Hore

Hranice, ktoré vidieť na satelitných snímkach

Hranice, ktoré vidieť na satelitných snímkach

Štátne hranice sú ľudským konštruktom. Majú však priamy dopad nielen na život obyvateľov jednotlivých štátov, ale aj na krajinu, ktorú zvierajú. Mnohé z hraníc vo svete sú dokonca viditeľné aj pri pohľade zhora – napr. na satelitných snímkach. Výrazným príkladom je trojica juhoamerických štátov Argentína, Paraguaj a Brazília (obrázok nižšie). Odlišný spôsob využívania pôdy a prístup k prírodným zdrojom v Argentíne je očividný. Viac príkladov si môžete pozrieť tutu alebo tu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť