Hore

Problémy životného prostredia na fotografiách víťazov Environmental photographer of the year

Problémy životného prostredia na fotografiách víťazov Environmental photographer of the year

Vplyvom človeka sa fungovanie systémov Zeme rýchlo mení. Niekde sú prejavy zmien nepatrné, inde je ich sila neprehliadnuteľnou. Vnímať zmeny je možné na vlastnej koži, cez množstvo nameraných dát, opísaných javov a procesov, vedeckých štúdií. Silný obraz zmien a problémov životného prostredia vo svete však prinášajú aj filmári a fotografi. Pozrite si víťazné fotografie súťaže Environmental photographer of the year 2021, ktoré boli uverejnené v The Guardian. Snímky sprevádza stručný opis zabezpečujúci kontext, čo sa dá zaujímavo využiť aj vo vyučovaní. Nechajte žiakov podrobne sa oboznámiť s fotografiami a požiadajte ich, aby z nich počas práce v skupinách vybrali tri, ktoré ich najviac „zasiahli“. Prečo si vybrali práve tieto a aké zmeny či problémy zobrazujú? Kde a prečo k týmto zmenám dochádza? 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť