Hore

Európa bez hraníc. Realita, ktorú si treba vážiť

Európa bez hraníc. Realita, ktorú si treba vážiť

V časoch krízy a nárastu protisystémových nálad je potrebné si pripomenúť, za čo ako Európania vďačíme Európskej únii a Schengenskému priestoru. Od konca druhej svetovej vojny až do vojny v Donbase nepostihol Európu ​žiadny medzištátny konflikt. Naše národy zdieľajú spoločný priestor s viac ako 16 500 km hraníc, na ktorých nie je žiadna stráž, kontrola ani strach. Tak trvácne mierové spolunažívanie toľkých rozdielnych národov je fenomén, ktorý vytŕča z knihy dejín plnej konfliktov a vojen ako záložka. Ako memento toho, že mier je samozrejmosťou len dovtedy, kým nezačne vojna. Fotograf Valerio Vincenzo sa rozhodol, že európsku súdržnosť zachytí v obrázkoch hraníc, ktoré akoby ani neboli. Vznikol projekt Borderline, the Frontiers of Peace. Tam, kde ešte pred niekoľkými desiatkami rokov stáli ploty a strieľne veží, dnes prechádza pokojný chodník pre peších a cyklistov. Nie je úžasné, čo sa nám Európanom spoločne podarilo? 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať