Hore

Fotogaléria nebezpečných prejavov počasia SHMÚ

Fotogaléria nebezpečných prejavov počasia SHMÚ

Pod záštitou Slovenskej meteorologickej spoločnosti ponúka SHMÚ od začiatku marca 2018 možnosť podieľať sa na tvorbe databázy nebezpečných meteorologických a hydrologických javov na území Slovenska. Na adrese foto.shmu.sk (alebo na stránke SHMÚ vpravo na hlavnej lište meteorologického spravodajstva) je pripravená galéria, ktorá sa môže s pomocou verejnosti napĺňať fotografiami týchto javov a ich následkov. Po registrácii je do galérie možné pridávať aj fotografie historických udalostí, no je nutné, aby boli autorské, prípadne so súhlasom autora. Ľudia môžu prispieť nielen fotografiami škôd spôsobených danými udalosťami, ale aj fotografiami ďalších sprievodných javov (napr. pri krupobití okrem škôd na majetku aj samotné krúpy či oblačné štruktúry; pri škodách spôsobených snehom (polámané stromy, preborené strechy…) aj výšku snehovej pokrývky; atď.). K jednotlivým fotografiám je potrebné pridať aspoň jednu spomedzi značiek (tagov), ktorá určí základný popis javu, podľa čoho ich bude možné neskôr vyhľadávať. K jednotlivým fotografiám je možné pridať podrobnejší popis udalosti, pripojiť odkaz na dokumentačný článok alebo video, ako aj upraviť meta údaje. Každý príspevok bude posudzovaný jedným z administrátorov a zverejnený až po jeho schválení, prípadne zamietnutý s odôvodnením. Administrátori môžu k fotografiám pridať aj ďalšie značky, ktoré užívatelia k dispozícii nemajú. Galéria bude slúžiť na vedecko-výskumné a prezentačné účely, aktuálne príspevky budú pomáhať aj pri analýze a následnej krátkodobej predpovedi nebezpečných javov. V neposlednom rade môžu byť fotografie využité aj na vyučovaní geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť