Hore

Stredná Amerika a Karibik (kvíz)

Kvíz má za úlohu precvičiť nielen faktické vedomosti, ale najmä rozvinúť praktické kompetencie ako sú čítanie máp a grafov. Jeho úlohy idú nad rámec bežného učiva. Prípadné nesprávne odpovede zo strany žiakov by preto nemali byť chápané ako ich nevedomosť, ale skôr ako proces oboznamovania sa s novým.

Kvíz vznikol v spolupráci s projektom Svet okolo nás pre program Kuba – dve tváre slobody. V režime celej obrazovky ho spustíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť vo veľkom. Kvíz venovaný Kube je na tomto odkaze.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály