Hore

Značka: Ázia

Hospodárstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o hospodárstve Ázie, preverí nielen vedomosti, ale najmä geografické kompetencie žiakov (čítanie z máp a grafov, práca s fotografiami). Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať...

Život v uzavretom meste. Dokumentárny film o boji čínskeho Wuhanu s epidémiou koronavírusu

To, čo sme donedávna sledovali len z diaľky, nám zmenilo dni na nepoznanie. Čínska epidémia koronavírusu je už svetovou pandémiou a život ustal aj na Slovensku. Každý deň sledujeme nové informácie...

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o obyvateľstve a sídlach Ázie, preverí nielen vedomosti, ale aj geografické kompetencie žiakov (čítanie z máp a grafov). Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať atlas. Môžu...

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o rastlinstve a živočíšstve Ázie preverí vedomosti žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení mapových úloh pracovať s atlasom....

Vodstvo Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o vodstve Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení úloh pracovať so školským atlasom....

Podnebie Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o podnebí Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení úloh pracovať so školským atlasom....

Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Číne (výukové karty)

Sada výukových kariet, ktorá približuje vybrané pamiatky kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Číne, pozostáva z tridsiatich kariet – 15 fotografií a 15 informačných kariet s názvom a textovým opisom pamiatky...

Povrch Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o povrchu Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu najskôr pri riešení úloh pracovať so školským atlasom....

Vzduch, ktorý dusí. Pre smog v indických mestách nevidieť Slnko

Človek si neváži to, čo vníma ako samozrejmé. V našom prípade je to prístup k pitnej vode, alebo čistý vzduch. Znečistenie ovzdušia spôsobuje respiračné ochorenia a každoročne si vyžiada milióny obetí. Aj keď sú...

Poloha a členitosť Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o polohe a členitosti Ázie preverí vedomosti vašich žiakov a zároveň im poskytne okamžitú spätnú väzbu. Žiaci základných škôl môžu počas riešenia úloh pracovať aj so školským...