Hore

Ako za 50 rokov takmer zmizlo Aralské jazero

Ako za 50 rokov takmer zmizlo Aralské jazero

Postupné miznutie Aralského jazera je známym fenoménom, ktorý netreba bližšie predstavovať. Napriek všetkým informáciám, ktoré o ňom máme, je pohľad na mapu šokujúci. Pozrite si časozbernú animovanú mapu, ktorá zobrazuje postupné zmenšovanie plochy Aralského jazera od šesťdesiatych rokov 20. storočia až po súčasnosť. Ak by ste si chceli mapu doplniť aj textom, skúste napríklad tento alebo tento článok

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať