Hore

Etnické zloženie „žalára národov“

Etnické zloženie „žalára národov“

Aké národy spoločne obývali Rakúsko-Uhorsko, neslávne známe aj pod nelichotivou prezývkou „žalár národov“? Aj letmý pohľad na mapu dáva tušiť, že išlo o multinárodnú ríšu, ktorá mohla turbulentné 19. a 20. storočie prežiť len ťažko. Rozpad ríše, vznik národných štátov a dve svetové vojny sa pričinili o dramatické prekreslenie etnických hraníc. Očividný je najmä odchod (veľakrát nútený) Nemcov z Čiech, Slovenska alebo Rumunska. Na mape však nie sú viditeľné masové presuny obyvateľstva medzi územím Slovenska a Maďarska, „zmiznutie“ židovského etnika alebo pomalá asimilácia Rusínov, ktorí boli na dobovej etnickej mape zahrnutí pod Ukrajincami. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť