Hore

Kvízujte svetovo a zmeňte školu ako ju poznáte. Cez Kahoot! sa to dá

Učenie za pomoci hier (game-based learning) malo vo vzdelávaní vždy svoje miesto a opodstatnenie. So zavádzaním digitálnych technológií do škôl sa využívanie hier pri dosahovaní edukačných cieľov ešte zintenzívnilo. Učitelia nemali v rukách ešte nikdy tak širokú škálu prostriedkov a možností, ktorými by školu spravili hrou. Hrou, ktorá učí. Ak vás zaujíma problematika tohto typu učenia podrobnejšie, odporúčam rozsiahly článok na českom metodickom portáli RVP. Jedným z najlepších nástrojov, ktoré môžete pri zavádzaní princípov učenia sa hraním vo svojom pedagogickej práci využívať je aplikácia Kahoot!

Kahoot! je aplikácia, ktorej korene siahajú do roku 2013, kedy ju po dlhom testovaní spustili odborníci z nórskeho pedagogického prostredia. Jej princíp je jednoduchý, no o to viac efektívny. V podstate ide o premenu tradičného overovania vedomostí prostredníctvom kvízu v novej, žiakov hlbšie aktivizujúcej forme s využitím digitálnych technológií – počítača, dataprojektoru a mobilných zariadení ako sú tablety alebo smartfóny.  

Oproti bežným kvízom a testovaniu má Kahoot! niekoľko výhod. V užívateľsky intuitívnom prostredí v ňom dokáže učiteľ v priebehu krátkeho času vytvárať vedomostné hry na ľubovoľné témy. Atraktivita takto vytvorených hier pre žiakov spočíva vo vytvorení vzrušujúcej atmosféry súťaže, prekvapenia a možnosti zažiť úspech. Žiaci sa do kvízu zapájajú prostredníctvom mobilných zariadení (v školách cez tablety alebo počítače,  môžu však využiť aj vlastné smartfóny s pripojením na internet), ktoré slúžia počas hry ako hlasovacie zariadenia. Fascinácia Kahootom! vychádza aj z toho, že žiaci súťažia spolu a navzájom. Po každej otázke majú okamžitú spätnú väzbu na svoju odpoveď a vidia ako v hre stoja v porovnaní so spolužiakmi. V modernej pedagogike sa častokrát zdôrazňuje odklon od súťaživosti k spolupráci, človek má však súťaživosť v sebe pevne zakorenenú a chuť hrať je prirodzená. Nevyužiť silnú motiváciu, ktorá je so súťažou spojená by bolo zo strany učiteľa chybou.

Okamžitá spätná väzba v podobe výsledkov je hodnotnou informáciou nielen pre jednotlivých žiakov, ale aj pre učiteľa, ktorý sa dozvie, ktorý žiak má aké vedomosti, v čom je dobrý a čomu treba venovať ešte viac času. 

O tom, že Kahoot! skutočne funguje som sa presvedčil aj počas projektu Digiškola na kolesách (reportážFB stránka), kde som ho ako lektor vzdelávacích aktivít v pojazdnej tabletovej učebni používal. Reakcie žiakov boli vždy len kladné, ich nadšenie z nového a zábavného nefalšované. Odvtedy ho používam (v rozumnej miere) aj vo vyučovaní geografie a je to paráda. Kto si to sám nevyskúša, možno neuverí.  

Ako využiť Kahoot! na viacero spôsobov

  • Na záver vyučovacej hodiny overte znalosti žiakov niekoľkými dobre položenými otázkami. Dlhšia hra sa zas môže premeniť na vedomostnú súťaž po ukončení tematického celku. Neodporúča sa však vytvárať viac ako 10 až 15 otázok na jednu hru. Najúspešnejší žiaci môžu byť, samozrejme, ocenení. 

  • Na začiatku hodiny prekvapte žiakov niekoľkými otázkami z učiva, ktoré len idete preberať. Oboznámite ich s cieľmi hodiny a spoločne zistíte, čo o téme vedia, prípadne, čomu sa treba počas vyučovacej hodiny venovať dôslednejšie. Žiakov upozornite, že nesprávne odpovede nie sú ich zlyhaním.

  • Organizujte pravidelné celoškolské vedomostné súťaže, do ktorých sa môžu žiaci dobrovoľne prihlásiť. Môžu byť viaceré – zamerané na konkrétne predmety, alebo len jedna s otázkami z každej oblasti. Je len na vás, či žiakov rozdelíte do vekových kategórií, alebo to skúsite všetci spoločne. Jednotlivé hry môžu byť súčasťou celoškolskej vedomostnej ligy, ktorej kolá sa hrajú raz mesačne počas celého školského roka. Žiaci, ktorí sa v hre umiestnia na prvých desiatich miestach získavajú za svoje každé umiestnenie príslušný počet bodov, ktorý sa zapisuje do školského rebríčka. Víťaz získava desať bodov, žiak umiestnený na desiatom miesta si pripíše jeden bod.

  • Súťažte so žiakmi z iných škôl. Dohodnite si spoločnú súťaž prostredníctvom kolegov na iných školách. Žiaci z dvoch alebo viacerých škôl môžu do hry cez game pin vstúpiť v rovnakom čase a súťažiť tak navzájom. 

  • Poskytnite žiakom kód hry (game pin), aby ju mohli hrať na svojom tablete, mobile alebo počítači aj doma. 

  • Využite Kahoot! na prieskum názorov alebo preferencií vo vašej triede. Okrem kvízov môžete v Kahoot! vytvárať aj dotazníky (survey), pomocou ktorých dostanete rýchle odpovede na vaše otázky aj s ich kvantitatívnym vyhodnotením.

  • Zadajte žiakom tvorbu ich vlastných kvízov na vybrané témy. Počas školského roka sa môžu žiaci v triede striedať tak, aby na každú ďalšiu hodinu pripravil krátky kvíz z posledného učiva iný žiak. Formulácia vlastných otázok je pre žiakov dôležitou súčasťou učenia. Žiaci tvorbu kvízov milujú a budú ich chcieť robiť stále!

  • Skúste hrať aj niektoré na Kahoot! verejne zdieľané hry (public kahoots). Pomocou kľúčových slov a filtrov nájdete hry na témy, ktoré práve potrebujete. Väčšina je v angličtine, ale nájdu sa aj hry v iných jazykoch. 

  • Skúste Kahoot! využiť nielen pri diagnostike a fixácii vedomostí, ale spravte to naopak – učte ním nové učivo, o ktorom vaši žiaci nič nevedia. Ako na to a prečo to funguje si prečítate tu (v angličtine).

  • Zoznámte sa s dobrými radami ako urobiť vaše hry efektívnejšie a lepšie. Tento článok (v angličtine) vás posunie správnym smerom. Ako robiť dobré a rôznorodé otázky vám poradí zas tento článok.

Ako to celé funguje?

Ak vás Kahoot! zaujal, pozrime sa bližšie na jeho praktické použitie priamo na vyučovacích hodinách. So vzhľadom aplikácie a priebehom hry vás oboznámi vložené inštruktážne video z dielne Edulab. Podrobný opis užívateľského prostredia Kahoot! a práce v ňom nájdete na tomto odkaze. Ak by ste si chceli na tablete alebo vašom smartfóne pokusne zahrať aspoň jednu hru, nech sa páči, môžete to vyskúšať napríklad s touto (na spustenie hry cez počítač sa potrebujete bezplatne registrovať). Po spustení aplikácie Kahoot! na vašom mobilnom zariadení napíšte číslo (game pin), ktoré je pre každú v Kahoot! vytvorenú hru unikátne. V tomto prípade je to 692145. Po zadaní čísla napíšte meno, pod ktorým chcete hrať a stlačte tlačítko Play.

Novinkou je aplikácia (pre iOS a Android), ktorá umožňuje hrať kvízy aj v režime jedného hráča (single player). To znamená, že žiaci môžu hrať vami vytvorený a zdieľaný kvíz aj doma (napr. ako formu domácej úlohy) bez toho, aby sa pozerali na otázky na hlavnej obrazovke v triede. Viac o možnostiach aplikácie sa dozviete v tomto článku.  

Kde nájdete hotové hry pre školskú geografiu?

Na Lepšej geografii sú k dispozícii vytvorené hry pre viaceré učivá a témy. Ďalšie postupne pribúdajú. Všetky nájdete v prehľadnom zozname tu.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť