolu so žiakmi možnosť spoznať vybrané historické a kultúrne pamiatky cez ich trojrozmerne nasnímané modely, ktoré obsahujú aj nahovorený výklad. Portál má potenciál stať sa vhodným vzdelávacích zdrojom pre výtvarnú výchovu či predmet Umenie a kultúra. Najväčším prínosom však bude najmä pre umelecké odbory SOŠ.  

google.com/culturalinstitute

Vstúpte do sveta virtuálnych zbierok svetových múzeí a galérií. S projektom Google & Arts Culture môžu vaši žiaci detailne skúmať tisíce umeleckých diel, historických dokumentov a ďalších artefaktov. Projekt obsahuje aj množstvo interaktívnych článkov (mnohé aj v češtine), s ktorými premeníte spoznávanie umenia alebo histórie.    

Stovky kníh o umení zdarma

Ak máte radi umenie, či ho nebodaj učíte, určite vás poteší, že na internete nájdete stovky legálne dostupných kníh o umení úplne zdarma. Viac ako päťsto je ich vo formáte pdf uverejnených na stránke Metropolitného múzea umenia (bit.ly/knihyoumeni), ďalšie stovky ponúka Gettyho múzeum (bit.ly/knihyoumeni2).

ÚĽUV deťom

Ako deťom priblížiť tradície našej ľudovej kultúry? Napríklad aj hravou formou cez pracovné zošity a praktické príručky, ktoré si môžete objednať na www.uluv.sk. Pracovné zošity sú vytvorené pre regióny Slovenska. Nájdete tu Podunajsko, Novohrad, Ponitrie, Turiec, Abov, Záhorie, Gemer, Malohont, Hont, Šariš, Horehronie a ďalšie. 

ludoslovensky.sk

Zdroj zdigitalizovaných textov slovenských ľudových piesní, porekadiel, prísloví či dokonca ľudových nadávok. Stránka, pri ktorej sa dajú stráviť hodiny. Každá pieseň obsahuje nielen text a notový záznam, ale aj audio stopu a niečo ako karaoke režim. Pôvod piesní je zobrazený aj na mape.

pesnicky.orava.sk

Skutočný poklad pre všetkých fanúšikov ľudovej hudby. Autor stránky roky zbiera a publikuje texty a notové záznamy piesní zo Slovenska, Čiech a Moravy. Na stránke tak nájdete 8600 textov, 5600 notových zápisov (z ktorých je 3400 prehráva-teľných). Všetky notové zápisy a texty sa dajú stiahnuť vo formáte pdf. Jednotlivé piesne sú kategorizované podľa regiónu pôvodu a témy – takto sa dajú aj vyhľadávať. Stránka môže byť veľkým pomocníkom nielen učiteľom a žiakom
hudobnej výchovy na základných školách, ale aj žiakom
​a učiteľom základných umeleckých škôl, samoukom
a širokej verejnosti.

SEPRP – Sedlácka prvá pomoc

Herec Michal Kubovčík má okrem literárnych videí Baštrng na Youtube aj vtipnú, no poučnú sériu o prvej pomoci, ktorá deti a mladých ľudí rozhodne zaujme.


Príručky s ktorými je radosť učiť

Biológia je krásny predmet. Ak chcete, aby bola zaujímavou aj pre žiakov, zabudnite na frontálne vyučovanie, prezentácie
a písanie si neraz zbytočných poznámok. S pomocou metodických príručiek Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne premeníte vyučovacie hodiny biológie na zážitok. Príručky sú tematicky zamerané na jednotlivé biotopy (ekosystémy) a je
v nich toľko návrhov vyučovacích hodín a aktivít, až má človek problém si vybrať. Príručky na tomto odkaze sú voľne stiahnuteľné, tieto je potrebné si objednať. Vynaložené prostriedky však budú skvelou investíciou (príručky sú i tak lacné). Hovorím to ​z vlastnej skúsenosti.

Učte (sa) bádateľsky pomocou ExpEdície

Cieľom projektu ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj (od Indícia, n.o.) je ​pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí. Ak chcete vaše učenie posunúť o level vyššie a nebojíte sa pedagogického konštruktivizmu či prepájania predmetov, siahnite po pracovných zošitoch ExpEdície. Zatiaľ sú k dispozícii dva ​a z vlastných skúseností si dovolím tvrdiť, že sú výborné.

badatele.cz

Jeden z najlepších vzdelávacích projektov v Česku a na Slovensku vôbec. Na portáli Badatelé.cz nájdete množstvo návrhov aktivít a projektov pre prírodovedné vzdelávanie od prvého stupňa základnej školy, až po strednú školu.   

globe-czech.cz/cz/badatelstvi

GLOBE je medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy. Program využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vyučovania, pri ktorom žiaci rozvíjajú výskumné zručnosti pri realizácii vlastných projektov. Súčasťou českej webstránky projektu je aj viacero konkrétnych a podrobne metodicky opísaných návrhov aktivít pre prírodovedné vzdelávanie. Dovoľte žiakom navrhovať a overovať ich vlastné hypotézy a naučiť sa viac. 

ucimesevenku.cz
 
Český projekt Učíme se venku ponúka množstvo námetov na to, ako presunúť vyučovanie von. Novinkou je príručka na stiahnutie, ktorá obsahuje 30 najlepších metodík a návrhov vyučovacích hodín, pomocou ktorých môžete učiť von viacero vyučovacích predmetov – napr. biológiu, výtvarnú výchovu, matematiku či slovenský jazyk. Výhodou príručky je to, že je v nej všetko pekne pokope a inšpiráciu môžete mať stále na očiach. O to viac, ak si ju vytlačíte. 

mesicskolnichzahrad.cz

Keď sa vonku otepľuje, je čas vyjsť so žiakmi aj mimo školu. A tam aj učiť. Ako na to, vám poradí príručka Průvodce aktivitami venku, ktorá je voľne dostupná v pdf a vyšla pri príležitosti medzinárodného Mesiaca školských záhrad. Nápady a inšpirácie na vzdelávacie aktivity pochádzajú z celého sveta a sú využiteľné v mnohých predmetoch. Venujú sa umeniu, zdraviu, zlepšovaniu medziľudských vzťahov, faune a flóre, hospodáreniu s vodou, energii a klimatickým zmenám, občianskej spoločnosti a pod. Všetky aktivity sú podrobne metodicky spracované a je možné ich využiť na každej škole. 

invivomagazin.sk

Veda nie je nuda pre vzdelanú elitu. Súčasný svet je založený práve na vede a vedeckom myslení. Ak hľadáte zdroj populárno-náučných článkov, ktoré žiakom a študentom priblížia poznatky z prírodných vied (najmä geológie) zaujímavo a vtipne, určite sa začítajte do In Vivo magazínu. ​Ak by ste chceli vedu priniesť priamo k žiakom, dobrou správou je, že autori portálu ponúkajú aj náučné prednášky pre deti a mládež. Ich zameranie je široké, stačí si len vybrať.

Vedátor

Sledovať dianie vo svete vedy nebolo nikdy jednoduchšie. Nadchnite žiakov pre vedu a jej nové objavy! Odporučte im webstránky ako sú invivomagazin.sk, ct24.ceskatelevize.cz/veda alebo Vedátor. Na poslednej menovanej sa objavil aj článok s odporúčanými Youtube kanálmi, ktoré sú venované vede. Upozornenie, v článku objavené informačné poklady vás môžu výrazne obrať o čas, ktorý s nimi strávite. Až tak sú skvelé. Viac na vedator.space/vedatorske-kanaly-na-youtube. Oplatí sa sledovať aj Facebook Vedátora. Každý deň tam nájdete niečo zaujímavé.

casopis.stromzivota.sk

Organizácia Strom života je už dlhoročne známa ako jedna z najaktívnejších slovenských organizácií, ktoré sa venujú environmentálnej výchove. Pamätníci jej prvých táborov majú dnes už vlastné deti, no Strom života, zdá sa, nestarne. Dôkazom je množstvo činností, ktoré nájdete na hore uvedenej webstránke. Jednou z nich sú aj časopisy pre deti Strom a Stromáčik. Ak hľadáte pútavé články pre využitie na biológii alebo environmentálnej výchove, práve časopis Strom môže byť dobrá voľba. Okrem článkov sú na jeho webstránke dostupné aj viaceré zaujímavo spracované edukačné videá v sérii Vedecké okienko. 

Živica 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica patrí k najkvalitnejším poskytovateľom metodických materiálov a zážitkových programov pre školy. Zabudnite na Planétu vedomostí, interaktívny výučbový softvér je v online alebo offline verzii zdarma dostupný pre témy OdpadyEnergia v súvislostiachTajomstvo vody a Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe. Stálicou je už medzinárodný program Zelená škola. Ak chcete premeniť svoju školskú záhradu na krásny a zároveň edukatívny priestor, pozrite si projekt Záhrada, ktorá učí. Metodická príručka je dostupná tu.

Kroky k rieke

Ak hľadáte spôsob, ako premeniť vyučovanie biológie na zážitok, skúste to s metodickou príručkou Kroky k rieke od OZ Sosna. V dvadsiatich kapitolách nájdete množstvo nápadov a inšpirácií na aktivity spojené so životom rieky, cez ktoré sa žiaci stanú pátračmi a vedcami. Príručka bude výborným pomocníkom aj pre všetkých koordinátorov environmentálnej výchovy a pracovníkov letných táborov v prírode. 

Ako učiť o klimatickej zmene

Klimatická zmena sa stala aj vďaka švédskej aktivistke Grete Thunberg skutočne horúcou témou nielen vo vedeckej obci a odborných publikáciách, ale aj v bežných médiách a medzi mladými ľuďmi. Ako o tejto komplikovanej a aktuálnej téme rozprávať so žiakmi, aké zdroje využiť a kde sa inšpirovať vzdelávacími aktivitami? Skúste to s českou stránkou Učitelé za klima na Facebooku. Pravidelne tam nájdete odkazy na zaujímavé články, videá a nápady učiteľov, ktoré vám pomôžu uchopiť tému vecne a zaujímavo. Určite odporúčam aj dokumentárny film Horká planeta v archíve ČT, otitulkované video 10 najčastejších mýtov o klimatickej zmene v InVivo magazíne, špecializovaný web so stále novými článkami klimatickazmena.sme.sk alebo faktaoklimatu.cz. Výborným úvodom do témy je aj nový film legendárneho britského prírodovedca Davida Attenborougha s názvom Klimatická zmena – Fakty. S titulkami je možné ho stiahnuť na tomto odkaze.

Príručky na tému voda

Ak hľadáte vhodné vzdelávacie materiály na tému voda, ktoré by ste využili nielen počas nárazových aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody, ale aj ako súčasť bežných vyučovacích hodín, máme pre vás tip na príručky, ktoré sa pre vás a vašich žiakov stanú sprievodcami vodným svetom. Príručky pre 1. a 2. stupeň ZŠ, rovnako ako aj príručku pre učiteľov stredných škôl, vydal Inštitút aplikovanej ekológie Daphne a sú voľne stiahnuteľné na www.vodajezivot.sk

Po stopách medveďov

Publikácia o medveďoch slúži ako pomôcka pre učiteľov na hodiny biológie, etiky, environmentálnej výchovy, alebo pre prírodovedné krúžky a centrá voľného času. Jednotlivé aktivity sú vhodné  pre deti a mládež od 8 do 16 rokov.​ ​Na 26 stranách sa dozviete množstvo informácií a zaujímavostí zo života medveďov u nás aj vo svete, ich výskyte, potrave, znakoch v prírode, vývoji či vzťahu rôznych kultúr k týmto zvieratám. Čo je mýtus a čo skutočnosť? Čo robiť pri stretnutí sa s medveďom?

Po stopách vlkov

Metodická príručka venovaná vlkom slúži na doplnenie vedomostí žiakov na hodinách prírodopisu či biológie. Vhodná je spolupráca učiteľov rôznych predmetov, ak sa rozhodnú robiť celkový projekt v určitej triede. Je však možné použiť jednotlivé kapitoly (aktivity) osobitne, na doplnenie či oživenie hodín, podľa záujmu a schopností žiakov v ročníkoch 5.-9.

Príručka programu Zvedaví vedci

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je nezisková organizácia, ktorá sa už dlhodobo usiluje o propagáciu vedy medzi deťmi a mládežou. V metodickej príručke jej animačného programu Zvedaví vedci nájdete množstvo aktivít, s ktorými vnesiete vedu aj do vašich vyučovacích hodín. Jednotlivé pokusy a experimenty sú rozdelené do tematických okruhov, ako sú astronómia, biológia, chémia, environmentalistika, fyzika, geografia a meteorológia. ​Ak chcete školu premeniť na hravé laboratórium plné zvedavých detí, publikácia môže byť dobrým začiatkom. 

fibonacci.truni.sk

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (Inquiry-based science education) je inšpirovaná vedeckými výskumnými postupmi. Výskumné činnosti sú využívané ako vzdelávacia aktivita. Detskému veku sa koncepcia prispôsobuje tým, že sú riešené jednoduché výskumné otázky, pričom vedecké postupy zostávajú podobné, dokonca niekedy totožné s reálnymi vedeckými metódami. V európskom projekte Fibonacci, ktorého úlohou je šírenie inovatívnych vzdelávacích metód tohto typu, je aktívne zapojená aj Trnavská univerzita. Na jej webstránke nájdete viacero konkrétnych praktických aktivít so zameraním pre najmenších (MŠ) až po druhý stupeň ZŠ.

laborator.utb.cz

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne vytvorila online laboratórium, v ktorom nájdete množstvo vzdelávacích textov a aktivít pre žiakov základných aj stredných škôl. Graficky zaujímavo spracované bádateľsky orientované publikácie sú dostupné vo formáte pdf. Samostatne pre prírodovedné a technické vedy. Učebnice budúcnosti by mali vyzerať práve takto.

Science in School

Európsky projekt pre popularizáciu vedy a techniky, ktorého portál ponúka množstvo populárno-náučných článkov v rôznych európskych jazykoch (vhodné pre bilingválne gymnáziá). V archíve nájdete všetky čísla časopisu na stiahnutie vo formáte pdf. V sekcii Teach sú desiatky návrhov bádateľsky orientovaných lekcií a experimentov, ktoré sú rozdelené podľa disciplín (biology, earth science, chemistry, astronomy a pod.). Náročnosť ich predurčuje skôr na využitie na stredných školách a gymnáziách.

mass4education.eu
 
Európsky projekt MASS slúži na inováciu prírodovedného vzdelávania na školách. Učiteľom poskytuje množstvo vypracovaných metodík (väčšina zatiaľ len v angličtine, alebo iných jazykoch) na biológiu, chémiu, fyziku či geografiu. Väčšina metodík v sebe obsahuje využitie digitálnych technológií. Na podstránke bit.ly/masseducz nájdete príručky a ukážkové lekcie v češtine. V príkladoch dobrej praxe príručky Věda pro „digitální“ generaci sú výborné metodiky ako napr. Pozorování Atén z vesmíru, Brazílie – země deštných lesů a přelidněných měst, Analýza socioekonomických rozdílů v rozvoji světa a pod. Zároveň obsahuje aj odkazy na množstvo výučbových online hier.  

step.vscht.cz

Webstránka na popularizáciu vedy a techniky od Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe ponúka okrem množstva videí s pokusmi (Galerie) aj výborné online hry ako Vek chémie (na spôsob Timeline) a interaktívne infografiky na témy ako napr. technológia výroby olejov, vodíková ekonomika, kolobeh uhlíku, výroba chleba, úprava vody či výroba piva.  

mysteryscience.com 

Ak sa nebojíte angličtiny ani záhad, stránku Mystery Science si okamžite zamilujete. Nájdete tu množstvo originálne a pútavo spracovaných vzdelávacích blokov pre rôzne vekové kategórie a prírodovedné predmety. V každom z nich sa nastolí nejaká záhada a žiaci sa ju snažia objasniť pomocou stanovovania ​a overovanie hypotéz, vedeckých pokusov a experimentov. Všetky aktivity sú dostupné zdarma po bezplatnej registrácii.

interactivesites.weebly.com

Aj vám sa stáva, že trávite priveľa času hľadaním interaktívnych animácií a hier vhodných na vyučovanie? Už nemusíte, spravili to za vás. Stačí si zvoliť oblasť (matematika, prírodné vedy, dejepis…) a vybrať tú správnu.  

bird.watching.sk

Chcete vedieť ako sa ozývajú naše operence? Absolvujte so žiakmi online kurz poznávania vtáčích hlasov na webstránke watching.sk. Do konca júna budú prebiehať jedna až dve lekcie týždenne, v závislosti od počtu druhov v danej lekcii. Všetky doterajšie lekcie sú dostupné v archíve. Na spestrenie vyučovania biológie odporúčam používať aj webstránku snaturou2000.sk, ktorá obsahuje online atlas rastlín, živočíchov a inváznych rastlín. Vaši žiaci sa môžu zapojiť aj ​do prieskumu a mapovania výskytu druhov. 

esa.int

Čo sa vzdelávania o vesmíre týka, za NASA nezaostáva ani Európska vesmírna agentúra (ESA). Metodická príručka ISS Education Kit je zameraná na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) a pozostáva zo štyroch tematických kapitol – byť astronautom, do vesmíru, na palube vesmírnej stanice a život vo vesmíre. Príručka je určená pre deti od 8 do 10 rokov, svoje uplatnenie však nájde aj vo vyšších ročníkoch ZŠ. Okrem aktivít pre žiakov obsahuje aj metodiku pre učiteľa. Príručku si môžete stiahnuť vo formáte pdf vo viacerých jazykoch (v pravom hornom rohu webstránky nájdete sekciu Download). Čeština ani slovenčina medzi nimi, bohužiaľ, nie sú. Ďalšie vzdelávacie materiály Európskej vesmírnej agentúry sú dostupné na odkaze bit.ly/esapreucitelov. V češtine zas poteší stránka www.esero.sciencein.cz, na ktorej nájdete návody na viaceré pokusy a experimenty súvisiace s vesmírom a jeho objavovaním. 

nobelprize.org

Ani vy, ani vaši žiaci nemusia byť géniami, aby ste rozumeli práci laureátov Nobelových cien. Vo vzdelávacej sekcii webu venovanom Nobelovým cenám nájdete prehľadné simulácie ​a flashové hry, pomocou ktorých určite všetko pochopíte. Napríklad ako sa určujú krvné skupiny, ako vzniká podmienený reflex, ako funguje imunitný systém a mnoho ďalšieho. Tu napr. nájdete návrh vyučovacej hodiny (aktivít) k aktuálnym nositeľom Nobelovej ceny za mier.

snaturou2000.sk

Šikovná webstránka obsahuje atlas rastlín aj živočíchov. V atlasoch je možné vyhľadávať, kategorizovať a všeličo sa dozvedieť. Každý druh je v skratke opísaný, zobrazený na kresbách a k vybraným živočíchov sú dostupné aj audio nahrávky ich zvukových prejavov. Pre deti sú zaujímavé aj rozprávky o zvieratách od Miroslava Sanigu.

pralesy.sk

Keď sa povie prales, mnohí si predstavia nepriechodné tropické lesy Amazónie, rovníkovej Afriky, alebo Bornea. V skutočnosti týmto slovom označujeme lesy, ktoré sú neovplyvnené, alebo len málo ovplyvnené ľudskou činnosťou. O niečo širšiu definíciu si môžete prečítať na výborne spracovanej webstránke pralesy.sk, ktorá obsahuje aj mapu, pomocou ktorej spoznáte všetky lokality pralesov a pralesových zvyškov na našom území. Je to fascinujúce putovanie, počas ktorého spoznáte pralesy nielen cez stručný opis ich charakteristík, ale aj cez fotografie. Verím, že študovanie mapy bude len prvým krokom, po ktorom bude nasledovať ďalší. Putovanie samotnými lesmi.

minutyzprirody.cz

Inšpirujte sa krátkymi videami z prírody a vydajte sa spolu so žiakmi na dobrodružstvo! Webstránka ponúka k videám aj návrh hier a jednoduchých vzdelávacích aktivít, pomocou ktorých premeníte učenie sa o rastlinách a živočíchoch na skutočný zážitok. 

rozhlas.cz/hlas

Spoznali by ste počas vychádzky v prírode živočíchy aj podľa zvukov? Ak nie, nevadí. Stále máte možnosť sa to naučiť! Na webstránke seriálu Hlas, ktorý sa na vlnách Českého rozhlasu prvýkrát objavil už v roku 1968, je dostupná bohatá databáza hlasových prejavov desiatok druhov vtákov, cicavcov alebo obojživelníkov. 

NEZkreslená věda

Populárno-náučné videá na internete považuje nemalá časť verejnosti aj odborníkov za budúcnosť vzdelávania. Pomocou e-learningu sa môžu ľudia učiť z pohodlia svojich domovov o prakticky akejkoľvek téme. Samozrejme, školu zatiaľ videá nenahradia, k vzdelanostnej úrovni populácie však prispieť môžu (ak nejde práve o virálne videá šíriace hoaxy a dezinformácie). Známa je Khan Academy (dostupná aj v češtine) alebo lekcie TedED. Poznáte však cyklus NEZkreslená věda českej Akadémie vied? Krátke animované videá sú tematicky zamerané na vedu a edukačnou (zábavnou) formou približujú zaujímavé javy z rôznych vedeckých odborov. Prvá séria vznikla už v roku 2014 a v súčasnosti existuje už viac ako tridsať videí.

Milujeme vědu

Chcete žiakov (aj seba) nadchnúť vedou? Skúste to so sériou populárno-náučných videí z dielne Masarykovej univerzity v Brne. Youtube kanál Milujeme vědu obsahuje videá s rôznorodými pokusmi a bádateľskými aktivitami. Dozviete sa napríklad prečo je nebo modré, ako funguje elektrická gitara, ako funguje kaleidoskop, alebo prečo sa v zime cesty posýpajú soľou. 

geology.cz/svet-geologie

Geológia nepatrí medzi vedy, ktoré sa môžu pochváliť všeobecnou popularitou. Jej témy sú v škole súčasťou viacerých prírodovedných predmetov, avšak spôsob ako ich žiakom sprostredkujeme je z veľkej časti zodpovedný za nelichotivý stav geologického povedomia. Zmeniť sa to pokúša Česká geologická služba, na ktorej webstránke nájdete desiatky námetov na praktické pokusy a experimenty, pracovné listy, návrhy mikroprojektov a podrobne spracované metodiky k množstvu rôznorodých tém. Materiály sú voľne stiahnuteľné vo formáte pdf. Ak ich chcete mať pekne pokope, siahnite po kompletných metodických príručkách Geologie pro zvídavé 1 a 2, alebo po ďalších materiálov, ktoré nájdete tu.

earthlearningidea.com

Britská stránka ponúka návody na stovky prírodovedných pokusov a experimentov – zamerané sú najmä na geológiu. Mnohé z nich sú dostupné aj v slovenčine na Lepšej geografii.

metmladez.wz.cz/metdeti

Rozumieť počasiu, podnebiu a osvojiť si základy vied, ktoré sa nimi zaoberajú (meteorológia a klimatológia) je praktické aj v každodennom živote. Otázky typu: Načo mi to bude? preto pri tejto téme často nepočuť. Samozrejme, praktické znalosti je dobré učiť prakticky. Rozprávať sa dá aj zaujímavo, no nikdy sa to nevyrovná zážitku, ktorý si deti odnesú z vyučovania,
v ktorom sa stanú zvedavými výskumníkmi. Viacero nápadov a námetov na praktické aktivity, ktoré sú venované počasiu
a podnebiu nájdete na síce jednoduchej, no šikovnej webstránke Mladý meteorológ.  

mladychemik.webnode.sk

Chcete, aby sa žiaci tešili na chémiu? Inšpirujte sa učiteľkou chémie Luciou Dovalovou, ktorá na svojej webovej stránke prezentuje desiatky chemických pokusov. Okrem fotogalérie tu nájdete aj návody, pomocou ktorých so svojimi žiakmi môžete vyskúšať tieto experimenty aj vy. Zaujímavou časťou stránky sú aj nápady na medzipredmetové prepojenie chémie s výtvarnou výchovou.

ChemPlay

ChemPlay je didakticko-spoločenská stolová hra pre 2-6 hráčov, ktorá zábavne vysvetlí, doplní a precvičí vedomosti
z anorganickej chémie. Pre deti atraktívnou, pútavou a hravou formou umožňuje výučbu, precvičovanie aj overenie znalostí v rozsahu učiva základnej a strednej školy.

hrajozemi.cz

Hraj o Zemi je český projekt pre žiakov druhého stupňa ZŠ a osemročných gymnázií, ktorý ponúka inovatívne e-learningové moduly zamerané na témy environmentálnej výchovy. Formou multimediálnych hier, ktoré sú vytvorené ako detektívne príbehy sa žiaci oboznámia s témami voda, energia, doprava, jedlo, bývanie, ekodizajn, turizmus a pod. Učitelia nájdu na webstránke aj spracované metodiky a množstvo informácií k učivám. 

stevespanglerscience.com

Vynikajúci zdroj veľkého množstva praktických pokusov a experimentov pre prírodné vedy, ktoré sú rozčlenené do prehľadných kategórií. Každý pokus obsahuje video na Youtube a slovný opis v angličtine. Prebuďte u žiakov zvedavosť a údiv nad svetom, ktorý je plný záhad.

zygotebody.com

Ak ste hľadali 3D model ľudského tela na biológiu, máte ho. Zygote Body Atlas prináša jednoduché, bezplatné online riešenie a stáva sa niečím ako Google Earth ľudskej anatómie. Je na vás, aké sústavy práve potrebujete vidieť, nakoľko zvolíte ich priehľadnosť, detailnosť zobrazenia, ako si model človeka otočíte a na čo zameriate najväčšiu pozornosť. Aplikácia pracuje aj s latinskými názvami jednotlivých častí tela. 

e-ucebnice.sk

E-learningové učebnice biológie pre 5., 6. a 8. ročník môžu byť pomôckou pri domácej príprave žiakov. 

hry-vodplan.sazp.sk 

Množstvo aktivít od Slovenskej agentúry životného prostredia na tému voda. Asi nikde nenájdete lepšie mapové hry pre určovanie polohy slovenských riek alebo povodí, zaujme aj priraďovačka Čo sa kde vlieva, kvízy a puzzle s pexesom pre najmenších. 

www.jpl.nasa.gov/edu/teach/

Baví vašich žiakov (študentov) vesmír a chceli by ste sa mu spolu s nimi venovať bližšie? NASA s Jet Propulsion Laboratory vytvorili portál, ktorý vás nadchne. V sekcii Teach obsahuje desiatky kompletných námetov, s ktorými premeníte vyučovanie na bádateľskú misiu. Žiaci sa môžu okrem štúdia slnečnej sústavy a jednotlivých planét venovať aj tvorivým úlohám. Napríklad im dáte za úlohu vytvoriť model vozidla Curiosity, ktoré skúma povrch Marsu, pričom majú na jeho výrobu obmedzený rozpočet. Alebo sa pokúsia zostrojiť padáky, ktoré by pomohli pri pristávaní planetárnych sond. Aktivity na portáli je možné vyhľadávať podľa veku žiakov, témy a pod. Obsah je tak bohatý, že prakticky neexistuje oblasť, ktorú by nepokrýval. V sekcii Learn sú zas dostupné materiály pre žiakov – návody na experimenty, videá a mnoho iného. 

Pôda – obrázková štatistika

Obrázková štatistika Půda, ktorú vydalo české Národní zemědělské muzeum podáva fascinujúci svet niečo zdanlivo tak obyčajného ako je pôda. Publikácia, ktorá je dostupná aj voľne na stiahnutie, zaujme malých i veľkých. Zistíte v nej, kde a ako sa pôda vznikla, prečo je pre nás dôležitá, kde sa darí akým plodinám, ako fungujú hnojivá a mnoho ďalších informácií. Tie sú spracované v podobe graficky pôsobivých a názorných ilustrácií. Na adrese nzm.cz/publikace/obrazkove-statistiky sú k dispozícii aj ďalšie tematické publikácie o poľnohospodárstve, lesníctve, poľovníctve a rybárstve.
 
vedomostne-ostrovy.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu darovali stovke slovenských škôl interaktívne kiosky Vedomostné ostrovy, ktoré sú plné zaujímavých poznatkov či zábavných testov. Ak medzi tieto školy nepatríte, nemusíte smútiť. Na stránke projektu sú Vedomostné ostrovy dostupné pre všetkých zdarma. Obsahujú informácie z techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky. Spracované sú netradičnou encyklopedickou formou tak, že javy vysvetľujú na príkladoch, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Súčasťou Vedomostných ostrovov je aj virtuálny kariérny poradca.

Výchova k ochrane životného prostredia pomocou rozprávkovej knižky

Všetky deti majú radi rozprávky. Rozvíjať vzťah k starostlivosti o životné prostredie, môžete pomocou ilustrovanej knihy Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila.  Príbehy v knihe pozývajú deti predškolského a mladšieho školského veku vydať sa na dobrodružnú cestu k spoznávaniu a riešeniu problémov životného prostredia.  Šesť samostatných príbehov pokrýva nasledovné témy: problémy s odpadmi, nedostatok vody, ubúdanie opeľovačov v krajine, znižovanie biodiverzity lúk, migráciu živočíchov a klimatické zmeny. Kniha je v pdf voľne stiahnuteľná na stránke organizácie Daphne (bit.ly/ekopribehy), všetky príbehy sú dostupné aj v podobe audio knihy. A čo je výborné, ku knihe je vytvorená aj metodika pre učiteľov (bit.ly/metodikapribehy) s množstvom rozmanitých úloh a zadaní. Obsahuje tvorenie, pokusy, zmyslové, zážitkové i pohybové aktivity a tiež námety, ako môžu priamo deti pomôcť riešiť daný problém a prospieť prírode – v materskej škole alebo v škole, doma, na záhrade alebo vo svojom blízkom okolí.

Pokusy pre deti

Námetov na pokusy, hry alebo tvorivé aktivity pre deti, nie je nikdy dosť. Nájdete ich v desiatkach kníh a publikácií. Ak ich práve nemáte poruke, hodiť sa vám môže aj česká stránka pokusyprodeti.cz, na ktorej nájdete množstvo zaujímavého obsahu. Určite vyskúšajte! Pokojne aj na deťoch.

Náučné chodníky

Radi spoznávate prírodu a históriu krajiny priamo v teréne? Potom máte určite aj svoje obľúbené náučné chodníky. Objaviť ďalšie vám pomôže stránka naucnechodniky.eu, za ktorou stojí Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave. Vyhľadávať ich môžete priamo na mape, alebo podľa krajov či prírodných celkov. Každý náučný chodník na stránke obsahuje nielen informácie o dĺžke, čase prechodu, prevýšení, tematickom zameraní, názvy jednotlivých informačných panelov, ale aj fotografie a návrhy na využitie v školskej praxi.    

Youtube kanály, ktoré vzdelávajú

Deti a mladí ľudia trávia sledovaním videí na Youtube hodiny denne. Pomôžte im zistiť, že okrem zábavy tam nájdu aj zaujímavý obsah, ktorý im spríjemní učenie a spoznávanie sveta. Portál Fičí.sk uverejnil článok s desiatkou slovenských a českých kanálov na Youtube, ktorých videá s popularizačno-vedeckým obsahom môžete využiť aj v škole. Ak pracujete so stredoškolákmi, alebo s deťmi, ktoré chcú vedieť skutočne viac, odporučte im aj zoznam vzdelávacích Youtube kanálov na webstránke Vedátor.

150-tisíc kresieb a malieb prírodného sveta

Možno vás to prekvapí, ale aj v časoch vysokokvalitných a detailných fotografií, majú v zobrazeniach rastlinných a živočíšnych druhov silné postavenie kresba a maľba. Pomocou nich je možné zachytiť a zdôrazniť podstatné detaily, ktoré ostanú na fotografii nepovšimnuté. Ak máte doma niektorú z prírodovedných encyklopédií, isto budete súhlasiť, že neraz ide aj o umelecké diela. Vďaka databáze bit.ly/biodivlibrary si môžete kedykoľvek pozrieť viac ako 150-tisíc prírodovedne zameraných kresieb a malieb, ktoré sú zoradené do tematických albumov. Všetky pochádzajú zo starších diel a sú zdigitalizované vo vysokej kvalite. Viac sa o databáze dozviete v článku na Smithsonian Magazine (bit.ly/biokniznica).

Dni, ktoré ťahajú von

Obsah českého portálu Učíme se venku spomíname pravidelne. Máme na to dôvod. Málokde nájdete také množstvo praktických, zábavných a originálnych aktivít pre učenie na dvore, školskom pozemku, lúke či v lese. Nová príručka Dny, ktoré táhnou ven nadväzuje na predošlú Družiny venku a je bezplatne dostupná na adrese ucimesevenku.cz/stahuji. Opäť v nej nájdete množstvo návrhov na aktivity vonku, ktoré sú rozdelené do ročných období. Sú hravé, pútavé a okrem vedomostí rozvíjajú aj kreativitu, empatiu a vzťah k prírode.

Mysli s hlavou štátu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pripravila videoseriál o sociálnych sieťach a kritickom myslení. Séria vzdelávacích videí s názvom Mysli s hlavou štátu je projektom prezidentskej kancelárie. Všetky videá sú dostupné v tomto playliste.

Informatika 2.0

Viac ako 230 plánov vyučovacích hodín s hotovými materiálmi pre učiteľa aj žiakov, ktoré sú požehnaním pre každého učiteľa informatiky. Okrem iného nájdete na stránke aj návrh tematického plánu od 3. až po 9. ročník. A všetko je to zdarma a v slovenčine.

KidsCodr.sk 

Vzdelávacia platforma, ktorá ponúka kompletné osnovy zamerané na výučbu základných princípov programovania, tvorby algoritmov a herného dizajnu. ​Nájdete tu vzdelávacie materiály, nástroje a know-how na výučbu digitálnych zručností pre deti od 6 rokov.

Code.org

Bohatý zdroj online kurzov programovania pre všetky vekové kategórie užívateľov. Kurzy začínajú už na úrovni pre začínajúcich čitateľov a sú dostupné aj v slovenčine.

robomise.cz

Česká webstránka pre hravú výučbu základov programovania. Obsahuje niekoľko desiatok úloh rozdelených do niekoľkých úrovní náročnosti. Žiaci skladajú programy preťahovaním blokov a ovládajú tak let rakety vo vesmíre. 

Vieme programovať

Slovenská webová stránka viemeprogramovat.sk obsahuje online hry a cvičenia venované programovaniu a rozvoju algoritmického myslenia, ktoré je možné využiť priamo na vyučovacej hodine, alebo ich žiakom zadať na prácu doma.

umimeprogramovat.cz

Webstránka na precvičovanie schopností programovania hrou a na príkladoch.

Ozobot

Programovateľný, cenovo dostupný robot, s ktorým spolu so žiakmi zažijete nielen kopec zábavy, ale aj mnoho učenia sa. Inšpirácie pre využitie robotov na informatike nájdete po zadaní kľúčových slov. Napríklad tu. O tom ako využiť Ozobotov na informatike pojednáva táto česká stránka.

robotemil.com

Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Učenie sa s Emilom rozvíja moderné informatické myslenie, kritické a analytické uvažovanie, programovanie ako nový nástroj na poznávanie, učenie sa a tvorbu.

Informatika pre nadané deti

​Stránka plná inšpirácie, aktivít. učebných textov a pracovných listov na výučbu informatiky vytvorená pre potreby školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Obsahuje kurzy pre programovací jazyk Python aj C++, zároveň sa venuje aj počítačovej grafike (Blender, Imagine) a textovým editorom či tabuľkovým kalkulátorom.

imysleni.cz/ucebnice-a-vyukove-materialy

Na vybraných školách v Českej republike štartuje veľká reforma vo výučbe informatiky, ktorá by sa mala v priebehu dvoch rokov spustiť celoplošne. Prvé sady vzdelávacích materiálov pre všetky stupne škôl, ktoré by mali zmeniť zmysel a zameranie školskej informatiky sú voľne dostupné na vyššie uvedenej webstránke. Ďalšie informácie k revízii RVP v oblasti informatiky a IKT nájdete na tomto odkaze.

pracesdaty.zcu.cz
 
Dôležitou schopnosťou, ktorú by si mali žiaci v škole osvojiť, je práca s informáciami v rôznej podobe. Ak sa chcete venovať práci s grafmi a údajmi v tabuľkách, skúste úlohy pre žiakov 5. – 7. ročníka z webstránky, ktorá vznikla ako súčasť projektu na Podporu rozvíjania informatického myslenia v Česku. Zadania sú členené do kategórií ako Vieme, čo sú dáta; Evidujeme dáta; Kontrolujeme dáta; Filtrujeme, triedime dáta a pod. Vyskúšal som ich na informatike a fungovali výborne. Žiakov zaujali a prinútili myslieť. Úlohy venované športovým tabuľkám som doplnil o aktuálnu tabuľku najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League. Práca s údajmi môže vyzerať aj takto.

ucimeshardverom.sk

Poslaním občianskeho združenia SPy je podpora vývojárov ​a používateľov programovacieho jazyka Python. Podporujeme a šírime používanie programovacieho jazyka Python a iných open source technológii a open source myšlienok v našej spoločnosti.

Hello Ruby

Spoznajte Ruby – dievčinu s veľkou predstavivosťou. Počas čítania knihy sa deti skrz príbeh zoznamujú so základmi programovania. Na konci každej kapitoly čaká detských programátorov hravé cvičenia. Vďaka knihe deti porozumejú základom počítačovej logiky a v budúcnosti budú schopné tvorivým spôsobom vytvárať vlastné programy. Ku knihe, ktorá vyšla aj v češtine, je dostupná webstránka s námetmi ďalších úloh a súbormi na stiahnutie.

akademiaalexandra.sk

Elektronické učebnice informatiky pre 1. a 2. stupeň ZŠ aj stredné školy, pomocou ktorých sa učí viac ako 20-tisíc žiakov.

Vĺčatá.sk

Portál informuje o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré si zaslúžia pozornosť rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí sa stretávajú s mladými hráčmi. Združuje odborníkov na inovatívne vzdelávanie, ktorí hry vnímajú ako súčasť modernej kultúry, a preto sa snažia vyberať také, ktoré majú edukatívny potenciál či estetickú hodnotu. Samozrejmosťou sú odborné články s radami pre nehráčov a rozhovory s osobnosťami z branže.

gamestarmechanic.com

​Na hodinách informatiky by sa žiaci nemali hrať. Spravil som však výnimku a pedagogicky zhrešil. Na radosť žiakov, ktorí si pomocou webstránky Gamestar Mechanic vytvárali vlastné počítačové hry s nadšením, ktoré stojí za to vidieť. Skúste to aj vy! Medzinárodne oceňovaný vzdelávací nástroj na rozvoj dizajnového myslenia (design thinking) a kreativity bol vytvorený v spolupráci s organizáciou Institute of Play (oplatí sa pozrieť www.instituteofplay.org), ktorá sa venuje vnášaniu hracích prvkov do vzdelávania.  

Komiks

Komiks netreba považovať za podradný žáner, ktorý nemá na vyučovaní miesto. Naopak, skúste jeho tvorbu od žiakov rovno vyžadovať. Okrem klasického kreslenia na papier môžete využiť aj niektorý z dostupných online nástrojov na tvorbu jednoduchých komiksov. Už dávnejšie sme spomínali Pixton, ja som si najnovšie obľúbil Makes Beliefs Comix: jednoduchá obsluha a výber z veľkého množstva preddefinovaných postavičiek, prostredí a bublín, možnosť uloženia na disk aj tlače. To je len krátky opis toho, čo ponúka. V sekcii pre učiteľov tu nájdete aj viacero rozpracovaných námetov na využitie komiksov vo vyučovaní. Stiahnuť a vytlačiť si môžete aj komiksy bez textovej časti, vďaka čomu môžu žiaci vymýšľať svoje vlastné príbehy. Ešte prepracovanejším, no o niečo komplikovanejším nástrojom na tvorbu originálnych komiksov je Storyboard. Určite vyskúšajte!

tybrdo.cz

Inšpiratívna stránka českého učiteľa Pavla Hodála obsahuje množstvo nápadov, tipov a trikov nielen pre informatiku.

education.lego.com

LEGO patrí k najobľúbenejším hračkám na celom svete. Skladaním plastových kociek sa deti nielen hrajú, ale aj učia. Aj preto majú LEGO radi nielen deti, ale aj ich rodičia. Prečo nevyužiť jeho potenciál aj v školskom vzdelávaní? Na oficiálnej edukačnej stránke spoločnosti LEGO nájdete množstvo inšpirácií, pripravených aktivít a návrhov vyučovacích hodín pre všetky vekové kategórie žiakov. Sú rozdelené do kategórií veda, technológie a programovanie. Dostupné sú aj rôzne vzdelávacie aplikácie a softvér. Niektoré aktivity je možné realizovať s bežnými kockami, ďalšie vyžadujú špeciálne dieliky či sady, ktorých nákup neprichádza na väčšine slovenských škôl do úvahy. Inšpirovať sa nimi však isto dá. Množstvo ďalších edukačných nápadov s Legom nájdete na internete aj inde. Stačí zadať do vyhľadávača kľúčové slová „lego education pinterest“.  

abcya.com/animate.htm

Vdýchnutie života obrázkom, tvorba animácií a animovaných filmov je už relatívne bežnou súčasťou výučby informatiky alebo mediálnej výchovy. A môžu sa jej venovať už žiaci na prvom stupni. Napríklad pomocou jednoduchého online nástroja na webstránke www.abcya.com. Malí tvorcovia tu majú k dispozícii výber z viacerých postáv, predmetov a pozadí. Príbeh je možné tvoriť z maximálneho počtu sto políčok, čo udržuje finálne dielo dostatočne jednoduché na to, aby ho zvládli aj najmenší. Spoločná prezentácia krátkych filmov premení záver vyučovacej hodiny na malý festival animovaných filmov. Hotové diela je možné uložiť aj na disk.
 
Actionbound

Pátracie hry, ktoré sa odohrávajú v krajine či uliciach mesta, majú vo vzdelávaní veľký potenciál. Sú zábavné, teambuildingové a žiaci sa počas nich učia svojou vlastnou aktivitou. Aj preto sme ich na škole už viackrát uskutočnili. Čo tak ich prepojiť s modernými technológiami? Ak poznáte Geocaching, viete, že to môže fungovať. Ešte ďalej ide Actionbound. Hry v ňom tvoríte (web) i hráte (aplikácia).  Actionbound zaujme možnosťami úloh a otázok. Samozrejmosťou sú otázky s otvorenou odpoveďou, výberom správnej odpovede z viacerých možných či zoraďovanie podľa poradia. Obzvlášť pútavé sú tzv. misie, v ktorých môžete ako úlohu zadať natočenie videa, vytvorenie audio nahrávky či fotografie. Všetko je to krásne jednoduché ​a zdarma. Viac informácií a video návody nájdete v tomto článku.

Kahoot!

Nástroj na tvorbu a hranie vzdelávacích kvízov Kahoot!, ktorý sa teší globálnemu úspechu, už asi viacerí poznáte. Ak nie, priblíži vám ho tento článok. Jeho vplyv na motiváciu a výkon žiakov ma neprestáva prekvapovať. Využívam ho pravidelne a žiaci sa hier nevedia nabažiť. Výbornou správou od Kahoot! je spustenie novej aplikácie pre mobilné zariadenia, pomocou ktorej môžu hrať žiaci hry (kvízy) aj doma. Stačí, že im pošlete výzvu (Challenge). Ako administrátor máte po ruke aj výsledky žiakov. Skvelé, nie? 

fonts.google.com

Máte už dosť nudných a otrepaných fontov (typov písma) a chcete svoje webstránky, prezentácie, plagáty alebo pracovné listy oživiť niečím novým? Vyskúšajte databázu fontov od Google, ktorú je radosť nielen prezerať, ale aj prakticky využívať. Jednotlivé fonty si môžete nainštalovať do počítača a následne využívať a akomkoľvek programe. Ako Slovákov nás poteší, že väčšina fontov obsahuje aj nami používané diakritické znamienka. Projekt nájde uplatnenie aj v rámci informatickej výchovy.

beinternetawesome.withgoogle.com

Bezpečnosť na internete a schopnosť pohybovať sa v online prostredí je témou, ktorou by sa malo školské vzdelávanie seriózne zaoberať. Okrem učiteľov si to uvedomuje aj Google. Preto spolu s organizáciou Keep Safe Coalition vznikol projekt Be Internet Awesome, ktorého výstupy sú dostupné na samostatnej webstránke. K dispozícii tak máte atraktívnu online hru Interland a metodickú príručku, ktorá pokrýva päť hlavných tém (Zdieľaj citlivo, Nenechaj sa nachytať; Stráž si svoje tajomstvá; Je cool byť slušný; Ak si na pochybách, neboj sa rozprávať). Viac ako 15 praktických aktivít môžete okrem informatiky využiť na etickej výchove alebo občianskej náuke.

toontastic.withgoogle.com

Ak chcete u žiakov rozvíjať kreativitu trochu netradičným, no pre nich zaručene atraktívnym spôsobom, spoznajte od Google aj Toontastic 3D. Pomocou bezplatnej aplikácie, ktorá funguje na zariadeniach s Android, Chrome alebo iOS, si môžu žiaci jednoducho vytvoriť vlastné animované 3D filmy a stať sa tak nachvíľu scenáristami, či režisérmi. Na výber je viacero prostredí, v ktorých sa môže dej odohrávať a množstvo postáv, ktoré v ňom účinkujú. Aplikácia umožňuje aj kreslenie vlastných obrázkov a animácií. Stačí si vymyslieť príbeh, jednotlivé postavy nahovoriť a všetky scény upraviť do finálneho diela. Jednoducho ideálny nástroj na prepojenie tvorivého písania (slovenský jazyk a literatúra) s informatikou. Na oficiálnej webstránke aplikácie sa môžete inšpirovať aj ďalšími možnosťami jej využitia vo vzdelávaní.  

blockposters.com 

Niekedy sú na pohľad jednoduché veci v skutočnosti komplikovanejšie. Ak ste už niekedy stáli pred otázkou, ako z ľubovoľného obrázku spraviť veľký plagát, hoci aj na polovicu steny, riešenie je tu. Vďaka jednoduchej online službe Blockposters premeníte nudný priestor vašich tried na nepoznanie. Alebo si ušetrite prácu, myslím, že to urobia žiaci radi aj za vás a po svojom. Podobný nástroj ako Block Poster je aj Rasterbator.

www.i-sen.cz

Ako učiť s produktmi Apple? Všetko podstatné a ešte viac sa dozviete na tejto českej stránke.

Room Arranger

I keď to zrejme nespadá pod obsah informatiky, občas som ​na nej siahol po programe Room Arranger, ktorý slúži na architektonický a dizajnový návrh bytov a domov. Je to fajn nástroj na rozvoj dizajnového (i matematického) myslenia a žiakov extrémne baví.  

mural.co

Zabudnite na chvíľu na prezentácie v klasickom PowerPointe a skúste niečo interaktívnejšie. Služba Mural poskytuje možnosť vytvárania rozsiahlych a vizuálne pôsobivých násteniek. Netreba sa báť, aj napriek anglickému prostrediu ​sa s obsluhou rýchlo spriatelia a prekvapia vás krásnymi prácami.

popplet.com 

Nástrojov na tvorbu pojmových máp je na webe mnoho. Niektoré sú však príliš komplikované a ich obsluha nemotorná. Nič z toho sa nedá vytknúť aplikácii Popplet. V jednoduchom a vizuálne pútavom prostredí vytvoria svoj popplet aj tí najmenší. Samozrejmosťou je vkladanie multimediálneho obsahu, skupinová editácia, ktorá rozprúdi triedny brainstorming na maximum a zdieľanie. Pustite k tomu deti a presvedčte sa, že im to páli!

Sway

Vstúpte do budúcnosti prezentácií, vyskúšajte novú aplikáciu od Microsoftu s názvom Sway. Pomocou Sway môžete vytvárať originálne multimediálne prezentácie pre svoje vyučovacie hodiny alebo v ňom zadať úlohu pre žiakov. ​Tí sa určite potešia množstvu dostupných foriem a šablón, pomocou ktorých je tvorba profesionálne vyzerajúcich prezentácií doslova hračka. Aplikácia je dostupná aj v slovenčine a obsahuje návody, ktoré vám pomôžu začať od nuly. Prezentácie je možné zabudovať aj na webstránku školy. Prečo sa teda neprezentovať pred rodičmi a verejnosťou svetovo? 

remove.bg

Potrebovali ste niekedy vyrezať postavu alebo tvár z fotografie a získať tak nový obrázok s priehľadným pozadím, ktorý by bolo možné použiť pri tvorbe ľubovoľnej grafiky? Ak áno, asi viete, že to môže byť celkom náročné. O to viac ma potešil online nástroj Remove.bg, ktorý robí presne to, čo deklaruje – odstraňuje pozadie a ponecháva ľudskú postavu či tvár. A to všetko jedným klikom. Neveríte? Tak vyskúšajte!  

cojsemvyzkousela.cz  

Čo na Slovensku chýba a trochu i prekvapuje, je minimum učiteľských blogerov či blogeriek. V Česku sú na tom o niečo lepšie – oplatí sa tam sledovať webstránky a blogy hneď viacerých kolegov a kolegýň. Takou je aj Jitka Rambousková. Ak ste fanúšikom využívania technológií vo vzdelávaní, jej stránka sa pre vás stane bohatou studnicou nápadov a inšpirácií. Nové príspevky na nej pribúdajú tak rýchlo, až to nestačím sledovať.  

e-bezpeci.cz

Český projekt E-Bezpečí je zameraný na prevenciu, vzdelávanie, výskum a osvetu spojenú s rizikovým správaním na internete. Špecializuje sa najmä na oblasti ako sú kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, rizika sociálnych sietí, hoaxy, spam, fake news, online závislosť a zneužitie osobných údajov v prostredí elektronických médiách. Na stránke e-bezpeci.cz nájdete okrem množstva teoretických informácií aj praktické metodické materiály, ktoré môžete využiť priamo vo vyučovaní. Nebezpečenstvu sexuálneho násilia na internete sa venuje aj nový dokumentárny film českého režiséra Víta Klusáka. Článok o ňom nájdete na adrese bit.ly/vsiticlanok, rozhovor s autorom si môžete pozrieť na bit.ly/klusakrozhovor.  

bezpecnenanete.eset.com

Bezpečnosť na internete je témou, ktorá sa dotýka nielen detí, ale aj dospelých, rodín aj školy. Venovať sa jej môžete nielen na informatike, ale aj na etickej výchove. Okrem známeho projektu ovce.sk, môžete využiť aj materiály projektu spoločnosti ESET. Na stránke nájdete materiály pre rôzne vekové skupiny, aktuálnou témou sú tam napr. selfie a riziká s nimi spojené, či malvér. Odporúčame najmä výborne spracovanú metodickú príručku s aktivitami, ktoré môžete použiť priamo na hodine.

visualcapitalist.com

V médiách sa čoraz častejšie stretávame s infografikami. Sú súčasťou článkov a svoju popularitu si získavajú najmä vysokou výpovednou hodnotou. Postupne nahrádzajú klasické grafy a štatistické údaje v tabuľkách. Sú prienikom grafu a grafiky. Jednu z najlepších zbierok kvalitných infografík ponúka stránka Visual Capitalist. Ak chceme vychovávať mediálne a matematicky gramotných žiakov, určite by mali v škole pracovať aj s infografikami. A vôbec nemusí ísť len o matematiku či geografiu. Preskúmajte stránku a nájdite si infografiky, ktoré zaujmú práve vás. Ekonomické témy spracúva v infografikách aj ďalšia výborná stránka howmuch.net.

Educandy.com

Predpokladám, že každý z nás občas siahne po šikovných online kvízoch či testoch, mnohí učitelia si ich aj sami vytvárajú. Žiaci ich majú radi a pri vhodnom využití zvyšujú efektivitu učenia (sa). Na internete nájdeme viacero stránok a nástrojov, pomocou ktorých môžeme takéto hry tvoriť. Sviežou novinkou je educandy.com.  Po bezplatnej a rýchlej registrácii umožňuje tvoriť sedem typov hier (osemsmerovka, piškvorky, tajnička, obesenec, anagram, spájačka, pexeso) a klasický kvíz. Stačí napísať zoznam pojmov a Educandy sa postará o ostatné. Žiaci môžu hrať vytvorené hry v škole alebo doma, na počítačoch či mobilných zariadeniach.  


matika.in

Chcete, aby vaši žiaci zažili matematiku inak? Ak áno, určite vás zaujme webstránka, ktorá ponúka pre žiakov prvého až šiesteho ročníka množstvo zábavných a netradičných úloh, ktoré ich prinútia premýšľať. Typy úloh generujú pri každom spustení príklady s inými číslami, a preto je možné využiť ich opakovane. Webstránka je ideálnou pomôckou pre výučbu na interaktívnej tabuli a umožňuje zahĺbiť sa do tajov matematiky aj na tabletoch. To všetko v slovenčine a v súlade so ŠVP.

zlatka.in

Portál plný hravých úloh a zadaní pre rozvoj finančnej gramotnosti pre žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ. Rozmanité úlohy
​sú vhodné aj na matematiku.

Zlomky hravě

Webstránka zameraná na precvičovanie zlomkov. Obsahuje rôznorodé úlohy od poznávania zlomkov, cez ich vzájomné porovnávanie, až po násobenie alebo sčítavanie. Aplikácia prispôsobuje náročnosť úloh podľa schopností hráča. Precvičovanie prebieha interaktívnou hravou formou, odpovede sú vyhodnocované okamžite aj s ukážkou správneho riešenia. 

umimematiku.cz

K moderným webstránkam, ktoré ponúkajú precvičovanie matematiky formou atraktívne spracovaných online cvičení patrí aj umimematiku.cz. Obsahuje tradičné úlohy na precvičovanie základných aritmetických operácií, ale aj slovné a logické úlohy a zaujímavé hry. Výbornou nadstavbou je možnosť organizovania súťaží a tímových hier. Učitelia majú k dispozícii aj učiteľský režim, cez ktorý môžu zadávať domáce úlohy a sledovať postup žiakov. 

Hejného metóda

Všetko, čo potrebujete vedieť o čoraz obľúbenejšej Hejného metóde výučby matematiky.

matemag.cz

Čo keby sa učenie matematiky premenilo v zábavnú hru? S pomocou aplikácie Matemág, ktorá je postavená na princípoch Hejného metódy, sa toto želanie stáva skutočnosťou. Deti v nej sami objavujú matematické zákonitosti a vďaka vtiahnutiu do pútavého príbehu súrodencov Jakuba a Terky, ktorí sa vydávajú do zázračnej krajiny za čarodejom Matemágom, si znalosti lepšie osvoja. Hra je určená pre deti od 6 do 9 rokov (1. až 3. ročník), nakoľko je však nahovorená v češtine, hrať ju môžu aj šikovní predškoláci. Hra je vyvinutá v spolupráci s odbornými lektormi a tvorcom metódy prof. Milanom Hejným.  

Matika za 3 minúty

Videá sú podľa mnohých odborníkov budúcnosťou školstva a vzdelávania. Nečudo, veď práve prostredníctvom videí na Youtube alebo iných webstránkach (Khan Academy, TedX a pod.) sa už v súčasnosti vzdelávajú milióny mladých ľudí vo svete. Mnohí študenti považujú matematiku za neobľúbený a ťažký predmet. Rasťo Halamiček, niekdajší učiteľ matematiky z Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave, sa to rozhodol zmeniť. Už niekoľko rokov točí a publikuje krátke a zábavné videá. Jeho kanál na Youtube obsahuje už desiatky videí. Matiku za 3 minúty môžete sledovať aj na facebooku

tutor.fi.muni.cz

Z dielne projektu Adaptive Learning Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne sme si už predstavili projekt Umíme matiku. Tentoraz sa pristavme pri Tutorovi – je to inteligentný systém na tréning riešenia problémov, ktorý obsahuje množstvo rôznorodých logických, matematických a programovacích úloh. Učiteľom umožňuje rozšírenie výučby o zaujímavé príklady a v jeho užívateľskom prostredí je možné založiť a spravovať vlastnú triedu. Učiteľ tak môže sledovať štatistiku úspešnosti riešení jednotlivých žiakov prakticky okamžite.

Tri matematické hádanky z včasného stredoveku

Možno neviete, ale mnohé hádanky, ktorými sa bavíme aj dnes, majú svoj pôvod v stredoveku. Jedným z najznámejších stredovekých autorov takýchto hádaniek bol Alkuin, ktorý vydal zbierku, v ktorej ich bolo viac ako päťdesiat? Tri z nich nájdete preložené v článku na Historywebe. Celá zbierka je v angličtine dostupná napr. tu.

coolmath-games.com

Stránky s matematickými a logickými hrami patria medzi naše obľúbené. Webstránka coolmath-games.com ich ponúka v obdivuhodnom množstve i kvalite. Viaceré z nich zapadajú do koncepcie vyučovania matematiky Hejného metódou a verím, že nájdu svoje uplatnenie nielen v domácej príprave žiakov, ale aj priamo na školách.  

marves.net

Matematika a rozprávky? Prečo nie! Pozrite si webstránku českého učiteľa Mareka Veselého, ktorý vymyslel a zozbieral desiatky matematických slovných úloh, ktoré obliekol do rozprávkového šatu. Deti v nich pomáhajú Snehulienke vypočítať priemernú výšku trpaslíkov, čertom radia ako lepšie prikladať do kotla, hľadajú zlato na ostrove pokladov a pod. Príbehy sú vtipné, zábavné a rozvíjajú matematické schopnosti žiakov. Stránku si zamilujete o to viac, že obsahuje aj fyzikálne detektívky.  

ucimesevenku.cz
 
Český projekt Učíme se venku ponúka množstvo námetov na to, ako presunúť vyučovanie von. Novinkou je príručka na stiahnutie, ktorá obsahuje 30 najlepších metodík a návrhov vyučovacích hodín, pomocou ktorých môžete učiť von viacero vyučovacích predmetov – napr. biológiu, výtvarnú výchovu, matematiku či slovenský jazyk. Výhodou príručky je to, že je v nej všetko pekne pokope a inšpiráciu môžete mať stále na očiach. O to viac, ak si ju vytlačíte. ​

Príručka globálneho vzdelávania pre matematiku

V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy.

youcubed.org

Matematika nás obklopuje prakticky neustále, napriek tomu k nej má až príliš veľa ľudí odpor. Často je vnímaná ako strašidelná vedná disciplína, ktorej rozumie iba hŕstka vyvolených, pričom tí ostatní si vystačia so základnými aritmetickými operáciami. V skutočnosti je to s matematikou úplne inak. Aj o tom je jedna z najlepších tohtoročných kníh o matematike od Jo Boalerovej. Recenziu knihy Matematické cítenie si môžete prečítať v tomto článku. Autorka  popularizuje matematiku nielen vystupovaním v médiách, písaním kníh, ale aj prostredníctvom webovej stránky youcubed.org, cez ktorú sprostredkováva učiteľom a rodičom mnoho rád a inšpirácií, ako vzbudiť u detí a študentov nadšenie pre matematiku. Určite vás poteší, že na nej nájdete aj viacero konkrétnych návrhov vzdelávacích aktivít.  

primas.ukf.sk

Matematika patrí k najmenej obľúbeným predmetom (nielen) slovenských školákov. Jedným z dôvodov je odtrhnutie jej obsahu a metód od reálneho života. Čo tak skúsiť to inak? Objavné vyučovanie sa od toho tradičného líši najmä aktívnym zapojením žiakov do riešenia problémových úloh. Žiaci skúmajú praktické problémy, formulujú hypotézy a vyvodzujú vlastné závery. Cieľom objavného vyučovania je, aby si žiaci osvojili kritické myslenie a získali priame skúsenosti s vedeckým výskumom. Bližšie informácie o objavnom vyučovaní matematiky, viacero príručiek a priamo na hodinách využiteľných pracovných zošitov nájdete na adrese primas.ukf.sk

khanovaskola.cz

Webstránka ponúka preklad mnohých videí z Khan Academy (rovnako aj táto stránka ​cs.khanacademy.org). K niektorým matematickým videám sú dostupné aj kvízy a hry. 

calculator.net

Všetky kalkulačky a pomôcky na automatické výpočty takmer čohokoľvek na svete na jednej webstránke. Ak to myslíte
​s matematikou vážne, určite s nimi nejaký čas strávite.

dudamath.com

Zaujímavý virtuálny nástroj na výučbu náročnejšej matematiky – aritmetika, algebra, štatistika, geometria.

mathigon.org

Učíte matematiku a hľadáte praktické, hravé úlohy, ktorými by ste potrápili mozgové závity svojich žiakov? Ak ste odpovedali kladne, táto stránka sa stane vašim obľúbeným zdrojom logických hier a netradičných matematických cvičení. Nájdete tu množstvo rôznorodých online aktivít (mathigon.org/activities), ktoré sú kategorizované podľa tém. Fantasticky spracovaná je hra Treasure Hunt (hľadanie pokladu), ktorou vyplníte aj niekoľko projektovo zameraných vyučovacích hodín za sebou. Aby žiaci našli poklad, musia vyriešiť množstvo matematických rébusov. Hra je k dispozícii v dvoch úrovniach obtiažnosti a je stiahnuteľná v pdf. Z ostatných úloh ma zaujali napr. tangramy, mosty Konigsbergu (bit.ly/mostykonigsbergu), alebo známy mapový problém spojený s teóriou štyroch farieb (bit.ly/4farby).   

jpl.nasa.gov/edu/teach/

Chcete matematiku prepájať s vedou a skutočnými problémami, v ktorých sa využívajú matematické operácie? Vzdelávacia stránka od NASA vám v tom pomôže. Nájdete na nej množstvo pripravených aktivít, v ktorých žiaci vypočítajú koľko vody je v oblakoch, ako sa zmenila veľkosť červenej škvrny na Jupiteri, vytvoria graf stúpania hladiny oceánov, vyriešia tangramové záhady, využijú matematiku pri riešení problémov s lesnými požiarmi, pomocou kociek Lega vytvoria grafy zrážok a pod. Je si z čoho vyberať pre základné i stredné školy.  


Čierna labuť

Portál, ktorý dáva okrem environmentálnym tém veľa priestoru aj vzdelávaniu. Pravidelne naň pribúdajú nové inšpiratívne články, ktoré sa oplatí čítať.

Dobrá škola

Časopis, ktorý už roky predstavuje ostrov pozitívnej deviácie v prostredí slovenského školstva. V súčasnosti je možné čítať ho v pdf aj bezplatne.

Eduworld

Pravdepodobne najnavštevovanejšia slovenská webstránka venovaná školstvu, vzdelávaniu a rodičovstvu. 

EDUin

Český informačný portál o školstve a vzdelávaní, ktorý prináša nielen vlastný obsah, ale aj prehľad zaujímavých článkov. 

Rodiče vítáni

Ďalší z portálov venovaných školstvu a vzdelávaniu, ktorý sa usiluje o postupnú zmenu k lepšiemu.

Perpetuum

Český magazín o školstve a vzdelávaní, ktorý v rokoch 2013 až 2018 vychádzal aj v tlačenej podobe (všetky čísla si môžete stiahnuť v pdf). Momentálne pribúda nový obsah na webe.

robertcapek.cz

Českého lektora, učiteľa a didaktika Roberta Čapeka netreba snáď bližšie predstavovať. Vďaka rozhovorom v médiách a jeho aktívnej účasti na viacerých vzdelávacích podujatiach na Slovensku je známy aj u nás. Ak by mohol mať učiteľ len jednu knihu, odporučil by som mu určite autorovu Moderní didaktiku. Učiteľský guru má aj vlastnú webstránku, na ktorej uverejňuje svoje postrehy a komentáre v podobe blogov. Je to zaujímavé a poučné čítanie, ktoré tne často do živého. Práve preto je prudko čítavé. 

E-learningové kurzy Moderná didaktika

Máte chuť ako učiteľ neustále rásť, učiť sa nové zručnosti, ktoré následne využijete v školskej praxi? Potom vás isto potešia bezplatné online kurzy Moderná didaktika s Robertom Čapekom od Komenského Inštitútu. Viac sa o nich dozviete tu.

hundred.org

Fíni vytvorili jeden z najinšpiratívnejších vzdelávacích systémov na svete, napriek tomu ho stále vylepšujú. V roku 2015 boli fínske školy pozvané zapojiť sa do projektu, v ktorom navrhnú, odskúšajú a na záver vyhodnotia svoj vzdelávací experiment (inováciu). Prihlásilo sa viac ako 700 škôl a vybraných 100 projektov môžete sledovať na webstránke hundred.org. Časom pribudlo aj 100 inšpiratívnych projektov zo sveta. Projekt sa oplatí spoznať bližšie, práve zmeny zdola a inšpirácie od kolegov nás posúvajú vpred.  

eduina.cz

Inovatívne vzdelávacie prístupy sa oplatí sledovať, mnohé z nich môžete využiť či realizovať aj na vašej škole. Na Slovensku ich mapuje a oceňuje už druhý rok Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 (generacia30.sk) . Českou obdobou je cena Eduína založená spoločnosťou EDUin na podporu inovácií vo vzdelávaní. Za cieľ si kladie upozorňovať na zaujímavé projekty v českom formálnom i neformálnom vzdelávaní i na projekty podporujúce učiteľskú profesiu. Aktuálny 5. ročník mapuje zaujímavé projekty za rok 2017. So všetkými doteraz ocenenými a prihlásenými projektmi sa môžete zoznámiť v katalógoch na webstránke Eduina.cz. Nechajte sa inšpirovať! 

Oborové didaktiky 

Študovanie neraz teoretizujúcich didaktík vyučovacích predmetov sa na prvý pohľad nemusí javiť ako niečo, načo by mal učiteľ v záplave svojich každodenných povinností čas a chuť. Občas to však môže byť poučné. Pozrite si rozsiahlu českú publikáciu Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektívy, v ktorej sa pracovníkom Masarykovej univerzite v Brne podarilo zosumarizovať históriu, súčasný stav a perspektívy didaktík väčšiny vyučovacích predmetov. 

​Učitelnice
 
Možno ste už počuli o americkom portáli Teachers Pay Teachers, ktorý slúži na online predaj a nákup vzdelávacích materiálov medzi učiteľmi. Funguje na jednoduchom princípe, autor naň uloží svoj materiál a určí mu cenu, za ktorú si ju môžu ostatní užívatelia stiahnuť. Najšikovnejší učitelia si už takto stihli celkom slušne privyrobiť. Myšlienka sa mi páči, preto ma teší, že sa realizuje už aj v Česku. Na portáli Ucitelnice.cz nájdete okolo 1000 vzdelávacích materiálov od českých učiteľov pre rôzne témy a predmety. Sú cenovo dostupné (20 až 80 českých korún) a preto po nich môžu siahnuť aj učitelia na Slovensku. Po preklade do češtiny tam môžete ukladať a ponúkať aj svoje vlastné materiály. Je to celkom výzva, čo poviete? Viac sa o portáli dozviete tu.

Teaching and Learning Toolkit

Čo vo vzdelávaní funguje, a čo by fungovať mohlo? V Anglicku mali školy v ostatných rokoch dostatok slobody na to, aby si robili veci po svojom a nebáli sa vzdelávacích experimentov. Samozrejme, nie všetky inovácie sú funkčné a prospešné. Preto sa britská vláda rozhodla založiť organizáciu Education Endowment Foundation, ktorej cieľom je nové metódy a formy vzdelávania overovať, hodnotiť a sumarizovať na ďalšie využitie. Na webstránke sú jednotlivé odporúčania zoradené do viacerých kategórií. Každé odporúčanie obsahuje informácie o finančnej náročnosti jeho zavedenia do praxe, vekovú kategóriu žiakov, pre ktorých je určené a silu dôkazov, ktoré potvrdzujú jeho prospešnosť. Inšpiratívne čítanie na dlhé letné dni, i v kontexte u nás diskutovaného dokumentu Učiace sa Slovensko.

education.com

Nezáleží na tom, či učíte I. alebo II. stupeň, matematiku či geografiu. Na tejto webstránke nájdete množstvo námetov a nápadov pre všetky vekové kategórie a predmety. Obsah je síce len v angličtine, šikovní učitelia však nebudú mať problém prispôsobiť si ho pre potreby svojich žiakov. Toľko jednoduchých a pritom skvelých nápadov pokope sa len tak nevidí! Zadania niektorých z nich sú na stiahnutie dostupné len platiacim členom, aj bez platenia je však tento web učiteľskou zlatou baňou.

Učiteľské blogy

Ak vám angličtina nerobí problémy, určite sa oplatí sledovať zahraničné učiteľské blogy a webstránky venované vzdelávaniu. Na internete sú ich tisícky a ich preštudovanie by zabralo niekoľko životov. Zúžte svoj záber len na stovku najlepších. Nájdete ich napríklad vo výbere Best Education Blogs, ktorý je aktualizovaný týždenne na základe návštevnosti webstránok a počtu ich fanúšikov na sociálnych sieťach.    

icebreakers.ws

Aj vy máte niekedy potrebu prelomiť ľady? Vo vzdelávaní a práci s rôznorodými skupinami je to priam nutnosťou. ​Ak už aj nejaké „ice-breakery“ poznáte, určite zájdite na stránku, kde ich nájdete takmer celú stovku. Každý z nich je detailne opísaný a pomocou filtrov nájdete vždy ten, ktorý práve potrebujete. 

hra.navrat.sk   

Život je hra a o to viac to platí pri deťoch. Na stránke, ktorá vznikla ako súčasť projektu občianskeho združenia Návrat s názvom Detstvo potrebuje hru od už v roku 2014, nájdete nielen informácie o hrách ako takých, ale aj námety a video návody k viacerým hrám pre deti predškolského veku.

Trello

Máte chaos vo svojich úlohách, plánoch a povinnostiach? Urobte si poriadok s webovou aplikáciou Trello, s ktorou budete pracovať efektívnejšie a prehľadnejšie, čo vám môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti. Trello je aj ideálnym pomocníkom pri spolupráci, riešení projektov a uplatnenie nájde aj v škole (viac možností jeho využitia v škole je opísaných tu). Funguje na jednoduchom princípe nástenky, ​na ktorú pripínate lístočky do stĺpcov (kategórií), čím sa veci stávajú prehľadnými.

cojsemvyzkousela.cz  

Čo na Slovensku chýba a trochu i prekvapuje, je minimum učiteľských blogerov či blogeriek. V Česku sú na tom o niečo lepšie – oplatí sa tam sledovať webstránky a blogy hneď viacerých kolegov a kolegýň. Takou je aj Jitka Rambousková. Ak ste fanúšikom využívania technológií vo vzdelávaní, jej stránka sa pre vás stane bohatou studnicou nápadov a inšpirácií. Nové príspevky na nej pribúdajú tak rýchlo, až to nestačím sledovať.  

ktochyba.sk

Každé dieťa má právo dosiahnuť svoje osobné maximum v skupine svojich rovesníkov, spolužiakova kamarátov. Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelanie v škole, ktorá mu je najbližšia. Kto chýba je nový projekt na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania na slovenských základných školách. Okrem základných informácií o inklúzii webstránka obsahuje aj množstvo inšpiratívnych článkov, príklady dobrej praxe a možno spolupráce s odborníkmi.

PenPal Schools
 
Otvorte sa svetu a umožnite žiakom učiť sa spolu s ich rovesníkmi zo zahraničia. Okrem Skype in the Classroom (bit.ly/skypeskola), Postcrossingu (postcrossing.com) či eTwinningu (etwinning.net) to môžete skúsiť aj s PenPal Schools na adrese penpalschools.com. Zaregistrovanie je bezplatné pre učiteľa i žiakov. Následne si môžete vybrať zo stoviek tém, na ktorých môžu žiaci pracovať. Jednotlivé témy obsahujú stručné zadania. Žiaci komunikujú so svojimi rovesníkmi a spoločne zdieľajú svoje poznatky na témy ako sú architektúra a školy vo svete, životné prostredie, ľudské práva a pod. Celé to funguje tak trochu ako sociálna sieť, ktorá vám umožňuje písať nielen komentáre, ale vkladať aj fotografie, videá či zvukové nahrávky.

Trimino

Potrebujete vytvoriť zaujímavú krátku aktivitu na opakovanie učiva, najlepšie rýchlo a jednoducho? Vyskúšajte šikovnú webovú aplikáciu Trimino (bit.ly/triminos), pomocou ktorej vytvoríte sadu trojuholníkových kartičiek. Tie tvoria väčší útvar a ich strany sa spájajú ako dvojice pojmov (napr. štát a jeho hlavné mesto). Na stránke len zadáte dvojice pojmov a vygenerujete hru v pdf na tlač. Viac informácií o možnostiach Trimina nájdete v článku na českej stránke dejtemipevnybod.cz.

Tab 1

Tab 2

Tab 3