Hore

Spoznajte priebeh 2. svetovej vojny na území Slovenska. Virtuálna výstava Oslobodenie je unikátnym dielom

Spoznajte priebeh 2. svetovej vojny na území Slovenska. Virtuálna výstava Oslobodenie je unikátnym dielom

Súčasné múzeá a galérie už  nie sú len priestory so staticky vystavenými dielami a exponátmi. Pre návštevníkov pripravujú množstvo akcií, viaceré majú prepracované programy a metodiky pre školy. Čoraz častejšie vychádzajú z budov aj do online priestoru a vznikajú zaujímavé online prezentácie. Dodnes mi utkvela v pamäti výstava SNG Sen × skutočnosť, venovaná umeniu a propagande v slovenskom štáte v rokoch 1939 – 1945. Historické súvislosti ilustruje obrazovým materiálom, zvukovými a audiovizuálnymi záznamami.

Podobným projektom je aj virtuálna výstava Oslobodenie, na tvorbe ktorej spolupracovalo Múzeum SNP s Vojenským historickým ústavom, Slovenským filmovým ústavom a Ústavom technológií a inovácií. Výsledkom je pútavé podanie jedného z kľúčovým momentov našich dejín, ktorého kostru tvorí interaktívna časová os. Tá je doplnená o dobové fotografie, digitalizované exponáty, filmové ukážky, mapy a dokonca aj online hry.

Verím, že práve takto vyzerá budúcnosť vzdelávacích materiálov a časom sa možno dočkáme aj podobne koncipovaných e-učebníc. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť