Hore

Značka: kvíz

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o obyvateľstve a sídlach Ázie, preverí nielen vedomosti, ale aj geografické kompetencie žiakov (čítanie z máp a grafov). Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať atlas. Môžu...

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Vedomostný kvíz o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska preverí vedomosti žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci ZŠ môžu najskôr pri riešení mapových úloh pracovať...

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o rastlinstve a živočíšstve Ázie preverí vedomosti žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení mapových úloh pracovať s atlasom....

Vodstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o vodstve Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení úloh pracovať so školským atlasom....

Podnebie Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o podnebí Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení úloh pracovať so školským atlasom....

Povrch Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o povrchu Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení úloh pracovať so školským atlasom....

Poloha a členitosť Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o polohe a členitosti Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu počas riešenia úloh pracovať aj so školským...

Kaukazská oblasť (kvíz)

Oblasť Kaukazu nepatrí medzi tie, ktorým by sa školská geografia bližšie venovala. Napriek tomu sa vám môže zísť krátky kvíz, ktorý pokrýva základné geografické poznatky...

Irán (kvíz)

Niekedy je vhodné zamerať sa detailnejšie aj na štáty, ktoré v školskej geografii prehliadame. Vyskúšajte kvíz venovaný Iránu. Na správne zobrazenie kvízu odporúčame počítač a prehliadač Google Chrome. V režime celej...

Juhovýchodná Európa (kvíz)

Ako poznáte oblasť juhovýchodnej Európy? Vyskúšajte svoje poznatky v jednoduchom kvíze, ktorý má za úlohu zopakovať tematický celok školskej geografie. Niektoré otázky sú praktické a vyžadujú prácu s mapou...