Hore

Ako bude rásť svetová populácia do roku 2100?

Podľa nedávno publikovanej oficiálnej správy OSN sa počet obyvateľov Zeme do roku 2050 vyšplhá až na úroveň 10 miliárd. Následne sa rast výrazne spomalí a začiatkom 22. storočia by sa mala ľudská populácia ustáliť na 11 miliardách. Zaujímavejšie ako celosvetové čísla sú však demografické trendy v jednotlivých svetadieloch. Podiel Ázie, v ktorej žije momentálne až 60% obyvateľov planéty bude postupne klesať na úkor Afriky. Tá by sa jej mala podľa odhadov do roku 2100 takmer vyrovnať. Najdôležitejšie závery správy OSN sú v angličtine dostupné na npr.org, v slovenčine sa im venuje článok v denníku Pravda. Ak preferujete skôr vizualizáciu v podobe grafov, viac vám napovie animácia nižšie. 

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii