Hore

Čo jeme a ako sa odlišuje strava medzi národmi? (infografika)

Objem a zloženie potravy ľudí vo svete sú rôznorodé. Závisia nielen od ekonomickej vyspelosti jednotlivých štátov, ale aj od ich prírodných podmienok a tradícií, ktoré vplývajú na skladbu jedálnička. To, čo jeme sa mení aj v čase. Kým pred päťdesiatimi rokmi tvorilo mäso len 6% prijímaných kalórií priemerného pozemšťana, v súčasnosti je to už okolo 10%. Dramatické zmeny stravy sú typické najmä pre rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky sveta, ktorých bohatnúci obyvatelia prijímajú západný životný štýl spájaný s vysokou konzumáciou mäsa. Spotreba mäsa v Číne za ostatných päťdesiat rokov tak napríklad stúpla z 3 na 17% z celkového množstva prijímaných kalórií. Bližší pohľad na zloženie stravy vybraných národov sveta si môžete vytvoriť vďaka interaktívnej infografike z dielne National Geographic, ktorá vyšla pod názvom What the World Eats už v roku 2014, ako súčasť témy Budúcnosť jedla. Grafy umožňujú sledovať zmeny v zložení potravy v časovom rozpätí niekoľkých desiatok rokov a zároveň porovnávať rozdiely v strave medzi štátmi. Po fotografickom projekte Hungry Planet tak ide o ďalší zdroj informácií k téme jedla, ktorej sa slovenská školská geografia venuje priam trestuhodne málo.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku