Hore

Ako staré je obyvateľstvo jednotlivých svetadielov?

Ako staré je obyvateľstvo jednotlivých svetadielov?

Obyvateľstvo Európy je najstaršie na svete. I keď sa problémy starnutia populácie najčastejšie spomínajú pri Japonsku, štát s vôbec najstarším obyvateľstvom je Monako. Jednoznačne najmladším svetadielom je Afrika, zo štátov je to Niger. Mapa zobrazuje mediánový vek pre všetky svetadiely a vybrané štáty (vek, ktorý rozdeľuje populáciu na dve rovnako početné časti – polovicu s nižším a polovicu s vyšším vekom ako je medián – Krátky slovník základných demografických pojmov). Jeho hodnota pre Slovensko je v súčasnosti 40,2 roka. Viac informácií k mape s grafmi a štatistickými údajmi nájdete na stránke Visual Capitalist. Ak by vás zaujímali akékoľvek ďalšie údaje o obyvateľstve sveta, pravdepodobne ich nájdete na Our World in Data.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť