Hore

Prejdite sa stredovekým mestom. Príbeh Dublinu

Prejdite sa stredovekým mestom. Príbeh Dublinu

Niekedy sa stane, že nad mapami strávim aj hodinu. Týmto prípadom bola aj fantasticky spracovaná interaktívna prezentácia Dublinu, pomocou ktorej spoznáte jeho vývoj od založenia prvej vikingskej osady, až po stredoveké mesto v rok 1500. Súčasťou mapy je časová os, ktorou sa môžete prenášať v čase. Významné historické miesta Dublinu sú spracované aj v podobe animovaných videí. Tie, ktoré spájajú súčasné mesto s jeho historickou podobou vo vzájomne sa prekrývajúcich záberoch, vám priblížia neraz prekvapivé premeny. Súčasťou prezentácie pre základné školy sú aj kvízy na rôzne tematické okruhy (nájdete ich pod mapou). Verím, že sa raz dožijeme podobnej interaktívnej parády aj pre niektoré zo slovenských miest. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať