Hore

Aj kartografi majú zmysel pre humor. Švajčiarske oficiálne mapy skrývajú viacero obrázkov

Aj kartografi majú zmysel pre humor. Švajčiarske oficiálne mapy skrývajú viacero obrázkov

Kartografi sú známi svojou precíznosťou, veď tvorba máp je založená práve na presnosti. Nepresnosti v historických mapách nás neprekvapujú a radi sa na nich zabavíme (pár príkladov), v súčasných mapách by sme ich však nečakali. O to viac nás môže prekvapiť, že sú tam často zámerne. Kartografické spoločnosti vkladajú do máp občas malé nepresnosti, aby pomocou nich odhalili kopírovanie svojich máp konkurenciou (príkladom je Oxygen Street v Edinburghu). V oficiálnych topografických mapách Švajčiarska (Swisstopo) sa vyskytuje aj niekoľko chybičiek, ktoré sú vtipom. Autori máp ich tam prepašovali pre svoje potešenie a nevšimlo si ich ani pozorné oko kontrolórov. Na mapách tak môžeme vidieť napríklad svišťa, nahú ženu, komiksovú tvár, rybu či turistu. Detailne o nich pojednáva tento článok v angličtine. Obsahuje aj odkaz na oficiálny mapový portál Švajčiarska, na ktorom okrem profesionálne vynikajúcich máp zaujme najmä doplnok Cesta časom (Journey Through Time). Umožňuje prezeranie topografických máp Švajčiarska od roku 1871 po súčasnosť. Osobne ma zaujalo, že metóda vrstevníc sa pri zobrazovaní povrchu vo Švajčiarsku začala používať až v 50. rokoch 20. storočia. Dovtedy vládli mapám sklonové šrafy.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť