Hore

Ktoré štáty sú etnicky najrôznorodejšie a naopak?

Ktoré štáty sú etnicky najrôznorodejšie a naopak?

Koncept národných štátov nám nebol daný zhora a z historického hľadiska nie je odvekým. Z pohľadu Európanov, ktorých štáty patria vo svete k etnicky najmenej rôznorodým, sa to však môže zdať inak. Obyvateľstvo súčasného Slovenska je relatívne homogénne, ešte pred sto rokmi žila na našom území pestrejšia národná zmes. Pre Poľsko to platí ešte výraznejšie. V súčasnosti v ňom žijú prakticky len Poliaci. Geografov neprekvapí, že najpestrejšie národnostné zloženie majú africké štáty, ktorých hranice boli vytvorené umelo. Neraz doslova s pravítkom v ruke od mocenského stola európskych koloniálnych veľmocí. Nerešpektovanie etnických hraníc sa tam dodnes v niektorých štátoch prejavuje v podobe etnických konfliktov a občianskych vojen. Samozrejme, etnická pestrosť nie je pre štáty apriori negatívna. Pokojné a obohacujúce spolunažívanie medzi etnikami pod jednou strechou závisí od miery ich vzájomnej dohody a rešpektu. Pozrite si mapu sveta a článok na The Washington Post, ktoré sa venujú práve etnickej rôznorodosti v štátoch sveta.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť