Hore

Etnické zloženie “žalára národov”

Etnické zloženie “žalára národov”

Aké národy spoločne obývali Rakúsko-Uhorsko, neslávne známe aj pod nelichotivou prezývkou “žalár národov”? Aj letmý pohľad na mapu dáva tušiť, že išlo o multinárodnú ríšu, ktorá mohla turbulentné 19. a 20. storočie prežiť len ťažko. Rozpad ríše, vznik národných štátov a dve svetové vojny sa pričinili o dramatické prekreslenie etnických hraníc. Očividný je najmä odchod (veľakrát nútený) Nemcov z Čiech, Slovenska alebo Rumunska. Na mape však nie sú viditeľné masové presuny obyvateľstva medzi územím Slovenska a Maďarska, “zmiznutie” židovského etnika alebo pomalá asimilácia Rusínov, ktorí boli na dobovej etnickej mape zahrnutí pod Ukrajincami. 

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály