Hore

Dejiny Ruska v skratke

Pre pochopenie súčasného sveta je dôležité poznať dejiny. Nielen tie svetové, ale aj národné. Keď nie podrobne, tak aspoň z rýchlika. Nie som fanúšik fastfoodového vzdelávania, no edukačné videá, majú schopnosť vysvetliť základné dejinné premeny rýchlo a zapamätateľne. Výborným príkladom tohto typu edukačných videí je séria Epic History, v rámci ktorej boli spracované aj dejiny Rusov a Ruska. Pozrite si dejiny veľkého národa v malom videu. Prvá časť sa venuje dejinám po obdobie konca vlády rodu Rurikovcov. S titulkami by mohol materiál slúžiť aj priamo na vyučovacích hodinách. Príkladom historicky časozberného mapového videa o území Slovenska je krátky dokument z dielne Múzea SNP.
Comments are closed.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať