Hore

Etnické zloženie “žalára národov”

Etnické zloženie “žalára národov”

Aké národy spoločne obývali Rakúsko-Uhorsko, neslávne známe aj pod nelichotivou prezývkou “žalár národov”? Aj letmý pohľad na mapu dáva tušiť, že išlo o multinárodnú ríšu, ktorá mohla turbulentné 19. a 20. storočie prežiť len ťažko. Rozpad ríše, vznik národných štátov a dve svetové vojny sa pričinili o dramatické prekreslenie etnických hraníc. Očividný je najmä odchod (veľakrát nútený) Nemcov z Čiech, Slovenska alebo Rumunska. Na mape však nie sú viditeľné masové presuny obyvateľstva medzi územím Slovenska a Maďarska, “zmiznutie” židovského etnika alebo pomalá asimilácia Rusínov, ktorí boli na dobovej etnickej mape zahrnutí pod Ukrajincami. 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku