Hore

Značka: kvíz

Obyvateľstvo a sídla Európy (kvíz)

Kvíz má za úlohu preveriť vedomosti o obyvateľstve a sídlach Európy. Nie je vytvorený ako náhrada testu. Žiakovi má slúžiť na prehĺbenie a osvojenie si poznatkov. Nevadí, ak bude žiak na prvý...

Vodstvo Európy (kvíz)

Kvíz má za úlohu preveriť vedomosti o vodstve (najmä riekach) Európy. Nie je vytvorený ako náhrada testu. Žiakovi má slúžiť na prehĺbenie a osvojenie si poznatkov. Nevadí, ak bude žiak...

Okrasné okresy (divý kvíz o okresoch Slovenska)

Od zajtra 8.4. platí až do skončenia Veľkonočných sviatkov obmedzenie pohybu obyvateľov. Presun je povolený len v rámci okresu. S niekoľkými výnimkami. Ľudia sa začali horúčkovito zaujímať o priebeh hraníc svojich...

Povrch Európy (kvíz)

Kvíz má za úlohu preveriť vedomosti o pohoriach a nížinách Európy. Obsahuje aj geografické prvky, ktoré idú nad rámec bežného učiva základnej školy. Zároveň obsahuje aj úlohu na prepojenie s učivom 5. ročníka. Kvíz...

Poloha a členitosť Európy (kvíz)

Kvíz má za úlohu preveriť vedomosti o polohe a názvoch morí, zálivov, prielivov, ostrovov a polostrovov Európy. Obsahuje aj geografické prvky, ktoré idú nad rámec bežného učiva základnej školy. Kvíz nie...

Hospodárstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o hospodárstve Ázie, preverí nielen vedomosti, ale najmä geografické kompetencie žiakov (čítanie z máp a grafov, práca s fotografiami). Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať...

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o obyvateľstve a sídlach Ázie, preverí nielen vedomosti, ale aj geografické kompetencie žiakov (čítanie z máp a grafov). Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať atlas. Môžu...

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Vedomostný kvíz o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska preverí vedomosti žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci ZŠ môžu najskôr pri riešení mapových úloh pracovať...

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o rastlinstve a živočíšstve Ázie preverí vedomosti žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení mapových úloh pracovať s atlasom....

Vodstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o vodstve Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení úloh pracovať so školským atlasom....