Hore

Historické zobrazenia Slovenska z prelomu 19. a 20. storočia

Historické zobrazenia Slovenska z prelomu 19. a 20. storočia

Najznámejším historickým dielom, ktoré sa súborne venovalo geografii a dejinám dnešného územia Slovenska, sú nepochybne Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku (tzv. Notície) od Mateja Bela, ktoré vychádzali v rokoch 1735 až 1742 v rakúskej Viedni. V digitálnej podobe si ich môžete (v latinčine) prelistovať na tomto odkaze. Okrem textovej časti obsahujú aj mapy viacerých stolíc od Samuela Mikovíniho a zobrazenia vybraných miest a hradov. O približne 150 rokov neskôr vychádzalo ďalšie reprezentatívne dielo – priamo z pera korunného princa Rudolfa Habsburského. Ten sa podujal zostaviť monumentálnu ľudovú encyklopédiu o Rakúsko-Uhorsku, na ktorej mala pod jeho záštitou pracovať duchovná elita krajiny. Vydaním diela chcel u všetkých národov ríše podporiť lásku k vlasti. Toto dielo, Rakúsko-uhorská monarchia slovom i obrazom, skrátene nazývané aj ako Dielo korunného princa, malo 24 zväzkov a bolo dokončené dlho po Rudolfovej smrti v roku 1902. Celé je dostupné online (v nemčine a maďarčine) na stránke austria-forum.org. Slovensko je spracované v 21. zväzku, ktorý si môžete prelistovať tu. Okrem textu obsahuje množstvo dobových zobrazení, ktoré sú jedinečným svedectvom o niekdajšej podobe našich miest, obcí a hradov. Všetky kresby sú vo vysokom rozlíšení dostupné v tejto galérii.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať