Hore

Historické zobrazenia Slovenska z prelomu 19. a 20. storočia

Historické zobrazenia Slovenska z prelomu 19. a 20. storočia

Najznámejším historickým dielom, ktoré sa súborne venovalo geografii a dejinám dnešného územia Slovenska, sú nepochybne Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku (tzv. Notície) od Mateja Bela, ktoré vychádzali v rokoch 1735 až 1742 v rakúskej Viedni. V digitálnej podobe si ich môžete (v latinčine) prelistovať na tomto odkaze. Okrem textovej časti obsahujú aj mapy viacerých stolíc od Samuela Mikovíniho a zobrazenia vybraných miest a hradov. O približne 150 rokov neskôr vychádzalo ďalšie reprezentatívne dielo – priamo z pera korunného princa Rudolfa Habsburského. Ten sa podujal zostaviť monumentálnu ľudovú encyklopédiu o Rakúsko-Uhorsku, na ktorej mala pod jeho záštitou pracovať duchovná elita krajiny. Vydaním diela chcel u všetkých národov ríše podporiť lásku k vlasti. Toto dielo, Rakúsko-uhorská monarchia slovom i obrazom, skrátene nazývané aj ako Dielo korunného princa, malo 24 zväzkov a bolo dokončené dlho po Rudolfovej smrti v roku 1902. Celé je dostupné online (v nemčine a maďarčine) na stránke austria-forum.org. Slovensko je spracované v 21. zväzku, ktorý si môžete prelistovať tu. Okrem textu obsahuje množstvo dobových zobrazení, ktoré sú jedinečným svedectvom o niekdajšej podobe našich miest, obcí a hradov. Všetky kresby sú vo vysokom rozlíšení dostupné v tejto galérii.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť