Hore

Hron od ústia po prameň

Niekedy je dobré pozrieť sa na veci z inej perspektívy. Po vzhliadnutí videí, na ktorých si môžete vychutnať celý prelet nad Hronom od jeho ústia po prameň,  mi dáte za pravdu, že v prípade riek to platí dvojnásobne. Videá sú nielen upokojujúce, ale poslúžia aj na bližšie spoznanie bezprostredného okolia rieky Hron. Na hodinách geografie má hneď niekoľko možností využitia – či už pri sprístupňovaní nového učiva o danom regióne (všetky obce sú vo videách označené názvami), alebo ako materiál na overovanie vedomostí a schopností žiakov. Dokážu žiaci na videách identifikovať rôzne formy využitia zeme, meandre, mŕtve ramená, pohoria a pod.?  

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku